Priemyselný softvér BRAIN2 Prepack_Compliance

Zaznamenávanie, vyhodnocovanie a archivovanie štatistických dátových záznamov

S kompletným radom štandardných funkcií otvára BRAIN2 Prepack_Compliance rozmanité možnosti v oblasti zhromažďovania, vyhodnocovania a výmeny údajov štatistických dátových záznamov. Štatistické dátové záznamy generované v kontrolných váhach a označovačoch cenou Bizerba sa ukladajú centrálne v databáze BRAIN2. Zadaním čísla výrobku, časového úseku alebo čísla šarže je možné rýchlo zobraziť a vytlačiť hľadaný dátový záznam v používateľskom rozhraní BRAIN2.
Podľa konfigurácie prístroja sa štatistické dátové záznamy používajú na kontrolu plniaceho množstva (Nariadenie o hotových baleniach „FPV“ Európa), USDA (USA) alebo na klasifikáciu hmotnosti.

Použitie

 • Zhromažďovanie štatistických dátových záznamov z označovačov cenou a kontrolných váh Bizerba
 • Výkazníctvo o zhromaždených dátových záznamoch a cielené vyhodnotenie

Zlatý klinec

 • Štatistické dátové záznamy k nariadeniu o hotových baleniach generované v kontrolných váhach a označovačoch cenou Bizerba sa ukladajú centrálne v databáze BRAIN2.
 • Úspora času vďaka štruktúrovanému a rýchlo prístupnému dokladu nariadenia o hotových baleniach
 • Správy je možné na účely vyhodnocovania a archivácie automatizovane ukladať ako súbor alebo vytlačiť.
 • Vďaka licencovaniu softvéru pro Data Link (obchodný partner) je softvér BRAIN2 dostupný aj pre malé a stredné podniky s malým množstvom prístrojov.

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

Integrácia do procesov podniku

Správy je možné na účely vyhodnocovania a archivácie automatizovane ukladať ako súbor alebo vytlačiť. Okrem toho je možné dátové záznamy BRAIN2 vyzdvihnúť a ďalej spracovávať prostredníctvom BRAIN2 Web Service po úspešnej autentifikácii používateľa nadriadenými systémami.

Počítač a procesor Procesor s 800 MHz alebo
lepší, odporúča sa i5, i7 alebo Xeon
Zobrazenie Monitor s rozlíšením 1024 x 768 alebo vyšším
Hlavná pamäť Minimálne 4 GB
Odporúča sa 8 GB
Pevný disk Približne 800 MB. Časť tejto pamäte na pevnom disku sa po inštalácii uvoľní, keď sa z pevného disku odstráni pôvodný stiahnutý balík.
Podporované
operačné systémy
Microsoft Windows® (x32/x64)
 • Server 2008
 • Server 2008 R2
 • Server 2012
 • Server 2012 / R2
 • Windows Vista
 • Windows 8* / 8.1*
 • Windows 10 Pro
 • Windows 10 Enterprise
(* Windows 8 RT sa nepodporuje)
Disková mechanika odporúča sa mechanika DVD
Podporované prístroje Bizerba - označovač
GX-Devices od verzie prístroja 8.60
- kontrolná váha
CX-Devices od verzie prístroja 8.60
Podporované druhy štatistík Nasledujúce štatistické dátové záznamy je možné ukladať podľa konfigurácie prístroja:
 • Kontrola plniaceho množstva (Nariadenie o hotových baleniach „FPV“ Európa)
 • USDA (USA)
 • Klasifikácia hmotnosti
Podporované
databázy
Microsoft SQL Server:
 • SQL Server 2008 R2
 • SQL Server 2008 R2 Express*
 • SQL Server 2012
 • SQL Server 2014

* Obmedzenia verzie Express na základe obmedzení databáz
(1 CPU, 1 GB RAM, veľkosť databázy 1 GB, resp. 4 GB)
Správy Správy BRAIN2 Prepack_Compliance je možné uložiť v nasledujúcich formátoch:
 • PDF, HTML, MHT, RTF, XLS, XLSX, CSV, TXT, XPS
 • obrázok (BMP, EMF, WMF, GIF, JPEG, PNG, TIFF)

Súbory na stiahnutie

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.

Zladené produkty