Zariadenie na vytváranie baliacich jednotiek TU 100

Na vytváranie preddefinovaných baliacich jednotiek v nadväznosti na označovací systém Bizerba

Plnoautomatické zariadenie na vytváranie baliacich jednotiek TU 100 pozostáva z elektricky poháňanej, dvojdielnej stanice odoberania balení s elektropneumaticky spínaným ramenom výhybky. Stanica vytvára jednotky podľa definovaných zadaní a optimalizuje tak proces balenia a ovládanie súhrnných etikiet pre expedovanú jednotku. Možný výkon až 100 balení za minútu.
TU 100 je možné voliteľne vybaviť valčekovým dopravníkom alebo dopravným pásom. (voliteľná možnosť)

Použitie

  • Ideálne použiteľné v oblasti expedície na kompletovanie zabalených tovarov

Zlatý klinec

  • Vytváranie baliacich jednotiek podľa preddefinovaného počtu kusov alebo hmotnosti
  • Až 100 balení za minútu
  • pre produkty s jednotlivou hmotnosťou do 8 kg
  • Optimalizované pracovné priebehy

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

Na zaručenie ergonomicky optimálneho priebehu procesu je zariadenie TU 100 vybavené platňou na umiestnenie súhrnnej tlačiarne, ktorá po dosiahnutí preddefinovanej sumy v odoberacej stanici vytlačí príslušnú súhrnnú etiketu pre baliacu jednotku.

  • Valčekový dopravník
  • Vyhotovenie pásu
  • Tlačiareň etikiet GLP

Veľkosť balenia

Min. 40 mm (D) x 40 mm (Š) x > 1 mm (V)

Max. 500 mm (D) x 250 mm (Š) x 250 mm (V)

 

Výkon označovania

Max. 100 balení/minúta (výkon je závislý od hmotnosti, druhu balenia)

 

Prívod stlačeného vzduchu

6 barov

 

Pracovná výška

620 - 720 mm (špeciálne výšky na požiadanie)

 

Rýchlosť prepravy

nastaviteľná 20 - 74 m/min

 

Rozmery

1525 mm (D) x 590 mm (Š) x 1200 mm (V, vrátane stojana pre GLP)

 

Prepravné zariadenia

Dopravný pás, trasa s hromadením tovaru, voliteľne valčekový dopravník alebo pásové vyhotovenie

 

Rozhrania

RS 485 SBUS na pripojenie zariadení Gx (PROFIBUS), RS 232/RS422/TTY pripojenie zariadení Gx k počítačového systému

Súbory na stiahnutie

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.

Zladené produkty