Priemyselný softvér BRAIN2 Capture

BRAIN2 Capture - pomocou tohto výkonného softvéru budete zaznamenávať procesné údaje a vyhodnocovať ich – rýchlo, jednoducho a efektívne.

S kompletným radom štandardných funkcií otvára BRAIN2 Capture rozmanité možnosti na zaznamenávanie a vyhodnocovanie údajov prístrojov pripojených na Bizerba, ako napr. kontrolné váhy, označovače cenou a inšpekčné systémy. Softvér zbiera jednotlivé hodnoty, súhrnné údajové sady, informácie o nálezoch kovov, ako aj audity detektora kovov a ukladá ich v centrálnej databáze SQL. Prostredníctvom detailných správ, ako aj možnosti pripraviť údaje prostredníctvom Web Service a súboru CSV, je možné softvér jednoducho integrovať do existujúceho procesného prostredia.

Použitie

 • Vyhodnocovanie každodennej produkcie
 • Vyhodnocovanie šarží
 • Web Service ako rozhranie pre programátora
 • Možnosť exportu zozbieraných údajov ako súbor CSV (Excel)
 • Prehľad auditu detektora kovov
 • Vylúčené balenia (nález kovu)
 • Give-away správa

Zlatý klinec

 • Úspora času pri zaznamenávaní a vytváraní správ, pretože nie je potrebná manuálna dokumentácia.
 • Centrálna archivácia v databáze vďaka čomu nedôjde k strate lístkov a kníh na detektore kovov
 • Prevzatie údajov do nadradených systémov možné
 • Profesionálne vyhodnotenia ako PDF
 • Podklad o produkcii (jednotlivé váženia)
 • BRAIN2 Capture archivuje údaje produkcie v rámci definovaného času produkcie

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

Integrácia do procesov podniku

Softvér BRAIN2 Capture Vám poskytuje k dispozícii zozbierané údaje produkcie Vašich prístrojov Bizerba prostredníctvom správ, ako aj rôznych rozhraní. Prostredníctvom rozhrania Web Service sú prístupné údaje pre Vaše IT oddelenie, programátorov alebo softvérové firmy tretej strany a tým pre procesy podniku. Okrem jednotlivých údajových sád je možné vyhodnocovať a ďalej spracovávať taktiež súhrnné údajové sady alebo nálezy kovu.

Počítač a procesor Procesor Multi-Core s 2 GHz
(odporúčajú sa CPU Intel i5, i7, i9 alebo Xeon alebo kompatibilné procesory AMD).

Ethernet, odporúča sa 1000 Mbit
Zobrazenie Monitor s rozlíšením 1024 x 768 alebo vyšším
Hlavná pamäť Pracovná pamäť s min. 12 GB, odporúča sa 20 GB (ak používate server terminálu, na ktorom bežia klienty, server a databáza na hardvéri, odporúčame 32 GB RAM)
Pevný disk Voľné miesto na pevnom disku cca 2 GB
Jazyky Nemčina, angličtina, francúzština, taliančina, španielčina, ruština, čeština, maďarčina, poľština, slovenčina, slovinčina holandčina, portugalčina, zjednodušená čínština, gréčtina
Podporované
operačné systémy
 • Microsoft Windows Server 2019 Edition
 • Microsoft Windows Server 2012 R2 Edition
 • Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2016 Edition
 • Microsoft Windows Server 2022 Edition
 • Microsoft Windows 10 Pro/ Enterprise x32/x64 Edition od verzie 1607
 • Microsoft Windows 11

Podporované
databázy
 • Microsoft Windows SQL Server 2012 11.0 SP1 (aj Express)* (používa sa pri sprievodcovi inštaláciou pre 32-bitové operačné systémy)
 • Microsoft Windows SQL Server 2014 12.0 (aj Express)*
 • Microsoft Windows SQL Server 2016 13.0 (aj Express)*
 • Microsoft Windows SQL Server 2017 14.0 (aj Express)*
 • Microsoft Windows SQL Server 2019 15.0 (používa sa pri sprievodcovi inštaláciou pre 64-bitové operačné systémy. S výnimkou Windows Server 2012)


ako aj verzie Express týchto edícií*
* Obmedzenia vo verzii Express. (1 CPU, 1 GB RAM, databáza 4 GB až do maximálne 10 GB). Pri menších inštaláciách je možné nainštalovať BRAIN2 a SQL Express Server na jeden klient.
Ďalšie informácie Skutočné požiadavky a funkčnosť produktu závisia od konfigurácie systému a od Vášho operačného systému. Pre určité vybavenie je potrebné sieťové pripojenie. Pre komunikáciu s prístrojmi Bizerba je potrebný softvér _connect.BRAIN.

Súbory na stiahnutie

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.

Zladené produkty