Priemyselný softvér _connect.BRAIN

Jednotný jazyk BX-NET na komunikáciu s prístrojmi Bizerba

_connect.BRAIN je ideálne vhodný na vytváranie maximálne hospodárnych pracovných procesov tým, že Vám tento nástroj odoberie veľkú časť nákladného programovania rozhraní.

Použitie

 • Komunikačný nástroj _connect.BRAIN integruje priemyselné váhy, kontrolné váhy, označovacie systémy a tlačiarne firmy Bizerba do existujúceho procesného a softvérového prostredia.

Zlatý klinec

 • Jednotné pripojenie výpočtovej techniky všetkých priemyselných prístrojov Bizerba
 • Jednotný komunikačný jazyk (GX-NET)
 • Komunikačná úroveň zabezpečená proti výpadku (používaná už mnoho rokov)
 • Prístup aplikácií možný prostredníctvom webovej služby _connect.BRAIN
 • Rôzne štandardné rozhrania: 2File, 2DB, 2SAP, DCOM, ActiveX, Web Service (SOAP a REST)

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

Základný modul

Jednotný jazyk BX-NET na komunikáciu s prístrojmi Bizerba. Programovanie prostredníctvom BCS (DCOM-Server) alebo ActiveX - riadiaci prvok (BCC). Príklad programovania v rôznych jazykoch.

 

_connect2

- _connect2File:

Prijímanie a odosielanie dátových a riadiacich povelov vo forme súborov XML s príkazmi BX-NET na pripojené prístroje Bizerba.

 

- _connect2DB:

Ukladanie bezprostredných údajov prístroja na server SQL alebo do súboru Access. Funkcia exportu súboru vo formátoch CSV, XLS, MDB.

 

- _connect2SAP:

Základ na ukladanie hodnôt hmotnosti prostredníctvom _connect.BRAIN v SAP. Zo strany SAP sa musia podľa prípadu použitia použiť rôzne moduly SAP alebo tieto prispôsobiť (programovaním). Tabuľka SAP balení sa podporuje bez modulu Z, pokiaľ je destinácia zriadená v SAP.

 

VirtualES

Virtuálna pamäť údajov schopná ciachovania

 

Podporované prístroje

Označovacie prístroje:

 • GD, GH, GLP, GS, GV, GLM-I, GLM-E, GLM-B, GLM-P, GLM-L, GLF, GLM-E Retail, GLM-Imaxx, GLM-Ievo

Kontrolné váhy:

 • CWM, CWE, CWD, CWP, CWF

Terminály:

 • BT, EL, WM, CWL-Eco, ITC1, ITC2, ITC-S, ITE, ITS, ITL, ITU, MCE, MCI, ST, NTScale, iS50, eS10, iS20, iS30, CWA, A&D GX-K, A&D FX, WM-T, Siemens 3964R, skener, terminál, I/O karta ADDI-DATA

Inšpekčný systém:

 • BVS-I maxx

Počítač a procesor

Procesor s 800 MHz alebo lepší.

Server (_statistics.BRAIN): Viacjadrový procesor s 1 500 MHz alebo lepší

 

Zobrazenie

Monitor s rozlíšením 1024 x 768 alebo vyšším

 

Hlavná pamäť

Minimálne 2 GB hlavnej pamäte, odporúča sa 4 GB hlavnej pamäte

 

Pevný disk

Približne 300 MB. Časť tejto pamäte na pevnom disku sa po inštalácii uvoľní, keď sa z pevného disku odstráni pôvodný stiahnutý balík.

Server (_statistics.BRAIN): Približne 1,2 GB. Časť tejto pamäte na pevnom disku sa po inštalácii uvoľní, keď sa z pevného disku odstráni pôvodný stiahnutý balík. Dodatočne dostatok miesta na pevnom disku na vytvorenie databáz a záloh databáz.

 

Podporované operačné systémy

 • Microsoft Windows Server 2008 x32/x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 Edition
 • Microsoft Windows Server 2012
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8*
 • Microsoft Windows 7 (Professional, Enterprise, Ultimate) x32/x64 Edition SP1
 • Microsoft Windows Vista (Business, Enterprise, Ultimate) x32/x64 Edition SP1

* Microsoft Windows 8 RT sa nepodporuje

 

Disková mechanika

DVD mechanika

 

* Obmedzenie verzie Express: Z dôvodu obmedzenia databázy (1 CPU, 1 GB RAM, databáza 2, resp. max 4 GB) je možné uložiť maximálne 2,5 mil. vážení.

 

Ďalšie informácie

Skutočné požiadavky a funkčnosť produktu závisia od konfigurácie systému a od Vášho operačného systému. Pre určité vybavenie je potrebné sieťové pripojenie. Pre komunikáciu s prístrojmi Bizerba je potrebný softvér _connect.BRAIN.

Súbory na stiahnutie

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.

Zladené produkty