Inšpekčný systém Vision LabelSecure

Efektívna kontrola obalu a jeho etikiet

Vizuálna kontrola etikiet: Portfólio riešení LabelSecure vám poskytuje jedinečný inšpekčný výkon pre rôzne produkty. Inšpekčný systém Vision skontroluje prítomnosť, obsah, umiestnenie a neporušenosť etikiet na vrchnej a/alebo spodnej strane.
Vizuálny inšpekčný systém zabráni reklamáciám a sťahovaniu výrobkov pre chýbajúce označenia a použitie nesprávnych etikiet a informuje obsluhu, takže je možné okamžite začať s realizáciou opravných opatrení. To zaručuje vysokú kvalitu označovania výrobkov.
Systém je možné použiť v rámci širokého spektra formátov balení a poskytne vám rozmanité možnosti kontroly.
LabelSecure archivuje všetky obrázky skontrolovaných výrobkov a tým zaručuje sledovateľnosť výrobkov. V kombinácii so softvérovými riešeniami Bizerba LabelSecure generuje výrobné reporty, ktoré vizualizujú kvalitu vyrobených produktov a sú základom pre hodnotenie výrobnej linky.
LabelSecure je k dispozícii vhodne pre vašu výrobu ako inline riešenie alebo ako offline riešenie.

Použitie

Inline riešenia:

 • Integrácia do existujúcej výrobnej linky (LabelSecure L)
 • Integrácia do existujúceho baliaceho stroja (LabelSecure T)

Offline riešenie:

 • Náhodná kontrola (LabelSecure S)

Zlatý klinec

 • Bezkontaktná a nedeštruktívna kontrola etikiet
 • Zabraňuje chybne etiketovaným a netesným obalom v maloobchode
 • Hodí sa pre mnohé druhy obalov
 • Hygienický dizajn a časovo úsporné čistenie
 • Softvér na dokonalé spätné dosledovanie všetkých výrobkov: Ukladanie obrázkov vrátane dátumu a času, stavov počítadiel, protokolovacieho denníka výroby a stroja
 • Bezpečná a jednoduchá obsluha:
  • Intuitívne používateľské rozhranie s farebnou dotykovou obrazovkou
  • Offline nastavovanie parametrov umožňuje manuálne prispôsobovanie parametrov na základe uložených obrázkov na prístroji alebo na počítači

Inline verzie:

 • Možnosť jednoduchej integrácie do existujúcich výrobných liniek, max. 2 m vrátane vytrieďovania
 • Modulárna konštrukcia na integráciu širokého spektra snímačov, hodiaca sa k požiadavkám kontrol
 • Možnosť rozšírenia pre budúce požiadavky
 • Dobre vhodné pre baliace linky s automatickou zmenou produktov
 • Automatické vytriedenie produktov, ktoré nezodpovedajú referenčným kritériám

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

Zladené produkty