Priemyselný softvér BRAIN2 Safety_Service

Vaša záloha prístroja na správnom mieste.

S BRAIN2 Safety_Service sa už nemusíte starať o zálohovanie prístrojov. Podľa nastavenia sa zálohy vytvárajú cyklicky (denne, týždenne alebo mesačne) a ukladajú centrálne v databáze BRAIN2. Ak sa má obnoviť nejaký prístroj, potom je možné jednoducho zvoliť správnu zálohu a opäť ju nahrať do prístroja.

Použitie

Automatické vytváranie záloh (denne, týždenne, mesačne) pre kontrolné váhy a systémy na označovanie cenou Bizerba

Zlatý klinec

 • Vytváranie centrálnych záloh prístroja priamo na prístroji
 • Odpadá časovo náročné vyhľadávanie a prichystanie záloh, pretože zálohy sú uložené centrálne v databáze.
 • Zálohu prístroja A je možné nahrať do identického prístroja B.
 • Redukcia doby inštalácie
 • Obnovenie prostredníctvom nahratia zálohy
 • Audit Trail (Kto nahral obnovenie)

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

Kto nahral poslednú zálohu?

Aplikácie BRAIN2 sú chránené menom a heslom. Nepovolané osoby tak nemôžu zálohu odcudziť ani nahrať do prístroja. Okrem toho sa v BRAIN2 ukladá, kto naposledy nahral zálohu.

Počítač a procesor Procesor Multi-Core s 2 GHz
(odporúčajú sa CPU Intel i5, i7, i9 alebo Xeon alebo kompatibilné procesory AMD).

Ethernet, odporúča sa 1000 Mbit
Zobrazenie Monitor s rozlíšením 1024 x 768 alebo vyšším
Hlavná pamäť Pracovná pamäť s min. 12 GB, odporúča sa 20 GB (ak používate server terminálu, na ktorom bežia klienty, server a databáza na hardvéri, odporúčame 32 GB RAM)
Pevný disk Voľné miesto na pevnom disku cca 2 GB
Jazyky Nemčina, angličtina, francúzština, taliančina, španielčina, ruština, čeština, maďarčina, poľština, slovenčina, slovinčina holandčina, portugalčina, zjednodušená čínština, gréčtina
Podporované
operačné systémy
 • Microsoft Windows Server 2019 Edition
 • Microsoft Windows Server 2012 R2 Edition
 • Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2016 Edition
 • Microsoft Windows 10 Pro/ Enterprise x32/x64 Edition od verzie 1607

Podporované
databázy
 • Microsoft Windows SQL Server 2012 11.0 SP1 (aj Express)* (používa sa pri sprievodcovi inštaláciou pre 32-bitové operačné systémy)
 • Microsoft Windows SQL Server 2014 12.0 (aj Express)*
 • Microsoft Windows SQL Server 2016 13.0 (aj Express)*
 • Microsoft Windows SQL Server 2017 14.0 (aj Express)*
 • Microsoft Windows SQL Server 2019 15.0 (používa sa pri sprievodcovi inštaláciou pre 64-bitové operačné systémy. S výnimkou Windows Server 2012)


ako aj verzie Express týchto edícií*
* Obmedzenia vo verzii Express. (1 CPU, 1 GB RAM, databáza 4 GB až do maximálne 10 GB). Pri menších inštaláciách je možné nainštalovať BRAIN2 a SQL Express Server na jeden klient.
Ďalšie informácie Skutočné požiadavky a funkčnosť produktu závisia od konfigurácie systému a od Vášho operačného systému. Pre určité vybavenie je potrebné sieťové pripojenie. Pre komunikáciu s prístrojmi Bizerba je potrebný softvér _connect.BRAIN.

Súbory na stiahnutie

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.

Zladené produkty