Váhový most iL Economy 4000F/MP

Robustná plošinová váha s bezpečnou funkciou s výškou váhového mosta len 78 mm

Jednoduchá a robustná konštrukcia váhového mostu Multi-Point je vhodná pre rôzne rozsahy váženia a nosnosti do 4000 kg. Zabezpečuje prevádzku s nízkymi nárokmi na údržbu a nepatrným opotrebovaním s dlhodobo vysokou presnosťou. Váhový・most iL Economy sa dá použiť voliteľne: zabudovaný alebo voľne stojaci, s nábehovými rampami alebo bez nábehových rámp, z ušľachtilej ocele 1.4301 alebo z ocele lakovanej v čiernej. Preto maximálne vhodné na mnoho prípadov použitia.

Použitie

 • Viacbodový váhový most pre príjem tovaru, sklad a expedíciu; podľa variantu je vhodný pre nosnosti do 4000 kg
 • Možnosť použitia s vážiacimi terminálmi Bizerba na počítanie, dávkovanie, vytváranie receptúr, kontrolu a kompletovanie
 • Možnosť použitia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu zón 1/21 a 2/22

Zlatý klinec

 • Druh krytia snímača zaťaženia: IP 67
 • Druh krytia pripojovacej skrine: IP 68
 • Váhové mostý so snímačmi zaťaženia vo vyhotovení EEx ib prípustné aj pre výbušné prostredie zóny 1
 • Konštrukčná výška váhového mostíka 78 mm

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

 • Vyhotovenie chránené proti výbuchu (zóna 1/21 a 2/22)
 • Montážny rám
 • Nábehové rampy
 • Fixačné platne
 • Zaťažovacia platňa z bradavkovitého plechu
 • Rampy aj v mimoriadne dlhom vyhotovení
Druh krytia podľa DIN/VDE 0470: Snímače zaťaženia: IP 67
Pripojovacia skriňa: IP 68
Veľkosti mostíkov v mm:
Lakované, resp. ušľachtilá oceľ 1.4301
zabudované, resp. voľne stojace; voliteľne bez rampy, s 1 rampou alebo 2 rampami
1000 x 1000
1250 x 1000
1500 x 1250
1500 x 1500
Rozsah váhy v kg: 1500 a 3000 [podľa vyhotovenia]
váha s dvomi rozsahmi: 1500/3000
Hodnota・rozdelenia v kg: 0,5 a 1 [podľa vyhotovenia]
váha s dvoma rozsahmi: 0,5/1
Predbežné zaťaženie max. in kg 2000 a 1000
Váha s dvomi rozsahmi: 1000
Menovité zaťaženie WZ v kg do 1100
Čas zakmitávania: cca 2 – 3 s
Typové schválenie PTB Braunschweig udelené pre elektromechanické váhy triedy III

Súbory na stiahnutie

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.

Zladené produkty