Dynamická kontrolná váha CWHmaxx

Naše čisté riešenie na plnoautomatickú kontrolu hmotnosti ‒ dynamická kontrolná váha CWHmaxx. Je špeciálne vyvinutá na vysoké požiadavky potravinárskeho priemyslu. Jej hygienický dizajn presviedča kvalitou použitých materiálov, otvorenými štruktúrami a zaoblenými plochami. Výhoda pre Vás: Prístroj na kontrolu hmotnosti potravín, ktorý sa jednoducho čistí a dosahuje presné výsledky váženia.

Dynamická kontrolná váha CWHmaxx je kombináciou najpresnejšej techniky váženia a náročného hygienického dizajnu. Skontroluje až 300 balení za minútu a chybné produkty bezpečne vyraďuje z výrobného procesu. Kombinovaná s integrovaným detektorom kovov vám CWHmaxx zabezpečuje kvalitatívny štandard. Produkty s neželanými kovovými cudzími telesami sú bezpečne vytriedené. Každé zariadenie sa vyrába presne podľa vašich individuálnych požiadaviek. Nezávisle od výberu detektora kovov, vyraďovacích systémov a rozmerov pásov stojí zariadenie len na 4 stabilných nohách. To znižuje výskyt znečistených rohov a uľahčuje čistenie. Celé zariadenie sa dá vďaka jednodielnej stabilnej konštrukcii rámu jednoducho premiestniť. Vybavená 3 dopravnými pásmi a 12,1" farebnou dotykovou obrazovkou s grafickým užívateľským rozhraním je CWHmaxx mimoriadne vhodná na zabezpečenie kvaliy: Získate 100 % kontrolu pri plniacom množstve, triedení a klasifikácii produktov.

Použitie

 • Vhodné pre hygienicky kontrolovanú oblasť, ktorá sa nachádza medzi voľným a zabaleným tovarom
 • Regulácia a kontrola plniaceho množstva
 • Nariadenie o hotových baleniach
 • Klasifikácia produktov podľa hmotností

Zlatý klinec

 • Hygienický dizajn: otvorená konštrukcia s hladkými povrchmi z kvalitnej ušľachtilej ocele
 • Druh krytia IP65 alebo IP69
 • 12,1‘‘ farebná dotyková obrazovka
 • Rozsah váhy: 50 g až 6 kg
 • Maximálna priechodnosť: 300 balení za minútu
 • Pamäť artiklov až na 100 000 artiklov
 • Úprava zobrazení, ovládacích prvkov a procesov individuálne podľa požiadaviek zákazníka
 • 80 tried hmotnosti
 • Systém na rýchlu výmenu dopravníkov a pásov

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

Priemysel 4.0: Inteligentné riešenia pre väčší úspechov

Priemysel 4.0: Inteligentné riešenia pre väčší úspechov

 

Profitujte za pomoci našich inteligentných riešení z pracovného toku a z toku dát v rámci dodávateľského reťazca, ktorý Vám poskytne vyšší rast.

Dozvedieť sa viac
 • Možnosť integrovať detektor kovov
 • Triediace a vyraďovacie pásy, systémy vyraďovania a záchytné boxy
 • Tlačiareň na protokolovaciu pásku
 • Online vizualizácia a vyhodnotenie dát s BRAIN2
 • Líniový integračný balík
Špecifikácie Fakty Detaily
Údaje váhy Rozsah váhy:
CWHmaxx 3000
CWHmaxx 6000

1 500 g | 3 000 g
3 000 g | 6 000 g
Najmenší dielik d:
CWHmaxx 3000
CWHmaxx 6000

0,5 g | 1 g
1 g | 2 g
Hodnota ciachovania e:
CWHmaxx 3000
CWHmaxx 6000

0,5 g | 1 g
1 g | 2 g
Minimálne zaťaženie: 50 g
Výkonové údaje V závislosti od dĺžky vážiaceho pásu
Max. priechodnosť: 300 balení za minútu
Max. rýchlosť pásu: 79–120 m/min
Min. rýchlosť pásu: 5 m/min
Prepravný pás Šírka pásu: 300 mm Údaje o dĺžkach vždy ako odstup osí:
Dĺžky pásov váhy:
400–600 mm

400, 500, 600 mm
Dĺžky privádzacích pásov:
400–600 mm

400, 500, 600 mm
Dĺžky vyraďovacích pásov:
400–1 250 mm

400, 500, 600, 750, 1000, 1 250 mm
Farby pásov: biela a modrá Biela ako štandard
Priemer valčekov: 32 mm
Systém na rýchlu výmenu dopravníkov a pásov
Valčeky z hlínika, povrch s tvrdeným náterom
Posuv Smer prepravy
Prepravná výška
Zľava-doprava | sprava-doľava
750 – 1 000 mm
Softvérové licencie STATISTICS
WEIGHT_CLASSES
Na vytvorenie štatistík
Na klasifikáciu až do 80 produktov
Voliteľné možnosti Fakty Detaily
Overiteľné podľa OIML R 87 Nariadenie o hotových baleniach, kontrola podľa nariadenia o hotových baleniach (FPV) Kontrolné váhy sú ciachované podľa triedy presnosti
XIII (1) a vhodné na kontrolu podľa nariadenia o hotových baleniach
Detektor kovov Integrovaný detektor kovov

Dĺžka pásu detektora kovov
Obsluha detektora kovov sa vykonáva pomocou displeja kontrolnej váhy
750 | 1000 mm
Tlačiareň protokolov Namontovaná na spínacej skrinke Vrát. licencie LINE_PRINTER a sériového rozhrania
Núdzové zastavenie Núdzové zastavenie s odpojením pásu
Núdzové zastavenie s odpojením pneumatického systému a pásov
Namontované na hlavnom stĺpiku, odpája pohony pásov a súčasne odpája aj pneumatický systém
Funkcia núdzového chodu Prepravné pásy kontrolných váh sa dajú spustiť manuálne, aj pri výpadku ovládacej a riadiacej jednotky Na zabezpečenie výrobného toku prebiehajú pásy ďalej (bez funkcie váženia). Ovládanie prostredníctvom extra modulu v spínacej skrinke s nastaviteľnými rýchlosťami pásov
Súprava na tendenčné riadenie Vrát. licencie Tendency Control a Relais
Súprava na integráciu liniek 3 výstupy cez relé a 1 vstup

Súbory na stiahnutie

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.

Zladené produkty