Priemyselný softvér BRAIN2 Formulation

Ideálny softvér na manuálne vytváranie receptúr, dávkovanie a vytváranie šarží. Vďaka flexibilnému, konfigurovateľnému vedeniu obsluhujúcej osoby sa dosahuje vysoká miera bezpečnosti procesov.

Softvér na vytváranie receptúr Bizerba BRAIN2 Formulation umožňuje riadenie výrobných procesov, od jednotlivého pracoviska používajúceho recepty až po klient-serverové riešenie. Kmeňové údaje je možné udržiavať a spravovať centrálne. K nim patria napríklad informácie o materiáloch, základné receptúry, predpisy o obsluhe, ako aj upozornenia a príkazy na vytváranie receptúr a na ručné dávkovanie. Údaje je možné preberať aj z nadriadených ERP systémov prostredníctvom rozhrania.

Použitie

 • Centrálna údržba kmeňových údajov a správa receptúr
 • Vytváranie receptúr
 • Dávkovanie
 • Vytváranie šarží

Zlatý klinec

 • Pripojenie MES / ERP prevzatím zákaziek alebo receptúr (súbor CSV)
 • Bezpečnosť procesov vďaka cielenému vedeniu obsluhujúcej osoby
 • História zmien kmeňových údajov prostredníctvom Audit Trail vrátane
 • Zobrazenie príkazových značiek, symbolov nebezpečenstiev a obrázkov produktov
 • Vysoká miera bezpečnosti využitím šifrovania AES 256
 • Pripojenie dát zo strany zákazníka možné prostredníctvom naprogramovania webového servisného rozhrania
 • Nastavenia pre každé pracovisko podľa špecifikácie zákazníka

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

Používanie výrobku

 • Zabránenie chybám obsluhy cieleným vedením obsluhujúcej osoby a verifikáciou čísla materiálu pre každú pozíciu zákazky
 • Bezpečnosť procesov pri vytváraní receptúr
 • Jasne zadané pracovné kroky
 • Všetky zmeny kmeňových údajov sa protokolujú a je ich možné vyvolať prostredníctvom funkcií Audit-Trail. Spätné dosledovanie šarží je zaručené zadaním na termináli.
 • Verifikácia čísla zákazky a výrobku
 • Zobrazenie príkazových značiek a symbolov nebezpečenstiev
Špecifikácie Fakty Detaily
Systémové predpoklady Počítač a procesor Procesor Intel® Celeron® 847E (2MB Cache, 1,10 GHz) alebo lepší
Zobrazenie Monitor s rozlíšením 1024 x 768 alebo vyšším
Hlavná pamäť 4 GB
Pevný disk cca 300 MB
Podporované
operačné systémy
Microsoft Windows® (x32/x64)
 • Windows Vista
 • Windows 8* / 8.1*
 • Windows 10 Pro
 • Windows 10 Enterprise
(* Windows 8 RT sa nepodporuje)
Pripojiteľné prístroje Bizerba Na používanie BRAIN2 Formulation Touch Client je potrebný terminál s váhovým mostom alebo softvér NTscale.

Podporované prístroje:
 • Terminál ST
 • iS50
 • NTScale
 • eS10
Podporovaný
softvér
Pre softvér BRAIN2 Formulation Touch Client je potrebný nasledujúci, iný softvér Bizerba:
 • BRAIN2
 • BRAIN2 Formulation
 • _connect.BRAIN pre každý pripojený prístroj

Súbory na stiahnutie

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.

Zladené produkty