Dynamická priebežná váha CWL-L

Dynamické priebežné váhy série CWL sú špeciálne koncipované pre požiadavky odvetvia logistiky. Ciachovateľné kontrolné váhy alebo Catchweigher Vám ponúkajú presné výsledky váženia aj pri vysokej rýchlosti alebo vysokom zaťažení. Vytvorte si z množstva rozmanitých modelov a voliteľných možností Vaše individuálne riešenie.

CWL-L sa dá jednoducho integrovať do Vášho intralogistického dopravného systému, napr. triediacej aplikácie, prívodnej linky alebo systému na odosielanie balíkov. Efektívne konfigurovaná a parametrizovaná prostredníctvom dodaného softvéru Bizerba Configuration-Tool presviedča ako Catchweigher so svojím rýchlym a presným stanovením hmotnosti ‒ dokonca aj pri vysokých rýchlostiach až do 3,1 m/s. Spoľahlivo kontrolujte plniace množstvo, hmotnosť kusov, úplnosť a kvalitu v rozsahoch váhy od 15 do 60 kg.

 

Vďaka svojmu modulárnemu konceptu a početným voliteľným možnostiam sa CWL-L prispôsobí Vašim individuálnym potrebám. Dá sa flexibilne kombinovať s vážiacimi terminálmi Bizerba iS30 Logistics Weighing Terminal, iS50 Logistics Weighing Terminal a WM-3 Logistics Weighing Terminal a spolu s etiketovačmi, skenermi a objemovými meračmi Bizerba je možné vybudovať systém.

Použitie

Dynamická priebežná váha s rozsahmi váhy 15 kg až 60 kg sa dá použiť na:

 • Kontrolu úplnosti a kvality
 • Rozpoznávanie výrobkov prostredníctvom snímacej stanice (čiarový kód)
 • Integráciu v triediacich aplikáciách
 • Integráciu v prívodných linkách (napr. automatické sklady)
 • Integráciu do systémov na odosielanie balíkov

Zlatý klinec

 • Vysoké rýchlosti až do 3,1 m/s
 • Dá sa flexibilne kombinovať s vážiacim terminálom Bizerba iS30 Logistics Weighing Terminal, iS50 Logistics Weighing Terminal a WM-3 Logistics Weighing Terminal
 • Rozmanité možnosti rozhrania a dialógy
 • Konfigurovateľné priebehy programov: Kontrola úplnosti a kompletovania
 • Sumarizácia a spustenie tlače bez externého PLC riadenia
 • Metrológia: OIML, GUS, NTEP a ďalšie na požiadanie
 • Vysoké rozlíšenie až do 6 000e

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

Priemysel 4.0: Inteligentné riešenia pre väčší úspechov

Priemysel 4.0: Inteligentné riešenia pre väčší úspechov

 

Profitujte za pomoci našich inteligentných riešení z pracovného toku a z toku dát v rámci dodávateľského reťazca, ktorý Vám poskytne vyšší rast.

Dozvedieť sa viac
 • Prevádzka Štart-Stop
 • Na milimeter presné nastavenie výšky prepravných koliesok
 • Široké spektrum výškových a šírkových rozmerov
 • Dizajn jednoduchý na údržbu: jednoduchá výmena ozubeného remeňa a pásu
 • Modulárne rozšíriteľná o etiketovač, skener a objemové meradlo Bizerba
 • Reverzná prevádzka
 • Kontrolky a signalizačná húkačka
 • Bezpotenciálové vstupy/výstupy, opticky alebo cez relé
 • Frekvenčný menič
 • Súpravy náhradných dielov
Špecifikácie Fakty Detaily
Aplikácie Samočinná váha/Catchweigher pre jednotlivé váženia (SWE) s Y(a)/Y(b), aj poštová s WM-L, iS30-L alebo iS50-L
Samočinná kontrolná váha/kontrolná váha (SKW) s XIII(1)/XIIII(2) s iS30-L alebo iS50-L
Kombinovaná aplikácia Y(a)/XIII(1) alebo Y(b)/XIIII(2) s iS50-L
Rozsahy váhy Minimálne zaťaženie
15 kg/5 g Y(a/b): 100 g/Y(a/b), poštová: 25 g
XIII(1)/XIIII(2): 2 000 g
30 kg/10 g
32 kg/10 g
Y(a/b): 200 g/Y(a/b), poštová: 50 g
XIII(1)/XIIII(2): 2 000 g
60 kg/20 g Y(a/b): 400 g/Y(a/b), poštová: 100 g
XIII(1)/XIIII(2): 2 000 g
Vážiaci terminál WM-3 Logistics Weighing Terminal voliteľne s malým zobrazením alebo externým zobrazením a ovládacou klávesnicou ako zobrazenie ciachovania
iS30 Logistics Weighing Terminal
iS50 Logistics Weighing Terminal
Voliteľné možnosti Fakty Detaily
Rozmery pásu Flexibilne kombinovateľný rozmer pásu
Dĺžka pásu: max. 3 000 mm
Šírka pásu: max. 1 200 mm
Špeciálne rozmery sú možné
Dopravné rýchlosti 0,20 - 0,60 m/s
0,50 - 1,30 m/s
1,20 - 3,10 m/s

Súbory na stiahnutie

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.

Zladené produkty