Softvér pre rozhrania RetailConnect

RetailConnect - univerzálny nástroj na zmenu údajov z ľubovoľných zdrojov. Nezávisle od prístroja a verzie zabezpečuje integrovaný komunikačný ovládač bezproblémový prenos. Flexibilný, robustný a jedinečný pri integrácii.

RetailConnect umožňuje komunikáciu medzi hostiteľským systémom a koncovými prístrojmi. Kmeňové údaje a transakcie (registrácie a obraty) sa môžu prenášať cez RetailConnect v oboch smeroch. Pritom sa môžu prenosy spustiť ako časovo riadené alebo cez spúšťací súbor. RetailConnect môže bežať ako služba alebo manuálne ako program Commandline.

Použitie

 • Rozhranie medzi hostiteľským systémom a koncovými prístrojmi
 • Centrálny prenos dát s paralelným rozdelením do koncových prístrojov
 • Integrácia do existujúcich infraštruktúr

Zlatý klinec

 • Použitie a efektívne prispôsobenie existujúcich rozhraní
 • Rozhrania nezávislé od prístrojov
 • Mnohonásobné zdroje údajov
 • Vzdialená inštalácia a aktualizácia
 • Multi platformy
 • Zabezpečenie proti výpadku
 • Monitoring komunikačných procesov
 • Riadenie priebehu a monitorovanie

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

Náklady na programovanie:

 • Prispôsobenia sú možné bez znalostí programovania

Podporované formáty:

 • Databázy prostredníctvom ODBC
 • SQLITE a Firebird prostredníctvom priameho prístupu
 • XML prostredníctvom XPath
 • Textové súbory s pevnou dĺžkou alebo s oddeľovacími znakmi
 • Komunikačná licencia označovača RetailConnect
 • Online komunikácia pre označovač RetailConnect

Operačné systémy a server

 • Windows 7 Professional
 • Windows 8.1 Pro, Enterprise
 • Windows 10
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2012
 • SLES 10.0, 11.2

32 bit podpora a 64 bit v 32 bit režime

 

Ďalšie distribúcie na požiadanie

 

Virtuálne prostredia:

 • VMware Workstation, Fusion
 • VMware Infrastucture (ESXI, VSphere)
 • Windows HyperV
 • Citrix Server
 • Microsoft Windows TerminalServer

Hardvérové odporúčania pre server

 • Intel Quad Core alebo porovnateľný procesor
 • 8 GB RAM
 • Pevný disk s 500 GB voľného pamäťového miesta

Súbory na stiahnutie

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.

Zladené produkty