Systém na meranie objemu a vážiaci systém DWS 510/520 static

Špeciálne určený pre menšie a stredné množstvá do 500 balíkov za hodinu, zisťuje systém DWS static v jednom pracovnom kroku čiarový kód, objem a hmotnosť, aby na stlačenie tlačidla odoslal všetky relevantné údaje na výpočet prepravného, resp. na vytvorenie prepravných dokladov.

DWS static umožňuje zaznamenať všetky údaje relevantné pre prepravu stlačením tlačidla. Systém pozostáva z mnohonásobne osvedčeného systému na meranie objemu VMS 510/20, z robustnej statickej váhy a zo skenera čiarových kódov na zaznamenávanie informácie z kódu – všetko spolu je integrované v pevnej mechanike. Systém je už po niekoľkých minútach pripravený na prevádzku a je ho tiež možné ciachovať podľa platných noriem. Aj na zaznamenávanie kompletných údajov na použitie v systémoch ERP sú nutne potrebné ciachované systémy.

Použitie

 • DWS 510 static pre pravouhlé produkty
 • DWS 520 static pre neforemné produkty
 • menšie a stredné množstvá do 500 balíkov za hodinu
 • kompletné zaznamenávanie údajov (objem, hmotnosť a identifikácia)

Zlatý klinec

 • zistenie čiarového kódu, objemu a hmotnosti v jednom pracovnom kroku
 • vyhotovenia DWS 510 static pre pravouhlé produkty a DWS 520 static pre neforemné produkty
 • oblasti hmotnosti s 30 kg/10 g a 60 kg/20 g overiteľné OIML R71/129
 • zadanie pre identifikačné čísla prostredníctvom čiarového kódu alebo rozhrania

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

Priemysel 4.0: Inteligentné riešenia pre väčší úspechov

Priemysel 4.0: Inteligentné riešenia pre väčší úspechov

 

Profitujte za pomoci našich inteligentných riešení z pracovného toku a z toku dát v rámci dodávateľského reťazca, ktorý Vám poskytne vyšší rast.

Dozvedieť sa viac
 • vlastné farby podľa štandardu RAL
 • mobilná verzia
 • zadávacia klávesnica pre identifikačné čísla
Špecifikácie Fakty Detaily
Varianty DWS 510 static
DWS 520 static
pre pravouhlé produkty
pre neforemné produkty
Rozmer produktu min. 50 x 50 x 50 mm
max. 1100 x 700 x 700 mm (DWS 510)
1200 x 800 x 800 mm (DWS 520)
možné sú špeciálne rozmery do dĺžky objektu 2600 mm
Oblasť hmotnosti 30 kg / 60 kg Technológia DMS so 4 snímačmi zaťaženia
Presnosť merania +/- 5 mm
e=10g / e=20g
Objem
Hmotnosť
Povolenia OIML R 129/R71, NTEP, korešpondujúce certifikáty k MID a NAWI
Vyhlásenie CE
Schválenia meracej techniky


Schválenia elektrického vybavenia
Výkon balení 500 bal./hodina Čas merania < 1,5 s

Súbory na stiahnutie

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.

Zladené produkty