Priemyselný softvér BRAIN2 Capture

BRAIN2 Capture - pomocou tohto výkonného softvéru budete zaznamenávať procesné údaje a vyhodnocovať ich – rýchlo, jednoducho a efektívne.

S kompletným radom štandardných funkcií otvára BRAIN2 Capture rozmanité možnosti na zaznamenávanie a vyhodnocovanie údajov prístrojov pripojených na Bizerba, ako napr. kontrolné váhy, označovače cenou a inšpekčné systémy. Softvér zbiera jednotlivé hodnoty, súhrnné údajové sady, informácie o nálezoch kovov, ako aj audity detektora kovov a ukladá ich v centrálnej databáze SQL. Prostredníctvom detailných správ, ako aj možnosti pripraviť údaje prostredníctvom Web Service a súboru CSV, je možné softvér jednoducho integrovať do existujúceho procesného prostredia.

Použitie

 • Vyhodnocovanie každodennej produkcie
 • Vyhodnocovanie šarží
 • Web Service ako rozhranie pre programátora
 • Možnosť exportu zozbieraných údajov ako súbor CSV (Excel)
 • Prehľad auditu detektora kovov
 • Vylúčené balenia (nález kovu)
 • Give-away správa

Zlatý klinec

 • Úspora času pri zaznamenávaní a vytváraní správ, pretože nie je potrebná manuálna dokumentácia.
 • Centrálna archivácia v databáze vďaka čomu nedôjde k strate lístkov a kníh na detektore kovov
 • Prevzatie údajov do nadradených systémov možné
 • Profesionálne vyhodnotenia ako PDF
 • Podklad o produkcii (jednotlivé váženia)
 • BRAIN2 Capture archivuje údaje produkcie v rámci definovaného času produkcie

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

 

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Integrácia do procesov podniku

Softvér BRAIN2 Capture Vám poskytuje k dispozícii zozbierané údaje produkcie Vašich prístrojov Bizerba prostredníctvom správ, ako aj rôznych rozhraní. Prostredníctvom rozhrania Web Service sú prístupné údaje pre Vaše IT oddelenie, programátorov alebo softvérové firmy tretej strany a tým pre procesy podniku. Okrem jednotlivých údajových sád je možné vyhodnocovať a ďalej spracovávať taktiež súhrnné údajové sady alebo nálezy kovu.

Počítač a procesor Procesor s 1000 MHz alebo
lepší, odporúča sa i5, i7 alebo Xeon
Zobrazenie Monitor s rozlíšením 1024 x 768 alebo vyšším
Hlavná pamäť Minimálne 4 GB
Pevný disk cca 300 MB
Podporované
operačné systémy
Microsoft Windows® (x32/x64)
 • Server 2008
 • Server 2008 R2
 • Server 2012
 • Server 2012 / R2
 • Windows Vista
 • Windows 8* / 8.1*
 • Windows 10 Pro
 • Windows 10 Enterprise
(* Windows 8 RT sa nepodporuje)
Pripojiteľné prístroje Bizerba - označovače – prístroje GX od verzie prístroja 8.64
- kontrolné váhy – prístroje CX od
verzie prístroja 8.64
- detektory kovov
Genius (1.56 alebo vyššia)
Genius Touch 5,7" (2.20 alebo vyššia)
Genius Touch 7" (3.20 alebo vyššia)
Podporované
databázy
Microsoft SQL Server:
 • SQL Server 2008
 • SQL Server 2008 R2
 • SQL Server 2012
 • SQL Server 2014

ako aj príslušné verzie Express*
(* Obmedzenia verzie Express
Z dôvodu obmedzení databázy
(1 CPU, 1 GB RAM, veľkosť databázy
2, resp. 4 GB) je limitovaný počet
údajových sád a výkon zo strany SQL
servera)
Údajové sady
 • Jednotlivé hodnoty
 • Súhrnné údajové sady
 • Audity detektora kovov
 • Nálezy detektora kovov

Správy Správy BRAIN2 Capture je možné uložiť v nasledujúcich formátoch:
 • PDF, HTML, MHT, RTF, XLS, XLSX, CSV, TXT, XPS
 • obrázok (BMP, EMF, WMF, GIF, JPEG, PNG, TIFF)
Zladené produkty