Kombinácia manuálnych gravitačných nárezových strojov a váh GSP H Flex

Ideálna kombinácia rezania a váženia: Ergonomické, ľahké čistenie a jednoduchá obsluha.

Nárezový stroj GSP H s integráciou obchodnej váhy K-Class Flex II reprezentuje novú generáciu integrovaných prístrojov v retailových procesoch. Veľká pridaná hodnota pre konečného spotrebiteľa sa ukazuje v absolútnej transparentnosti pri kontakte so zákazníkom, pretože mu umožňuje vidieť požadovaný tovar od rezania až po váženie a balenie. Dráha medzi nárezovým strojom a samostatnou obchodnou váhou odpadá, čím je zabezpečený trvalý vizuálny kontakt so zákazníkom.
K ďalším technickým novinkám patrí voliteľný povrch Ceraclean® na jednoduchú manipuláciu s narezaným tovarom.

Použitie

 • Priestorovo úsporné umiestnenie pri pultovom predaji
 • Kombinácia nárezový stroj – ciachovaná váha
 • Predaj s obsluhou
 • Pultová váha a nárezový stroj
 • Blokovanie
 • Inventúra
 • Údržba údajov
 • Poradenstvo
 • Reklamné obsahy / Cross Selling

Zlatý klinec

 • Overiteľná kombinácia integrovanej počítačovej váhy K-Class Flex II a gravitačného nárezového stroja GSP H
 • 40° šikmá poloha nožov a maximálne možné otvorenie noža – univerzálny talent na všetky rezané tovary. Jemné nastavenie hrúbky rezu zaručuje tenké plátky.
 • Obsluha a demontáž na čistenie je veľmi jednoduchá a môže sa vykonať bez pomôcok. Nôž je pritom vždy kompletne zakrytý!
 • Na každý prípad použitia správne vyhotovenie saní
 • Flexibilné zoradenie komponentov vďaka stavebnicovému systému
 • Jednoduchá integrácia do predajného pultu
 • Štandardné upevnenie komponentov podľa normy VESA
 • Nízka spotreba energie vďaka špičkovej počítačovej váhe
 • Jednoduché a rýchle čistenie všetkých komponentov
 • Jednoduchá výmena kotúča papiera

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

Dizajn

 • Elegantný a príjemný dizajn
 • Rôzne konštrukcie
 • Stavebnicový systém s rôznymi komponentmi
 • Voľná kombinácia konštrukčných dielov/prvkov
 • Komponenty K-Class Flex II je možné zakúpiť vo farbách biela alebo antracit

Ergonómia

 • Plynulo nastaviteľný sklon displejov
 • Voľne polohovateľná tlačiareň

Hygiena

 • Jednodielne teleso stroja bez znečistených hrán a štrbín
 • Odoberateľná brúska
 • Easy Clean teleso povrch na váhe
 • Odkvapkávací žliabok na cielené zachytávanie štiav z rezaných produktov

Voliteľné možnosti GSP H

 • Rôzne varianty noža
 • Kryt noža otvorený alebo zatvorený
 • Dosky na pridržiavanie zvyškov ryhované, s hrotmi alebo hladké
 • Upevnenie krájaných potravín
 • Inštalácia s nohami, voliteľne so zdvíhacím zariadením
 • Bezpečnostný balík s automatickým zastavením noža a vizualizáciou stavu stroja
 • Povrch Ceraclean

Voliteľné možnosti K-Class Flex

Zákaznícky displej

 • 12" farebný LCD displej
 • 7" farebný LCD displej

Varianty tlačiarní

 • Dvojitá tlačiareň pre 2" papier na pokladničné pásky a 2" tlačiarenský papier bez nosného papiera
 • Dvojitá tlačiareň pre 2" papier na pokladničné pásky a 3" papier na etikety
 • Tlačiareň pre 3" papier na etikety
 • Tlačiareň pre 3" papier na pokladničné pásky alebo tlačiarenský papier bez nosného papiera
 • Tlačiareň 2" na etikety bez nosného papiera Compact
 • Epson TM-T 70 II

Rozhrania

 • WLAN
 • VGA

Iné

 • Zásuvka pokladnice

Technické údaje GSP H

Napätie

 • 120 V / 230 V

 

Materiály telesa

 • Hliník, eloxovaný
 • Bizerba Ceraclean® (voliteľne)
 • Vláknami zosilnený kompozitný materiál
 • Transparentné plasty na kontakt s potravinami

Inštalačná plocha D x Š

 • 532 x 478 mm / 20,9“ x 18,8“

Maximálne rozmery D x Š x V

 • GSP H 0°: 770 x 769 x 567 mm / 30,3“ x 30,3“ x 22,3“
 • GSP H 18° L: 801 x 751 x 562 mm / 31,5" x 29,6" x 22,1"
 • GSP H 25° L: 809 x 906 x 574 mm / 31,9" x 35,7" x 22,6"
 • GSP H 25° H: 808 x 908 x 598 mm / 31,8" x 35,7" x 23,5"

 

Priemer noža

 • 330 mm / 13,0”
 • Výnimka GSP H 0°: 350 mm/13,8"

 

Sklon saní

 • 0, 18° alebo 25° smerom k obsluhe

 

Orientácia noža

 • 40° šikmá poloha

 

Maximálna priepustnosť potravín určených na krájanie

 • Výška: Medzi 126 a 246 mm / 5,0" - 9,7"
 • Šírka: 290 mm/11,4"
 • Okrúhle: Medzi 202 a 260 mm / 8,0" - 10,2"

Maximálna priepustnosť potravín určených na krájanie je závislá od variantu saní. GSP H 0° má najväčšiu priepustnosť potravín určených na krájanie, GSP H 25° H oproti tomu najmenšiu.

 

Nastavenie hrúbky rezu

 • Plynulé 0 – 24 mm / 0 – 0,9”
 • Jemné nastavenie 0 – 3 mm / 0 – 0,1”

 

Druh krytia

 • IP33

 

 

Technické údaje K-Class Flex

Displej obsluhy

 • 12,1" dotykový displej
 • Rozlíšenie 800 x 600, LED podsvietenie
 • Odporový dotyk
 • Možnosť plynulého nakláňania a otáčania

Zákaznícky displej

 • 7" TFT
 • Rozlíšenie 800 x 480, LED podsvietenie
 • Možnosť plynulého nakláňania a otáčania

Oblasť hmotnosti

 • 3/6 kg // 1/2 g; 15 lb // 0,005 lb

Operačný systém

 • POSReady 7 (Windows)
 • BIZLPOS (Linux)

Procesor

 • Intel Dual Core procesor

Pracovná pamäť

 • DDR3 RAM

Veľkokapacitná pamäť

 • SSD

Rozhrania

 • Ethernet
 • RS232
 • USB 2.0
 • USB 3.0
 • RJ 12 (zásuvka pokladnice)

Farba

 • antracitová sivá
 • signálna biela

Tlačiareň

 • K dispozícii sú rôzne tlačiarne etikiet, na tlačiarenský papier bez nosného papiera a tlačiarne pokladničných bonov

Rozsah teplôt

 • -10° až +40°C

Súbory na stiahnutie

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.

Zladené produkty