RetailApp IngredientManager

RetailApp IngredientManager sa skladá z dvoch licenčných prvkov, ktoré môžete používať spoločne alebo samostatne: AllergenManager a IngredientFinder.

Novinky

 • RetailApp – nová architektúra:
  • Štandardné dodanie v nemčine, angličtine, francúzštine, španielčine a taliančine
  • Konfigurácia prostredníctvom webového rozhrania pre spravovanie priamo na váhe alebo na diaľku
  • Integrácia do ScaleBackup a monitoringu
  • Proces odinštalácie
 • Vyhľadávanie výluk v IngredientFinder môžete vopred vytriediť podľa tovarových skupín
 • Odteraz sú texty prísad rozpoznateľné v rámci textu položky


Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

AllergenManager

 

V súlade so zákonnými nariadeniami: prostredníctvom RetailApp IngredientManager označíte vo svojich zoznamoch prísad rýchlo a jednoducho alergéne obsahové látky.

 

 

AllergenManager spĺňa zákonnú požiadavku označovania alergénnych obsahových látok. Všetky alergénne obsahové látky sú jedinečne zaznamenané ako výstižné výrazy. Následne prevezme RetailApp automaticky označenie podľa definovanej predlohy formátovania. Či už pridáte nové položky alebo vykonáte zmeny v zoznamoch prísad, AllergenManager sa postará o správne označenie alergénov. Ešte lepšie poradenstvo pre zákazníkov v procese predaja – AllergenManager umožňuje taktiež, zobrazovanie na položku sa vzťahujúcich alergénov na strane zákazníka a tieto informácie dodatočne vytlačiť na položke. Transparentnosť alergénov vďaka AllergenManager.

Funkcionalita Úžitok

 • Označenie alergénnych obsahových látok v textoch prísad definovanými výstižnými výrazmi.
 • Konfigurovateľné formátovanie alergénnych obsahových látok
 • Zobrazenie alergénov na strane zákazníka
 • Možnosť vytlačenia informácií o alergénoch pri predaji

 • Splnenie zákonných požiadaviek týkajúce sa označovania alergénov
 • Rozsiahle informovanie zákazníka už pri zobrazení položky na váhe
 • Iba jednorazové vynaloženie údržby výstižných slov, zmeny sú automaticky označované prostredníctvom RetailApp.

IngredientFinder

Zvýšený dopyt po informáciách o produkte: pomocou RetailApp IngredientManager si zachováte prehľad a poskytnete svojim zákazníkom dobrý pocit z rozsiahlej informovanosti.

 

Poradenstvo týkajúce sa alergénov sta stáva stále dôležitejším – v tejto oblasti poskytuje IngredientFinder drahocennú podporu. Táto RetailApp umožňuje taktiež v prípade množstva produktov, alergénov a prísad ponúknuť optimálne zákaznícke poradenstvo. Vyhľadávaním vylučovacou metódou môžete vyfiltrovať všetky položky obsahujúce určité alergény. Údržba kritérií vyhľadávania je možná prostredníctvom definície výstižných slov a ponad alergény ľubovoľne rozšíriteľná. IngredientFinder podporuje obsluhujúci personál vo všetkých otázkach, ktoré sa týkajú obsahových látok jednotlivých produktov.

 

Funkcionalita Úžitok

 • Zobrazenie položiek, ktoré neobsahujú alergény
 • Podpora viacnásobného výberu kritérií vyhľadávania
 • Možnosť rozšírenia ľubovoľnými kritériami vyhľadávania
 • Predbežné filtrovanie výsledkového zoznamu prostredníctvom výberu tovarových skupín
 • Podpora obsluhujúceho personálu v procese zákazníckeho poradenstva.

 • Podpora viacnásobného výberu kritérií vyhľadávania
 • Systémom podporované vyhľadávanie vylučovacou metódou zabraňuje chybným informáciám
 • Možnosť využitia ako zákaznícky terminál za účelom vlastného vyhľadávania informácií

Súbory na stiahnutie

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.