Priemyselný softvér BRAIN2 Safety_Service

Vaša záloha prístroja na správnom mieste.

S BRAIN2 Safety_Service sa už nemusíte starať o zálohovanie prístrojov. Podľa nastavenia sa zálohy vytvárajú cyklicky (denne, týždenne alebo mesačne) a ukladajú centrálne v databáze BRAIN2. Ak sa má obnoviť nejaký prístroj, potom je možné jednoducho zvoliť správnu zálohu a opäť ju nahrať do prístroja.

Použitie

Automatické vytváranie záloh (denne, týždenne, mesačne) pre kontrolné váhy a systémy na označovanie cenou Bizerba

Zlatý klinec

 • Vytváranie centrálnych záloh prístroja priamo na prístroji
 • Odpadá časovo náročné vyhľadávanie a prichystanie záloh, pretože zálohy sú uložené centrálne v databáze.
 • Zálohu prístroja A je možné nahrať do identického prístroja B.
 • Redukcia doby inštalácie
 • Obnovenie prostredníctvom nahratia zálohy
 • Audit Trail (Kto nahral obnovenie)

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

Kto nahral poslednú zálohu?

Aplikácie BRAIN2 sú chránené menom a heslom. Nepovolané osoby tak nemôžu zálohu odcudziť ani nahrať do prístroja. Okrem toho sa v BRAIN2 ukladá, kto naposledy nahral zálohu.

Počítač a procesor Procesor s 800 MHz alebo
lepší, odporúča sa i5, i7 alebo Xeon
Zobrazenie Monitor s rozlíšením 1024 x 768 alebo vyšším
Hlavná pamäť Minimálne 4 GB
Odporúča sa 8 GB
Pevný disk Približne 800 MB. Časť tejto pamäte na pevnom disku sa po inštalácii uvoľní, keď sa z pevného disku odstráni pôvodný stiahnutý balík.
Podporované
operačné systémy
Microsoft Windows® (x32/x64)
 • Server 2008
 • Server 2008 / R2
 • Server 2012
 • Server 2012 / R2
 • Windows Vista
 • Windows 8* / 8.1*
 • Windows 10 Pro
 • Windows 10 Enterprise
(* Windows 8 RT sa nepodporuje)
Disková mechanika odporúča sa mechanika DVD
Podporované prístroje Bizerba - označovač
(prístroje GX od verzie prístroja 8.60)
- kontrolná váha
(prístroje CX od verzie prístroja 8.60)

Podporované
databázy
Microsoft SQL Server:
 • SQL Server 2008 R2
 • SQL Server 2008 R2 Express*
 • SQL Server 2012
 • SQL Server 2014

* Obmedzenia verzie Express na základe obmedzení databáz (1 CPU, 1 GB RAM, veľkosť databázy 1 GB, resp. 4 GB)
Zálohovanie údajov priamo na prístroj - označovač
(prístroje GX od verzie prístroja 13.20 SP2)
- kontrolná váha
(prístroje CX od verzie prístroja 13.20 SP2)

Súbory na stiahnutie

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.

Zladené produkty