Dynamická kontrolná váha CWFmaxx

Pomocou kontrolných váh série CWFmaxx optimalizujete zabezpečenie kvality zabaleného tovaru

Kontrolné váhy konštrukčnej série CWFmaxx sa používajú hlavne v prevádzkach spracovávajúcich potraviny, ktoré musia svoje zariadenia intenzívne čistiť. Podstavec z ušľachtilej ocele je dôsledne vyhotovený tak, aby vyhovoval hygienickým nárokom. Všetky komponenty je možné optimálne dosiahnuť na účely čistenia, konštrukčne sa zabraňuje sklonu k znečisteniu.
Séria CWFmaxx riadi tok balení tým, že tovar kategorizuje a triedi podľa voľne definovateľných alebo zákonom stanovených hmotnostných tried. Kontrolné váhy pri tom porovnávajú hmotnosť s referenčnou hmotnosťou uloženou v databáze a vylúčia príliš ťažké alebo príliš ľahké obaly z výroby pomocou tlačných výhybiek. Všetky zaznamenané výrobné údaje je možné vyžiadať nielen v papierovej, ale aj v digitálnej forme.

Použitie

 • vhodné pre hygienicky kontrolovanú oblasť, ktoré leží medzi otvoreným a zabaleným tovarom (IP65)
 • v závislosti od hmotnosti a veľkosti je možné za minútu prevážiť až 400 produktov
 • možnosť použitia na kontrolu plniaceho množstva
 • rozsahy váhy od 10 do 15 000 g

Zlatý klinec

 • Druh krytia IP65
 • Štatistické vyhodnocovanie údajov pomocou _statistics.BRAIN
 • 12‘‘ farebná dotyková obrazovka
 • Rýchle a jednoduché čistenie prostredníctvom systému na rýchlu výmenu dopravníkov a pásov vyvinutého vo vlastnej réžii
 • Integrácia detektora kovov možná
 • Individuálne prispôsobenie podľa želaní zákazníka týkajúcich sa šírky/dĺžky pásu možné

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

Priemysel 4.0: Inteligentné riešenia pre väčší úspechov

Priemysel 4.0: Inteligentné riešenia pre väčší úspechov

 

Profitujte za pomoci našich inteligentných riešení z pracovného toku a z toku dát v rámci dodávateľského reťazca, ktorý Vám poskytne vyšší rast.

Dozvedieť sa viac

Kontrolné váhy CWFmaxx sú overiteľné a schválené podľa smernice o meradlách 2004/22/ES (MID). Aj neskôr je možné kedykoľvek samostatne založiť produkty bez dodatočnej, úradnej skúšky overenia, bez dodatočných prerušení produkcie a za súčasného stanovenia staticky-dynamického nastavenia nových balení.

 • možnosť zakúpenia vo vyhotoveniach CWFmaxx 1500/3000/6000/15000
 • integrácia detektora kovov
 • 7" farebný displej s fóliovou klávesnicou
Špecifikácie Fakty Detaily
Rozsahy váhy CWFmaxx 1500
CWFmaxx 3000
CWFmaxx 6000
CWFmaxx 15000
1000 / 1500 g
3000 g
6000 g
15000 g
Rozlíšenie e CWFmaxx 1500
CWFmaxx 3000
CWFmaxx 6000
CWFmaxx 15000
0,2 / 1 g
0,5 / 1 g
1 / 2 g
2 / 5 g
Max. rýchlosť CWFmaxx 1500
CWFmaxx 3000
CWFmaxx 6000
CWFmaxx 15000
170 m/min
120 m/min
120 m/min
90 m/min
Prepravná výška Min / Max 750 - 1150 mm
Šírky pásov (BB) CWFmaxx 1500
CWFmaxx 3000
CWFmaxx 6000
CWFmaxx 15000
100 - 225 mm
150 - 300 mm
225 - 400 mm
225 - 400 mm
Dĺžky pásov (AA) CWFmaxx 1500
CWFmaxx 3000
CWFmaxx 6000
CWFmaxx 15000
150 - 750 mm
200 - 750 mm
325 - 750 mm
325 - 750 mm
CWFmaxx 1500/3000/6000/15000
Smer prepravy zľava-doprava/sprava-doľava
Zobrazenie štandardné 12‘‘ farebná dotyková obrazovka
Zobrazenie voliteľné 7" farebný displej s fóliovou klávesnicou
Systémy vyraďovania Ofukovacia dýza/tlačná výhybka
Rozhrania RS232/ethernet/signály I/O, USB
Voliteľné možnosti Tlačiareň na protokolovaciu pásku, kontrola vyhadzovania, tendenčné riadenie a mnoho ďalšieho
Trieda krytia IP65
Materiál Ušľachtilá oceľ 1.4301
Napätie 100 - 240 V 50-60 Hz 500/750 VA
Pracovná teplota 0 °C až +40 °C
Vlhkosť 20 - 90 %, nekondenzujúca
Kombo stroj CWFmaxx s integrovaným detektorom kovov

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.

Zladené produkty