Ovládač váhy – RIK (RetailIntegrators Kit)

OEM softvérové riešenie pre Vaše váhy Bizerba

Naše integračné riešenie Vám umožní implementovať Váš softvér do váhy Bizerba. Oblasti relevantné pre ciachovanie, ako zobrazenie hmotnosti, tara, základná a konečná cena sa dodávajú prostredníctvom našej súpravy štandardne. Naše zobrazenie ciachovania je samozrejme možné integrovať aj do Vášho POS systému.

Použitie

 • Integrácia pre PC-váhy Bizerba:
  • KH II
  • XC
  • K-Class flex
 • Kioskové systémy
 • POS systémy s funkciou váženia
 • Integrácia kontrolných váh do POS systémov

Zlatý klinec

 • Štandardizované UPOS rozhrania k váhe, tlačiarni a k zásuvke pokladnice
 • Tlač etikiet založená na grafickej úprave
 • Riešenie pre Windows a Linux
 • Zjednodušené schválenie pripojením na WELMEC certifikované komponenty váh Bizerba
 • Integrované testovacie nástroje na kontrolu displeja, dotyku, zásuvky pokladnice, tlačiarne a váhy
 • Podpora pri procese schvaľovania
 • Vlastný vývoj a podpora vývojárov

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

POS tlačiarne

 • Tlač etikiet založená na grafickej úprave
 • Vytvorenie grafického dizajnu prostredníctvom Bizerba Label Designer
 • Podpora všetkých Bizerba USB tlačiarní
 • Vzorový príklad kódu UPOS
 • Písmo True-Type
 • Asynchrónna tlač
 • Podpora písania sprava doľava (arabčina, hebrejčina)

POSScale

 • Flexibilné skiny
 • Podporujú sa rôzne rozlíšenia obrazovky
 • Kompenzácia sklonu
 • Podpora všetkých PC-váh Bizerba
 • Podpora pre kontrolné váhy
 • Vzorový príklad kódu UPOS
 • Podpora písania sprava doľava (arabčina, hebrejčina)
 • Schválenie pre 110 krajín
 • Podpora 40 najpoužívanejších jazykov

POSCashdrawer

 • Vzorový príklad kódu UPOS

POSConfig

 • Konfigurácia/kalibrácia pre váhy
 • Konfigurácia a test pre tlačiarne
 • Test pre zásuvku pokladnice
 • Kalibrácia dotyku
 • Riadenie jasu obrazovky
 • Protokolovanie

Operačné systémy Microsoft

 • WePOS
 • POSReady 2009
 • PosReady 7

Operačné systémy Linux

 • SLEPOS 10
 • BizLPOS

Súbory na stiahnutie

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.

Zladené produkty