Váha na zavesenej dráhe iL Special 1000 O/OR/MP

Na začlenenie do manuálnych alebo automatických systémov závesných dráh

Váha na zavesenej dráhe iL Special 1000 O/OR/MP poskytuje perfektné zaznamenávanie a kontrolu hmotnosti. Váha sa vyznačuje robustnou a jednoducho udržiavateľnou konštrukciou a umožňuje jednoduchú a rýchlu integráciu do systému zavesenej dráhy. Funkčné diely sú vyhotovené z ušľachtilej ocele. Voliteľne ju je možné dodať s rúrkovou koľajnicou, plochou koľajnicou alebo s posuvným hákom.

Použitie

 • Váhový most ako variant závesnej dráhy s typmi snímačov zaťaženia BB500, resp. BB1250 vyhotovený ako váha s 2 rozdeleniami pre rozsahy váhy do 1000 kg, pre vstup tovaru, chladiarenský sklad, expedíciu a kompletovanie
 • Možnosť použitia v kombinácii s vážiacimi terminálmi na kontrolu a kompletovanie

Zlatý klinec

 • Až do 300 vážení za hodinu
 • 2 snímače zaťaženia sily ohybu DMS z ušľachtilej ocele
 • Plynulé nastavenie odstupov vážiacich koľajníc
 • Všetky funkčné diely sú z ušľachtilej ocele

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

 

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Vďaka voliteľným, rozličným tvarom koľajníc je možné použitie s bežnými verziami klzných a posuvných hákov, rozperných hákov, tŕňových tyčí atď., ako aj prepravných prostriedkov podľa špecifikácie zákazníka.

Štandardnými tvarmi koľajníc sú:

 

 • Rúra kruhového prierezu s priemerom cca 50 mm, resp. 60 mm
 • Rúra s drážkou s PVC vložkou
 • Ploché koľajnice (napr. 60 x 12 mm alebo 80 x 15 mm)
 • Dalšie tvary koľajníc sú možné na požiadanie
 • Všetky funkčné diely sú vyrobené z ušľachtilej ocele
Rozsah váhy prípustný na kalibráciu

2 - 300 kg
4 - 600 kg
10 - 1000 kg
Najmenšie rozdelenie prípustné na kalibráciu

100 g
200 g
500 g
Koľajnica váhy rúra/ rúra s drážkou (mm)

600/800/1000
600/800/1000
600/800/1000
Zdvih koľajnice váhy

0,5 mm
0,5 mm
1,0 mm
Dvojrozsahová váha
1 - 150/300 kg
2 - 300/600 kg
50/100 g
100/200 g
600/800/1000
0,5 mm
0,5 mm
Váha na dobytok atď. (váhu na živý dobytok dopytujte zvlášť)
10 - 1000 kg 500 g 300/600 1,8 mm
Snímač nameraných hodnôt na pripojenie na Bizerba vyhodnocovací prístroj 1 snímač zaťaženia DMS
Čas zakmitávania cca 2 – 3 sekundy
Teplota prostredia Prevádzka: -10°C až +40 °C
Skladovanie: -50°C až + 85°C
Rýchlosť zmeny teploty max. 5 °C/ h
Typ snímača zaťaženia po 2 ks BB 500, resp. BB 1250
Druh krytia podľa DIN/VDE 0470 Snímač zaťaženia IP 67
Pripojovacia skriňa IP 65
Vlastná hmotnosť 60 mm rúry cca 38/43/48 kg
Montáž a inštalácia Montáž, nastavenie a elektrická inštalácia s pripojením snímača zaťaženia na vyhodnocovacom prístroji a jeho sieťová prípojka sa realizujú podľa nášho návodu na prevádzku a našej schémy zapojenia po zohľadnení predpisov DIN/VDE a regionálnych smerníc EVU autorizovaným odborným personálom.
Zladené produkty