Priemyselný vážiaci terminál iS50

V kompaktnom vyhotovení spája vážiacu a riadiacu techniku do jedného prístroja

Ako inteligentný priemyselný terminál zjednodušuje iS50 konštrukciu komplexných vážiacich a riadiacich systémov. Ak doteraz aj najjednoduchšie aplikácie, ako napríklad poháňaná valčeková dráha, vyžadovali malé riadenie pred a za váhou, môžete sa v budúcnosti týchto úplne zriecť. Prostredníctvom Soft-SPS je možné funkčnosť individuálne prispôsobiť a frekvenčné meniče, ventily a motory je možné ovládať priamo.
Vážiaci terminál iS50 je možné bez problémov integrovať do už existujúcich výrobných štruktúr a tiež veľmi jednoducho pripojiť k periférnym zariadeniam, predovšetkým na váhy Bizerba s technológiou DMS, EMK, resp. kmitajúcej struny.

Použitie

Vážiaci terminál zisťuje údaje o hmotnosti, riadi ďalšie komponenty, ako dávkovacie zariadenia a zaznamenáva všetky prevádzkové údaje. Okrem technických, vážiacich funkcií existujú programy pre nasledujúce aplikácie:

 • Počítanie
 • Dávkovanie
 • Zaznamenávanie štatistických údajov podľa nariadenia o hotových baleniach
 • Tolerančná kontrola

Zlatý klinec

 • Vážiaca a riadiaca technika kompaktne iba v jednom prístroji
 • Paralené procesy možné, napríklad: Dávkovanie a kontrola podľa nariadenia o hotových baleniach na rôznych snímačoch zaťaženia
 • Správa až troch interných a štyroch ďalších, externých vážiacich modulov
 • Bezproblémová možnosť integrácie do existujúcich výrobných štruktúr a sietí
 • Prehľadné, voľne programovateľné grafické zobrazenie
 • Veľký, 7“ displej
 • Voľne programovateľné

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

Prehľadné, voľne programovateľné grafické zobrazenie prevedie používateľa každou, komplexnou aplikáciou a kontinuálne zobrazuje aktualizované informácie. Na pohodlné zadávanie informácií je terminál iS50 štandardne vybavený QWERTY klávesnicou, ako aj číslicovým blokom.

 

Na 7“ displeji môžu až tri vážiace moduly paralelne a navzájom nezávisle zobrazovať svoje procesy váženia. Tým je možné realizovať napríklad dva neciachované procesy plnenia prvej z dvoch váh, zatiaľ čo na tretej váhe sa realizuje ciachovaná kontrola podľa pravidiel kontroly hotových balení.

 • Stojatý stĺp
 • Ochranný kryt
 • Servisný kábel pre ethernet
 • Sieťové vedenie
 • Meracie vedenie
 • Dátové vedenia
 • Variant pre zabudovanie

Puzdro

Ušľachtilá oceľ 1.4301

 

Rozmery

344 x 254 x 123 mm (Š x V x H)

 

Druh krytia

Vodotesné a prachotesné podľa IP65

 

Zobrazenie

Plne grafické zobrazenie 7“, rozlíšenie 800 x 480, zobrazovacie pole 156 x 95 mm TFT displej s bielym LED podsvietením

 

Klávesnica

Fóliová klávesnica s 24 samostatnými tlačidlami a s integrovaným zobrazovacím poľom s 800 x 480 pixlami; QWERTY klávesnica

 

Rozhrania

 • Sériové rozhrania pre RS232, RS422, RS485 vždy galvanicky oddelené
 • Ethernetové rozhranie
 • USB servisné rozhranie
 • Profibus DP
 • USB Master

 

V každom internom vážiacom module:

Pamäť údajov schopná ciachovania

 • Karta SD
 • Analógový výstup (16 bit)
 • 4/4, resp. 12/12 statických vstupov a výstupov, galvanicky oddelené
 • Prípojka váhy
 • Váha DMS
 • Váha PESA
 • Protokol MP8-4 (200 ms)

 

Sieťová prípojka

Sieťové napätie 110 – 230 V AC, 50 – 60 Hz; 24 V AC, 50 – 60 Hz; 24 V DC, akumulátor 24 V

 

Teplota prostredia

 • Prevádzka: -10 °C až +40°C
 • Skladovanie/preprava: -20 °C až +60 °C
Zladené produkty