Priemyselný softvér BRAIN2 Formulation

Ideálny softvér na manuálne vytváranie receptúr, dávkovanie a vytváranie šarží. Vďaka flexibilnému, konfigurovateľnému vedeniu obsluhujúcej osoby sa dosahuje vysoká miera bezpečnosti procesov.

Softvér na vytváranie receptúr Bizerba BRAIN2 Formulation umožňuje riadenie výrobných procesov, od jednotlivého pracoviska používajúceho recepty až po klient-serverové riešenie. Kmeňové údaje je možné udržiavať a spravovať centrálne. K nim patria napríklad informácie o materiáloch, základné receptúry, predpisy o obsluhe, ako aj upozornenia a príkazy na vytváranie receptúr a na ručné dávkovanie. Údaje je možné preberať aj z nadriadených ERP systémov prostredníctvom rozhrania.

Použitie

 • Centrálna údržba kmeňových údajov a správa receptúr
 • Vytváranie receptúr
 • Dávkovanie
 • Vytváranie šarží

Zlatý klinec

 • Pripojenie MES / ERP prevzatím zákaziek alebo receptúr (súbor CSV)
 • Bezpečnosť procesov vďaka cielenému vedeniu obsluhujúcej osoby
 • História zmien kmeňových údajov prostredníctvom Audit Trail vrátane
 • Zobrazenie príkazových značiek, symbolov nebezpečenstiev a obrázkov produktov
 • Vysoká miera bezpečnosti využitím šifrovania AES 256
 • Pripojenie dát zo strany zákazníka možné prostredníctvom naprogramovania webového servisného rozhrania
 • Nastavenia pre každé pracovisko podľa špecifikácie zákazníka

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

Používanie výrobku

 • Zabránenie chybám obsluhy cieleným vedením obsluhujúcej osoby a verifikáciou čísla materiálu pre každú pozíciu zákazky
 • Bezpečnosť procesov pri vytváraní receptúr
 • Jasne zadané pracovné kroky
 • Všetky zmeny kmeňových údajov sa protokolujú a je ich možné vyvolať prostredníctvom funkcií Audit-Trail. Spätné dosledovanie šarží je zaručené zadaním na termináli.
 • Verifikácia čísla zákazky a výrobku
 • Zobrazenie príkazových značiek a symbolov nebezpečenstiev
Počítač a procesor Procesor Multi-Core s 2 GHz
(odporúčajú sa CPU Intel i5, i7, i9 alebo Xeon alebo kompatibilné procesory AMD).

Ethernet, odporúča sa 1000 Mbit
Zobrazenie Monitor s rozlíšením 1024 x 768 alebo vyšším
Hlavná pamäť Pracovná pamäť s min. 12 GB, odporúča sa 20 GB (ak používate server terminálu, na ktorom bežia klienty, server a databáza na hardvéri, odporúčame 32 GB RAM)
Pevný disk Voľné miesto na pevnom disku cca 2 GB
Jazyky Nemčina, angličtina, francúzština, taliančina, španielčina, ruština, čeština, maďarčina, poľština, slovenčina, slovinčina holandčina, portugalčina, zjednodušená čínština, gréčtina
Podporované operačné systémy
 • Microsoft Windows Server 2019 Edition
 • Microsoft Windows Server 2012 R2 Edition
 • Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2016 Edition
 • Microsoft Windows 10 Pro/ Enterprise x32/x64 Edition od verzie 1607

Podporované databázy
 • Microsoft Windows SQL Server 2012 11.0 SP1 (aj Express)* (používa sa pri sprievodcovi inštaláciou pre 32-bitové operačné systémy)
 • Microsoft Windows SQL Server 2014 12.0 (aj Express)*
 • Microsoft Windows SQL Server 2016 13.0 (aj Express)*
 • Microsoft Windows SQL Server 2017 14.0 (aj Express)*
 • Microsoft Windows SQL Server 2019 15.0 (používa sa pri sprievodcovi inštaláciou pre 64-bitové operačné systémy. S výnimkou Windows Server 2012)


ako aj verzie Express týchto edícií*
* Obmedzenia vo verzii Express. (1 CPU, 1 GB RAM, databáza 4 GB až do maximálne 10 GB). Pri menších inštaláciách je možné nainštalovať BRAIN2 a SQL Express Server na jeden klient.
Ďalšie informácie Skutočné požiadavky a funkčnosť produktu závisia od konfigurácie systému a od Vášho operačného systému. Pre určité vybavenie je potrebné sieťové pripojenie. Pre komunikáciu s prístrojmi Bizerba je potrebný softvér _connect.BRAIN.

Súbory na stiahnutie

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.

Zladené produkty