Priemyselný softvér BRAIN2 Label_Designer

Na profesionálne vytváranie predlôh etikiet pre označovacie prístroje Bizerba.

Pre zákaznícke etikety s individuálnou úpravou: Grafické používateľské rozhranie na jednoduché úpravu etikiet je aplikáciou WYSIWYG, to znamená, že etiketa sa počas spracovania zobrazuje na obrazovke presne tak, ako vyzerá pri výstupe z označovacieho prístroja. Použitie typov písma TrueType nainštalovaných na počítači je možné v prístrojoch GX. Skúšobné výtlačky sa vytvoria v originálnej veľkosti na vašej laserovej alebo atramentovej tlačiarni.

Použitie

 • Profesionálna úprava etikiet podľa požiadaviek zákazníka priamo na PC
 • Jednoduché použitie textov, log a čiarových kódov (okrem iného QR kódy alebo Datamatrix)

Zlatý klinec

 • Individuálne, centrálne stvárňovanie etikiet
 • Stvárnenie a tlač 2D kódov
 • Podpora pri aplikovaní nových nariadení o potravinách
 • Tlač znakov Unicode a iných typov písma
 • Automatické zálohovanie databáz pomocou BRAIN2
 • Audit Trail
 • Správa prístupových práv

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

Dokázateľný úžitok pri používaní na Point of Service

Pomocou jednoduchých nástrojov je možné centrálne na počítači stvárniť Vaše individuálne etikety, QR a Datamatrix kódy. Všetky polia dostupné v systémoch na označovanie cenou, ako logá a čiarové kódy, je možné veľmi jednoducho umiestniť na Vašu obrazovku. Rôzne predlohy tabuliek výživových hodnôt, informácie o GDA a iné údaje vám uľahčia aplikovanie nových nariadení o potravinách.

Počítač a procesor Procesor Multi-Core s 2 GHz
(odporúčajú sa CPU Intel i5, i7, i9 alebo Xeon alebo kompatibilné procesory AMD).

Ethernet, odporúča sa 1000 Mbit
Zobrazenie Monitor s rozlíšením 1024 x 768 alebo vyšším
Hlavná pamäť Pracovná pamäť s min. 12 GB, odporúča sa 20 GB (ak používate server terminálu, na ktorom bežia klienty, server a databáza na hardvéri, odporúčame 32 GB RAM)
Pevný disk Voľné miesto na pevnom disku cca 2 GB
Jazyky Nemčina, angličtina, francúzština, taliančina, španielčina, ruština, čeština, maďarčina, poľština, slovenčina, slovinčina holandčina, portugalčina, zjednodušená čínština, gréčtina
Podporované operačné systémy
 • Microsoft Windows Server 2019 Edition
 • Microsoft Windows Server 2012 R2 Edition
 • Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2016 Edition
 • Microsoft Windows 10 Pro/ Enterprise x32/x64 Edition od verzie 1607

Podporované databázy
 • Microsoft Windows SQL Server 2012 11.0 SP1 (aj Express)* (používa sa pri sprievodcovi inštaláciou pre 32-bitové operačné systémy)
 • Microsoft Windows SQL Server 2014 12.0 (aj Express)*
 • Microsoft Windows SQL Server 2016 13.0 (aj Express)*
 • Microsoft Windows SQL Server 2017 14.0 (aj Express)*
 • Microsoft Windows SQL Server 2019 15.0 (používa sa pri sprievodcovi inštaláciou pre 64-bitové operačné systémy. S výnimkou Windows Server 2012)


ako aj verzie Express týchto edícií*
* Obmedzenia vo verzii Express. (1 CPU, 1 GB RAM, databáza 4 GB až do maximálne 10 GB). Pri menších inštaláciách je možné nainštalovať BRAIN2 a SQL Express Server na jeden klient.
Ďalšie informácie Skutočné požiadavky a funkčnosť produktu závisia od konfigurácie systému a od Vášho operačného systému. Pre určité vybavenie je potrebné sieťové pripojenie. Pre komunikáciu s prístrojmi Bizerba je potrebný softvér _connect.BRAIN.

Súbory na stiahnutie

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.

Zladené produkty