Priemyselný softvér BRAIN2 Prepack_Compliance

Zaznamenávanie, vyhodnocovanie a archivovanie štatistických dátových záznamov

S kompletným radom štandardných funkcií otvára BRAIN2 Prepack_Compliance rozmanité možnosti v oblasti zhromažďovania, vyhodnocovania a výmeny údajov štatistických dátových záznamov. Štatistické dátové záznamy generované v kontrolných váhach a označovačoch cenou Bizerba sa ukladajú centrálne v databáze BRAIN2. Zadaním čísla výrobku, časového úseku alebo čísla šarže je možné rýchlo zobraziť a vytlačiť hľadaný dátový záznam v používateľskom rozhraní BRAIN2.
Podľa konfigurácie prístroja sa štatistické dátové záznamy používajú na kontrolu plniaceho množstva (Nariadenie o hotových baleniach „FPV“ Európa), USDA (USA) alebo na klasifikáciu hmotnosti.

Použitie

 • Zhromažďovanie štatistických dátových záznamov z označovačov cenou a kontrolných váh Bizerba
 • Výkazníctvo o zhromaždených dátových záznamoch a cielené vyhodnotenie

Zlatý klinec

 • Štatistické dátové záznamy k nariadeniu o hotových baleniach generované v kontrolných váhach a označovačoch cenou Bizerba sa ukladajú centrálne v databáze BRAIN2.
 • Úspora času vďaka štruktúrovanému a rýchlo prístupnému dokladu nariadenia o hotových baleniach
 • Správy je možné na účely vyhodnocovania a archivácie automatizovane ukladať ako súbor alebo vytlačiť.
 • Vďaka licencovaniu softvéru pro Data Link (obchodný partner) je softvér BRAIN2 dostupný aj pre malé a stredné podniky s malým množstvom prístrojov.

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

Integrácia do procesov podniku

Správy je možné na účely vyhodnocovania a archivácie automatizovane ukladať ako súbor alebo vytlačiť. Okrem toho je možné dátové záznamy BRAIN2 vyzdvihnúť a ďalej spracovávať prostredníctvom BRAIN2 Web Service po úspešnej autentifikácii používateľa nadriadenými systémami.

Počítač a procesor Procesor Multi-Core s 2 GHz
(odporúčajú sa CPU Intel i5, i7, i9 alebo Xeon alebo kompatibilné procesory AMD).

Ethernet, odporúča sa 1000 Mbit
Zobrazenie Monitor s rozlíšením 1024 x 768 alebo vyšším
Hlavná pamäť Pracovná pamäť s min. 12 GB, odporúča sa 20 GB (ak používate server terminálu, na ktorom bežia klienty, server a databáza na hardvéri, odporúčame 32 GB RAM)
Pevný disk Voľné miesto na pevnom disku cca 2 GB
Jazyky Nemčina, angličtina, francúzština, taliančina, španielčina, ruština, čeština, maďarčina, poľština, slovenčina, slovinčina holandčina, portugalčina, zjednodušená čínština, gréčtina
Podporované
operačné systémy
 • Microsoft Windows Server 2019 Edition
 • Microsoft Windows Server 2012 R2 Edition
 • Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2016 Edition
 • Microsoft Windows 10 Pro/ Enterprise x32/x64 Edition od verzie 1607

Podporované
databázy
 • Microsoft Windows SQL Server 2012 11.0 SP1 (aj Express)* (používa sa pri sprievodcovi inštaláciou pre 32-bitové operačné systémy)
 • Microsoft Windows SQL Server 2014 12.0 (aj Express)*
 • Microsoft Windows SQL Server 2016 13.0 (aj Express)*
 • Microsoft Windows SQL Server 2017 14.0 (aj Express)*
 • Microsoft Windows SQL Server 2019 15.0 (používa sa pri sprievodcovi inštaláciou pre 64-bitové operačné systémy. S výnimkou Windows Server 2012)


ako aj verzie Express týchto edícií*
* Obmedzenia vo verzii Express. (1 CPU, 1 GB RAM, databáza 4 GB až do maximálne 10 GB). Pri menších inštaláciách je možné nainštalovať BRAIN2 a SQL Express Server na jeden klient.
Ďalšie informácie Skutočné požiadavky a funkčnosť produktu závisia od konfigurácie systému a od Vášho operačného systému. Pre určité vybavenie je potrebné sieťové pripojenie. Pre komunikáciu s prístrojmi Bizerba je potrebný softvér _connect.BRAIN.

Súbory na stiahnutie

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.

Zladené produkty