Priemyselný softvér _statistics.BRAIN

Zaznamenávanie, štatistická úprava a prehľadné zobrazenie údajov o hmotnosti a inšpekcie

Či už označovače cenou, kontrolné váhy, inšpekčné systémy alebo terminály, _statistics.BRAIN zaznamenáva údaje výroby do databázy SQL. Takto získané údaje je možné cielene vyhodnocovať podľa ťažiska úloh používateľa a vytlačiť ich vo forme správ.

 

Už na príjme tovaru zabezpečíte pomocou jednoduchých plánov náhodných kontrol podľa normy ISO 2859 kvalitu dodávaných hotových balení, surovín, konštrukčných dielov alebo obalových materiálov. Zabránite prijatiu balení, dávok surovín s nízkou hmotnosťou, ako aj menejhodnotných tovarov.

Použitie

 • Príjem tovaru, výroba a expedícia:
  • Centrálne zálohovanie a archivácia údajov
  • Decentrálne zaznamenávanie údajov
  • Online vizualizácia údajov
  • Selektívne vyhodnocovanie údajov a podávanie správ
 • Dodržiavanie zákonných nariadení (Nariadenie o hotových baleniach - FPV)

Zlatý klinec

 • Monitoring: Grafická online kontrola
 • Interface Dynamic Weighing: 100 % kontrola
 • Kontrola vlastností: Náhodná kontrola pomocou ST terminálu
 • Automatické oznamovanie: Automatické, cyklické vyhodnocovanie údajov, ako aj odosielanie definovaných správ prostredníctvom e-mailu (k dispozícii je viac ako 60 správ)
 • Import údajov: Manuálny a automatický import používateľov, materiálov, obalov atď.
 • Export údajov: Manuálny a automatický export kmeňových údajov a údajov výsledkov

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

Na optimálne spracovanie údajov sú k dispozícii rôzne masky, napr. na údržbu kmeňových údajov používateľov, skupín používateľov, zmien, materiálov, systémov tolerancií, plánov náhodných skúšok. Okrem toho je možné spravovať alarmy, ako aj údaje o prevádzkových prostriedkoch (stroje, skúšobné prostriedky, obaly) a údaje pohybu (plány kontrol materiálu).

 

Funkcie

 • Štatistická kontrola procesov
 • Centrálne vyhodnotenie štatistiky Vašich výrobných liniek
 • Centrálne zálohovanie údajov
 • Správy na podporu optimalizácie Give-Away
 • Centrálny doklad o auditoch detektorov kovov a o nálezoch cudzích telies
 • Porovnanie výrobných liniek
 • Znižovanie reklamácií

Základný modul

Centrálna správa kmeňových údajov (používateľ, používateľské skupiny, zmeny, materiál, tolerančné systémy, plány náhodných skúšok a alarmy), údajov prevádzkových prostriedkov (stroje, skúšobné prostriedky, balenia) a údajov pohybu (plány kontrol materiálu), centrálneho štatistického hodnotenia a správ, centrálnych nástrojov archivácie a ukladania údajov.

 

Monitoring

Grafická online kontrola, ako napr. histogram, grafické zobrazenie priebehu priemernej hodnoty a čistej hmotnosti, spojeného protokolu náhodnej skúšky, kontrola alarmu na počítači.

 

Import údajov

Manuálny a automatický import (aj ako služba) nasledujúcich kmeňových údajov: Používateľ, materiál, balenie (pevná hodnota tara, priemerná hodnota tara), atribúty, skúšobný plán materiálu. Formáty: CSV, Excel (2000, 2003, 2007 kompatibilný), Access (2000, 2003, 2007 kompatibilný), server SQL.

 

Export údajov

Manuálny a automatický export (aj ako služba):

 • Kmeňové údaje: používateľ, materiál, balenie (tara), zmena, atribúty, alarmy
 • Údaje výsledku: jednotlivé váženia, štatistické hodnoty jednotlivých náhodných skúšok, vyskytnutých alarmov, správa prístrojov a štatistiky materiálov, strojov, dávok a zmien

Formáty: CSV, Excel (2000, 2003, 2007 kompatibilný), Access (2000, 2003, 2007 kompatibilný).

 

Interface Dynamic Weighing

100% kontrola, to znamená prístroje Bizerba Gx, GLM-I, CWx alebo iS50, CWL Eco, ST, ITU, WM prostredníctvom registračného dátového záznamu.

 

Atribúty/premenné

Overovacia skúška s terminálom ST: Vizuálne atribúty a premenné atribúty ako skúška áno/nie, celočíselné alebo rozmerové podmienky alebo intervaly, dátumová podmienka alebo interval (dátum minimálnej trvanlivosti), ako aj textové tabuľky

 

Automatické podávanie správ

Automatické, cyklické vyhodnotenia údajov, ako aj zaslanie definovaných správ definovaným príjemcom (pdf súbor s uložením v cieľovom adresári alebo zaslanie na definované e-mailové adresy, výstup na tlačiarni). Časovo riadene sa môžu správy vytvárať každý deň v definovanom čase, každý týždeň alebo každý mesiac.

Voliteľný monitoring

Prostredníctvom I-bodu (I-Punkt) (napr. terminál iS70 / iS65) je možné paralelne monitorovať až tri linky. Na tento účel sú k dispozícii rôzne náhľady, ako napr. Give-Away a výkon v %.

Počítač a procesor

Procesor s 800 MHz alebo lepší, odporúča sa CPU i5, i7 alebo Xeon

 

Zobrazenie

Monitor s rozlíšením 1024 x 768 alebo vyšším

 

Hlavná pamäť

Minimálne 2 GB, odporúča sa 4 GB

 

Pevný disk

Približne 300 MB. Časť tejto pamäte na pevnom disku sa po inštalácii uvoľní, keď sa z pevného disku odstráni pôvodný stiahnutý balík.

 

Podporované operačné systémy

Microsoft Windows® (x32/x64)

 • Server 2012 / R2
 • Server 2012
 • Server 2008
 • Server 2008 R2
 • Windows 10 (Professional, Enterprise)
 • Windows 8* / 8.1*
 • Windows 7 (Professional, Ultimate, Enterprise)
 • Windows Vista

(* Windows 8 RT sa nepodporuje)

 

Disková mechanika

DVD mechanika

 

Podporované databázy

Microsoft SQL Server:

 • SQL Server 2008
 • SQL Server 2008 Express*
 • SQL Server 2008 R2
 • SQL Server 2008 R2 Express*
 • SQL Server 2012

(* Obmedzenia verzie Express z dôvodu obmedzenia databázy (1 CPU, 1 GB RAM, databáza 2, resp. max 4 GB) je možné uložiť maximálne 2,5 mil. vážení.)

Súbory na stiahnutie

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.

Zladené produkty