Kompaktný vážiaci terminál iS25-Ex

Profitujte zo spoľahlivých a presných výsledkov – dokonca aj pri časovo náročných aplikáciách. Jeho rýchlejší prenos dát a účinnejšia manipulácia zaručujú plynulé procesy. Príklad: Vizuálna tolerančná kontrola s funkciou LED svetelnej signalizácie. Len jedna z mnohých silných stránok jednoducho integrovateľného terminálu iS25-Ex.

Vážiaci terminál iS25-Ex je špeciálne navrhnutý na jednoduché váženie v potenciálne výbušnej atmosfére. Ako všetky naše modely Ex je extrémne spoľahlivý. Nároky vašej výroby spĺňa rovnako bezpečne, ako spĺňa požiadavky smernice ATEX v zónach s nebezpečenstvom výbuchu 1/21.
Štandardne integrovaná tolerančná kontrola zaručuje presné výsledky a jednoducho sa ovláda: LED kontrolky (červená, žltá, zelená) rýchlo a jednoznačne signalizujú výsledok váženia vašim zamestnancom. Hodnoty tara bez námahy zadávate cez numerickú klávesnicu (číslicový blok). Údaje váženia sú cez rozhrania priamo a bezpečne prenášané do nadradených systémov.

Použitie

 • pri sporadickom výskyte nebezpečnej potenciálne výbušnej atmosféry
 • manuálne plnenie s fixnými požadovanými hodnotami alebo zadanie požadovanej hodnoty na vážiacom termináli

Zlatý klinec

 • Odolný kompaktný vážiaci terminál
 • Veľké tlačidlá s mechanickým tlačným bodom a akustickým spätným hlásením na bezchybnú obsluhu, aj pri použití rukavíc
 • Rozmanité použitie: kontrola, vychystávanie, balenie, expedovanie, dokumentovanie a inventarizácia
 • Rýchle zaznamenávanie údajov a rýchla kontrola údajov
 • Flexibilné jednotky hmotnosti kg/lb alebo oz
 • LED kontrolky na vizuálnu podporu pri tolerančnej kontrole
 • Pamäť údajov schopná ciachovania

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

 • Integrované servisné rozhranie WLAN
 • 4 vstupy/4 výstupy
 • Akumulátor s nabíjačkou a s uchytením akumulátora
 • Možnosť kombinovať s rôznymi váhovými mostmi
 • Rozhrania: Profibus DP, TTY, analógový výstup
 • Individuálna montáž: Stôl, stena, pult, stojan, stojací stĺp
 • Dátové, riadiace a meracie vedenie v rôznych dĺžkach

Puzdro

 • Ušľachtilá oceľ 1.4301

 

Rozmery

 • 266 x 96 x 173 mm (Š x V x H)

 

Zobrazenie

 • 7-miestne, výška číslic 20 mm, podsvietené
 • LCD displej so stavovými symbolmi a stĺpcovým indikátorom

Štandardné rozhrania

 • I/O (4/4)
 • WLAN na servisné účely

 

Fóliová klávesnica, celkovo 19 klávesov

 • 3 tlačidlá pre základné technické funkcie váženia (tara, vymazanie tara, vynulovanie)
 • numerická klávesnica na zadávanie hodnôt
 • registračné tlačidlo
 • 3 funkčné tlačidlá
 • tlačidlo pohotovostného režimu

 

Certifikát EÚ skúšky typu

 • SEV 18 ATEX 0121 X

Súbory na stiahnutie

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.

Zladené produkty