Priemyselný softvér Nutrition Package

S _bld.BRAIN a _dataMaintenance.BRAIN optimálne vytvárate tabuľky s výživovými hodnotami a zadávate výživové hodnoty

Nové nariadenie o informáciách o potravinách (LMIV) upravuje na celoeurópskej úrovni jednotné označovanie potravín a výživovej hodnoty (Nariadenie EÚ č. 1169/2011). Na základe toho platia ustanovenia k všeobecnému právu označovania potravín od 13.12.2014 a ustanovenia o označovaní výživových hodnôt sú záväzné od 13.12.2016.

Použitie

 • Označovanie a etiketovanie v potravinárskom priemysle
 • Optimálna podpora pri uvádzaní údajov o výživovej hodnote a informácií GDA (t.z. Spoločná nemecká stratégia pre bezpečnosť práce) na Vašich produktoch

Zlatý klinec

 • Dodržiavanie nariadenia EÚ o LMIV
 • Vystavovanie tabuliek s výživovými hodnotami
 • Zadávanie informácií GDA
 • Jednoduché, automatizované uvádzanie, zníženie chybovosti
 • Label Designer Templates (predlohy):
  • Tri grafiky GDA
  • Dve tabuľky s výživovými hodnotami
  • Označenie identity
  • Spravovanie údajov o výživovej hodnote na každý výrobok

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

_bld.BRAIN umožňuje zavádzanie a vytváranie tabuliek s výživovými hodnotami a zadávanie výživových hodnôt. S integrovaným Label Designer máte k dispozícii Templates (predlohy) na vytváranie tabuliek s výživovými hodnotami a zadávanie informácií GDA na etiketách.

 

_dataMAintenance.BRAIN disponuje nástrojom na údržbu kmeňových údajov na zadávanie údajov o výživovej hodnote v tabuľkovej forme pre každý výrobok. Okrem toho má softvér k dispozícii asistenta, ktorý Vám pomôže pri zadávaní výživových hodnôt.

Počítač a procesor

Procesor s 800 MHz alebo lepší. Odporúčané i5, i7 o. Xeon

 

Zobrazenie

Monitor s rozlíšením 1024 x 768 alebo vyšším

 

Hlavná pamäť

Minimálne 2 GB hlavnej pamäte, odporúča sa 4 GB hlavnej pamäte

 

Pevný disk

Približne 300 MB. Časť tejto pamäte na pevnom disku sa po inštalácii uvoľní, keď sa z pevného disku odstráni pôvodný stiahnutý balík.

 

Podporované operačné systémy

 • Microsoft Windows Server 2008 x32/x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 Edition
 • Microsoft Windows Server 2012
 • Microsoft Windows 10 (Professional, Enterprise)
 • Microsoft Windows 8*
 • Microsoft Windows 7 (Professional, Enterprise, Ultimate) x32/x64 Edition SP1
 • Microsoft Windows Vista (Business, Enterprise, Ultimate) x32/x64 Edition SP1

* Microsoft Windows 8 RT sa nepodporuje

 

Disková mechanika

DVD mechanika

 

Podporované databázy

Microsoft SQL Server: SQL Server 2008; SQL Server 2008 Express*; SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008 R2 Express*, SQL Server 2012

 

(* Obmedzenia verzie Express z dôvodu obmedzenia databázy (1 CPU, 1 GB RAM, databáza 2, resp. max 4 GB) je možné uložiť maximálne 2,5 mil. vážení.)

 

Správa výrobkov

Správa textu, aj statické texty, čiarové kódy, údaje o prístrojoch, parametre automatov

 

Import Export

Import a Export CSV údajov o výrobkoch od _dataMaintenance.BRAIN 2.20

 

Podporované prístroje Bizerba

 • Označovač GX-Devices od verzie prístroja 8.60
 • Kontrolné váhy GX-Devices od verzie prístroja 8.60
 • Inšpekčný systém BVS-I

 

Definícia obsahov čiarového kódu

QR-Code, Data Matrix Code, a.i.

Súbory na stiahnutie

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.

Zladené produkty