Systém Vision BVS®-L

Efektívna kontrola obalu a obsahu etikety na označovacích linkách

Vision systém BVS®-L presviedča svojim jedinečným inšpekčným výkonom pre rôzne produkty. Systém umožňuje synchrónnu kontrolu balení zhora a zdola. Vďaka jeho dizajnu je systém možné jednoducho integrovať do každého výrobného prostredia.
Systém Bizerba BVS®-L Vám poskytuje vysokú mieru flexibility a schopnosť prispôsobenia existujúcim systémom. Systém je možné bez problémov integrovať do dopravných liniek. Inšpekčné výkony systému sú pôsobivé: V porovnaní s náhodnou kontrolou podrobí Bizerba Vision systém všetky balenia efektívnej, 100%-nej kontrole. Automaticky sa kontroluje pozícia etikety a textov. K tomu verifikuje veľkosť balení a čiarové kódy. Štatistická správa zdokonaľuje úplnú kontrolu procesov. Výsledok: Už žiadne chybné balenia na konci výrobnej rampy a zvýšená bezpečnosť pre spotrebiteľov. Dôležitý príspevok k dodržaniu Vašich podnikových zadaní a smerníc o kvalite.

Použitie

Automatická inšpekcia napr.

 • správnej etikety a umiestnenia etikety (otočenie, nesprávne umiestnenie)
 • čiarových kódov
 • správneho obalu produktu

Zlatý klinec

 • Synchrónna inšpekcia balení dvoma kamerami
 • Paralelné zobrazenie horných a dolných obrázkov (možnosť individuálneho zobrazenia)
 • Možný manuálny pohľad späť na obrázky
 • Čítanie textov (napr. dátum minimálnej trvanlivosti)
 • Rýchlosti pásu je možné realizovať až do 110 m/min
 • Intuitívna ovládacia plocha: Jednoduché „zaučenie“ kritérií balení
 • Bezproblémová integrácia do označovača cenou Bizerba
 • Správa údajov prostredníctvom priemyselného softvéru _dataMaintenance.BRAIN
 • Vytváranie správ v _statistics.BRAIN, BRAIN2 Capture alebo v iných štatistických programoch
 • Správa používateľov chránená heslom

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

Zladené produkty