Váhový most iL Professional 150F/HY

Voľne stojaci váhový most vás presvedčí ako váha s jednoduchým, dvojitým alebo viacnásobným rozdelením vďaka vysokému rozlíšeniu oblasti váženia a nízkej konštrukcii.

Pre rozsahy váhy do 15 kg, 30 kg, 60 kg a 150 kg. Výber kvalitných materiálov pri iL Professional 150F/HY, ako napr. váhový most z ušľachtilej ocele 1.4301 alebo zaťažovacia platňa odolná voči korózii poskytujú používateľovi optimálnu odolnosť proti opotrebovaniu práve pri extrémnych podmienkach okolia. V kombinácii s Bizerba vážiacimi terminálmi preberá iL Professional všestranné úlohy.

Použitie

 • Váhový most s typom snímača zaťaženia BB 15 vyhotovený ako váha s 3-násobným rozdelením pre rozsahy váhy do 150 kg, pre suché a mokré oblasti v sklade, na príjme tovaru a vo výrobe
 • Možnosť použitia v kombinácii s vážiacimi terminálmi Bizerba na počítanie, dávkovanie, vytváranie receptúr, kontrolu a kompletovanie
 • Pre oblasti ohrozené výbuchom zóny 1/21 a 2/22 (voliteľná možnosť)

Zlatý klinec

 • Váhový most z ušľachtilej ocele
 • Zaťažovacia platňa bez štruktrúy ponúka najlepšiu ochranu funkčných prvkov
 • Optimálna dlhodobá presnosť
 • Odolnosť proti opotrebovaniu aj pri vážení v nepriaznivých podmienkach
 • Optimálna nivelácia pomocou vodováhy na hlavnom ramene

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

 • Vyššie overiteľné rozlíšenie oblasti váženia pre váhy s jednodielnym, dvojdielnym alebo trojdielnym rozdelením
 • Zvýšená ochrana proti korózii vďaka použitiu hlavného a mostíkového rámu, nivelačných skrutiek nôh a zaťažovacej platne z ušľachtilej ocele
 • Vyhotovenie váhového mosta s ochranou proti výbuchu pre zóny 1/21 a 2/22
 • Podstavec so 4 skrutkovacími nohami z ušľachtilej ocele na niveláciu
 • Štandardný valčekový dopravník
Rozmery váhového mosta (Š x H)
Váhový mostík z ušľachtilej ocele 1.4301
500 mm x 400 mm

Váha s jedným rozdelením


Váha s dvoma rozdeleniamiVáha s troma rozdeleniami
Rozsah váhy / rozdelenie (kg)
0,1 - 15 / 0,005
0,2 - 30 / 0,01
0,1 - 30 / 0,005
0,4 - 60 / 0,02
0,2 - 60 / 0,01
0,4 - 120 / 0,02
1 - 150 / 0,05
0,04 - 6/15 / 0,002/0,005
0,1 - 15/30 / 0,005/0,01
0,2 - 30/60 / 0,01/0,02
0,4 - 60/150 / 0,02/0,05
0,04 - 6/15/30 / 0,002/0,005/0,01
0,1 - 15/30/60 / 0,005/0,01/0,02
0,2 - 30/60/150 / 0,01/0,02/0,05
Snímač nameraných hodnôt na pripojenie na vyhodnocovací prístroj Bizerba 1 snímač zaťaženia DMS
Čas zakmitávania cca 2 – 3 sekundy
Teplota prostredia Prevádzka: -10 °C až +40 °C
Skladovanie: -50 °C až +85 °C
Rýchlosť zmeny teploty max. 5 °C/ h
Typ snímača zaťaženia BB 15
Druh krytia podľa DIN/VDE 0470 IP 67, pripojovacia skriňa IP 65
Vlastná hmotnosť váhového mosta cca 15 kg
Dodatočná výbava:
 • Podstavec pre váhový most, vlastná hmotnosť cca 15 kg, nosnosť pri rovnomernom rozdelení záťaže vrátane váhového mosta cca 220 kg
Valčekový dopravník, typ 1:
 • Profil rámu: U 65 x 25 x 3
 • Materiál rámu: hliník, eloxovaný
 • Materiál valčekov: modrá PVC rúrka
 • Počet valčekov: 10
 • Valčekové ložiská. Valivé ložisko
 • Priemer osí: 8 mm
 • Vonkajší priemer valčekov: 40 mm
 • Hrúbka steny valčekov: 2,3 mm
 • Max. zaťaženie valčekov: 120kp
 • Max. zaťaženie jednotlivých valčekov: 12kp
 • Minimálna dĺžka prepravovaného produktu: 100 mm
 • Vlastná hmotnosť: cca 5 kg
Typ valčekov: typ 2:
 • Profil rámu: U 65 x 25 x 3
 • Materiál rámu: oceľ, galvanická pozinkovaná
 • Materiál valčekov: oceľová rúra, galvanická pozinkovaná
 • Počet valčekov: 10
 • Valčekové ložiská. Valivé ložisko
 • Priemer osí: 10 mm
 • Vonkajší priemer valčekov: 40 mm
 • Hrúbka steny valčekov: 1,5 mm
 • Max. zaťaženie valčekov: 400 kp
 • Max. zaťaženie jednotlivých valčekov: 40 kp
 • Minimálna dĺžka prepravovaného produktu: 100 mm
 • Vlastná hmotnosť: cca 7 kg
Typové schválenie PTB Braunschweig udelené pre elektromechanické váhy triedy presnosti III a pre vyhodnocovacie prístroje.

Súbory na stiahnutie

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.

Zladené produkty