Váhový most iL Professional 20F/HY

Voľne stojaci váhový most vás presvedčí ako váha s jednoduchým, dvojitým alebo viacnásobným rozdelením vďaka vysokému rozlíšeniu oblasti váženia a nízkej konštrukcii.

Pre rozsahy váhy do 6 kg, 12 kg a 15 kg. Výber kvalitných surovín pri iL Professional 20F/HY, ako napr. vážiaci most z ušľachtilej ocele 1.4301 alebo zaťažovacia platňa odolná voči korózii poskytujú používateľovi optimálnu odolnosť proti opotrebovaniu práve pri extrémnych podmienkach okolia. V kombinácii s Bizerba vážiacimi terminálmi preberá iL Professional všestranné úlohy.

Použitie

 • Váhový most so snímačmi zaťaženia typu BB 15 vyhotovený ako váha s trojitým rozdelením pre rozsahy váhy do 15 kg, pre suché a mokré oblasti v sklade, na príjme tovaru a vo výrobe
 • Možnosť použitia v kombinácii s vážiacimi terminálmi Bizerba na počítanie, dávkovanie, vytváranie receptúr, kontrolu a kompletovanie
 • Pre oblasti ohrozené výbuchom zóny 1/21 a 2/22 (voliteľne)

Zlatý klinec

 • Váhový most z ušľachtilej ocele
 • Zaťažovacia platňa bez štruktrúy ponúka najlepšiu ochranu funkčných prvkov
 • Optimálna dlhodobá presnosť
 • Odolnosť proti opotrebovaniu aj pri vážení v nepriaznivých podmienkach
 • Optimálna nivelácia pomocou vodováhy na hlavnom ramene

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

 • Vyššie overiteľné rozlíšenie oblasti váženia pre váhy s jednodielnym, dvojdielnym alebo trojdielnym rozdelením
 • Zvýšená ochrana proti korózii vďaka použitiu hlavného a mostíkového rámu, nivelačných skrutiek nôh a zaťažovacej platne z ušľachtilej ocele
 • Vyhotovenie váhového mosta s ochranou proti výbuchu pre zóny 1/21 a 2/22
 • Podstavec so 4 skrutkovacími nohami z ušľachtilej ocele na niveláciu
 • Štandardný valčekový dopravník
Rozmery váhového mosta
váhový most z ušľachtilej ocele 1.401
335 mm x 260 mm (Š x H)

Váhy s jednoduchým rozdelením


Váha s dvojnásobným rozdelením
Váha s trojnásobným rozdelením
Rozsah váhy / Rozdelenie v kg
0,04 – 6 / 0,002;
0,04 – 12 / 0,002;
0,1 – 15 / 0,005
0,04 – 6/15 / 0,002 / 0,005
0,02 – 3/6/15 / 0,001/0,002/0,005
Snímač nameraných hodnôt na pripojenie na Bizerba vyhodnocovací prístroj 1 snímač zaťaženia DMS
Čas zakmitávania cca 2 – 3 sekundy
Teplota prostredia Prevádzka: -10 °C až +40 °C
Skladovanie: -50 °C až +85 °C
Rýchlosť zmeny teploty max. 5 °C/ h
Typ snímača zaťaženia BB 15
Druh krytia podľa DIN/VDE 0470 IP 67
Vlastná hmotnosť váhového mosta cca 7 kg
Dodatočná výbava:
 • Stojan na váhový most, vlastná hmotnosť cca 17 kg
Valčekový dopravník:
 • Rámový profil: U 65 x 25 x 3
 • Materiál rámu: hliník
 • Materiál valčekov modrá PVC rúrka
 • Počet valčekov: 8
 • Valčekové ložiská: Valivé ložisko
 • Priemer osí: 6 mm
 • Vonkajší priemer valčekov: 30 mm
 • Hrúbka steny valčekov: 1,8 mm
 • Max. zaťaženie valčekov: 20 kp
 • Max. zaťaženie jednotlivých valčekov: 10 kp
 • Minimálna dĺžka prepravovaného produktu: 90 mm
 • Vlastná hmotnosť: cca 2,5 kg
Montáž a inštalácia Montáž, nastavenie a elektrická inštalácia s pripojením snímača zaťaženia na vyhodnocovacom prístroji a jeho sieťová prípojka sa realizujú podľa nášho návodu na prevádzku a našej schémy zapojenia po zohľadnení predpisov DIN/VDE a regionálnych smerníc EVU autorizovaným odborným personálom.

Súbory na stiahnutie

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.

Zladené produkty