Váhový mostík iL Professional 2000/4000/6000/7500F/MP

Váhový most Multi Point s extra plochou konštrukciou

Jednoduchá a robustná konštrukcia elektromechanického váhového mostu zaručuje prevádzku s jednoduchou údržbou a nízkym opotrebovaním s vysokou dlhodobou presnosťou. Váhové mosty iL Professional série F/MP je možné voliteľne použiť: zabudované alebo voľne stojace, z ocele lakovanej v tmavo čiernej, resp. vo vyhotovení z ušľachtilej ocele. Maximálne vhodné pre mnoho prípadov použitia.
Napriek veľkej rozmanitosti variant, ktorú poskytuje modulárny stavebnicový systém, je všetky váhové mosty možné dodať ako štandardné výrobky.

Použitie

 • Váhové mosty vyhotovené s rozličnými typmi snímačov zaťaženia, ako váhy s jedným rozdelením, s dvoma rozdeleniami alebo 2-rozsahové váhy; pre rozsahy váhy od 300 kg do 6000 kg, pre suché a mokré oblasti v sklade, na príjme tovarov a vo výrobe
 • Možnosť použitia v kombinácii s vážiacimi terminálmi Bizerba na počítanie, dávkovanie, vytváranie receptúr, kontrolu a kompletovanie
 • Pre oblasti ohrozené výbuchom zóny 1/21 a 2/22 (voliteľná možnosť)

Zlatý klinec

 • Druh krytia snímača zaťaženia: IP 67, resp. IP 68
 • Snímače zaťaženia s váhovými snímačmi vo vyhotovení EEx ib prípustné aj pre výbušné prostredie zóny 1
 • Nízka výška váhového mostíka od 85 mm do 128 mm
 • Modulárne konštrukčné skupiny sa starajú o perfektný váhový most, celkom podľa želania zákazníka

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

So snímačmi zaťaženia vo vyhotovení EEx-ib- prípustné aj na použitie vo výbušnom prostredí zóny 1.

 

Zaťažovaciu platňu je možné dodať v nasledujúcich variantoch:

 • Výklopná, 1-dielna alebo 2-dielna; podpora plynovými vzperami (2000/4000F/MP)
 • Zdvíhateľná
 • Zdvíhateľná, rozdelená na 2 časti (6000/7500F/MP)
 • Zdvíhateľná, rozdelená na 3 časti (6000F/MP)
 • Zaťažovacia platňa vo vyhotovení zo slzičkového plechu

Rám jamy zváraný vrátane dosadacieho plechu jamy vo V2A; lakovaný zváraný nevhodný pre použitie v oblasti s nebezpečenstvom výbuchu

Rozsah váhy
kg
Hodnota rozdelenia
kg
iL Professional 2000F/MP iL Professional 4000F/MP
300 0,1 x
600 0,2 x
1500 0,5 x
600/1500 0,2/0,5 (2x3000e, 2 rozsahy) x
300/600 0,1/0,2 (2x3000e, 2 rozdelenia) x
600/1500 0,2/0,5 (2x3000e, 2 rozdelenia) x
1500 0,5 x
3000 1,0 x
1500/3000 0,5/1,0 (2x3000e, 2 rozsahy) x
600 0,2 x
600/1500 0,2/0,5 (2x3000e, 2 rozdelenia) x
1500/3000 0,5/1,0 (2x3000e, 2 rozdelenia) x
Rozsah váhy kg Hodnota rozdelenia kg iL Professional 6000F/MP iL Professional 7500 F/MP
1500 0,5 x
3000 1,0 x
1500/3000 0,5/1,0 (2x3000e, 2 rozdelenia) x
1500 0,5 x
3000 1,0 x
6000 2,0 x
1500/3000 0,5/1,0 (2x3000e, 2 rozdelenia) x
3000/6000 1,0/2,0 (2x3000, 2 rozdelenia) x

Druh umiestnenia

 • Voľne stojace bez rampy, vrátane 2 zaisťovacích platní
 • Voľne stojace s 1 rampou, vrátane 3 zaisťovacích platní (iL 2000/4000F/MP)
 • Voľne stojace s 2 rampami, vrátane 4 zaisťovacích platní (iL 2000/4000F/MP)
 • Zabudovaná, vrátane 4 rohových platní

Materiály

 • Typy 2000/4000F/MP:
  • Nosič záťaže: oceľ lakovaná, ušľachtilá oceľ V2A, ušľachtilá oceľ V2A elektrolyticky leštená, ušľachtilá oceľ V4A
  • Zaťažovacia platňa: oceľ lakovaná, V2A, V2A elektrolyticky leštená, V2A slzičkový plech, V4A
  • Nábehové rampy, vrátane zaisťovacích platní:
   • lakované (nie pre použitie Ex); V2A; V2A, elektrolyt. leštené; V4A
   • slzičkový plech, V2A; slzičkový plech, V2A, elektrolyt. leštené
 • Typ 6000F/MP:
  • Nosič záťaže: ušľachtilá oceľ V2A
  • Zaťažovacia platňa: V2A, V2A slzičkový plech
 • Typ 7500F/MP:
  • Nosič záťaže: lakovaný, oceľ žiarovo pozinkovaná, ušľachtilá oceľ V2A
  • Zaťažovacia platňa: lakovaná, oceľ žiarovo pozinkovaná, ušľachtilá oceľ V2A;
  • Všetky varianty aj so slzičkovým plechom
 • Upozornenie: Pri vyhotoveniach elektrolyticky leštené a V4A sú všetky diely DIN a drobné diely (skrutky, čapy, ložiská) zásadne z V2A.

Druh krytia podľa normy DIN 40050

 • Snímače zaťaženia a skrinky pripojenia káblov (odliate): IP 68

Snímače zaťaženia voliteľne

 • HLC – snímače zaťaženia pre 3000e alebo 2x3000e ako 2-rozsahová váha
 • SB4 – snímače zaťaženia pre 3000e alebo 2x3000e ako váha s 2 rozdeleniami
 • Nožnicové rameno DMS

Predpísané zaťaženia podľa normy DIN 8119-4

iL Professional2000F/MP
(nosnosť 2000 kg)
Predpísané zaťaženie R1 (kg) Predpísané zaťaženie R2
(kg)
Predpísané zaťaženie R3
(kg)
Zaťaženie kolesa/ zaťaženie nápravy (kg)
HLC, menovité zaťaženie 550 kg 2000 1400 950 300/ 600
SB4; menovité zaťaženie 510 kg 1800 1400 950 300/ 600
iL Professional 4000F/MP
(nosnosť 4000 kg)
HLC, menovité zaťaženie 1100 kg 4000 2800 2000 600/ 1200
SB4, menovité zaťaženie 1020 kg 3600 2800 2000 600/ 1200
iL Professional 6000 F/MP
(nosnosť 6000 kg)
SB4, menovité zaťaženie 2040 kg 6000 4500 3000 1000/2000
SB4, menovité zaťaženie 1020 kg 3600 2800 2000 750/ 1500
iL Professional 7500F/MP
(nosnosť 7500 kg)
Nožnicové rameno DMS 7500 6000 4000 2000/ 4000

Súbory na stiahnutie

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.

Zladené produkty