Súprava na označovanie cenou GLM-Emaxx automac

Poloautomatický označovač cenou použiteľný v kombinácii s baliacimi strojmi

S kombináciou baliaceho stroja a označovača GLM-Emaxx automac sa dajú zabaliť potraviny ako mäso, údeniny, syr a zelenina v supermarketoch a označiť variabilnou hmotnosťou.
V GLM-Emaxx automac sa môžu spracovávať kotúče s etiketami s priemerom až do 300 mm. Tým sa znižuje doba prestavenia predovšetkým pri veľkých etiketách. GLM-Emaxx automac dokáže pracovať v sieti. Prostredníctvom nastavenia a údržby tlačovej jednotky bez použitia náradia sa znižujú náklady a zároveň sa zvyšuje kvalita tlače. Nový počítačový hardvér ponúka väčšiu pamäť a rýchlejšie spracovanie údajov na etiketách.

Použitie

Zabalenie potravín ako mäso, údeniny, syr a zelenina v supermarketoch a označenie variabilnou hmotnosťou.

Zlatý klinec

  • Označovanie tovarov podľa váhy v prípravných priestoroch
  • Ovládací terminál GT-7C so 7" farebným displejom, voliteľne GT-12E alebo GT-12C s 12" farebným dotykovým displejom
  • Tlač fontov UNICODE
  • Pamäť s kapacitou 2 GB na dáta tovarov a grafickej úpravy
  • Pomocou externého pripojenia cez USB na zadnej strane prístroja sa dá vykonať aktualizácia programu, zaistenie linky, záloha a servisný výpis.
  • Interné pripojenie cez USB možno použiť na protokolovanie procesných údajov, napr. na štatistické vyhodnotenie. Priama tepelná, príp. termotransferová tlač a spracovanie všetkých bežných jednorozmerných a dvojrozmerných čiarových kódov, o. i. Datamatrix a QR kódov

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

Priemysel 4.0: Inteligentné riešenia pre väčší úspechov

Priemysel 4.0: Inteligentné riešenia pre väčší úspechov

 

Profitujte za pomoci našich inteligentných riešení z pracovného toku a z toku dát v rámci dodávateľského reťazca, ktorý Vám poskytne vyšší rast.

Dozvedieť sa viac

Ovládací terminál so 7" farebným displejom

Obslužný terminál GT-7C s farebným displejom sa obsluhuje ergonomicky, a tým sa znižuje výskyt chýb pri obsluhe. Okrem toho je voliteľne k dispozícii ovládací terminál s farebným dotykovým displejom.

Prostredníctvom pripojenia cez USB možno ľahšie zabezpečiť ochranu údajov a dočasne ukladať štatistické údaje.

  • Termotransferove zariadenie: Odtlačok sa vykonáva cez termotransferovú pásku.
  • Kompresor: Pre typ Elixa Plus/ZX
Rozsah váhy
LA18 A/M
6 kg/2 g; minimálne zaťaženie 40 g/hodnoty ciachovania 3 000
6/15 kg//2/5 g; minimálne zaťaženie 40 g/hodnoty ciachovania 2 x 3 000
Tlačová technika Postup tlače: Priama tepelná (voliteľne termotransferová)
Rozlíšenie: 8 dot/mm (voliteľne 12 dot/mm)
Šírka tlače: 80 mm (voliteľne 104)
Rýchlosť tlače: max. 200 mm/s
Priepust etikiet: 120 mm
Tlačiareň Veľkosť etikety: min. 30 mm (Š) x 30 mm (D); max. 100 mm (Š) x 100 mm (D)
Kotúč s etiketami: Jadro 40 mm volit. 76 mm, vonkajší max. 300 mm
Termotransferova páska: Priemer jadra 25,4 mm; vonkajší priemer 81 mm
Varianty čiarového kódu Všetky bežné varianty čiarových kódov:
EAN/UPC 8, EAN/UPC 13, EAN/UPC 128, kód 2/5 int.
kód 39, kód 128, GS1-128, PDF417, PDF 417 mit AI,
GS1 DataBar Omni, GS1 DataBar, Data Matrix, QR kód
Sieťové napätie 230 V / 50-60 Hz, 110 V / 60 Hz
Prevádzková teplota 0 °C až 40 °C; pohotovostný režim do -10 °C
Vlhkosť vzduchu 20 – 90 % nekondenzujúca
Druh krytia IP20
Pamäť 2 GB; karta Compact Flash
Ovládacia jednotka Ovládanie cez klávesnicu, zobrazenie cez farebný displej 7"
Voliteľne GT-12E alebo GT-12C LCD displej 12" s funkciou dotykovej obrazovky

Súbory na stiahnutie

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.

Zladené produkty