Manažmentový softvér RetailControl

Všetko v prehľade: centrálne monitorovanie a oslovenie združení až po jednotlivý prístroj - stupňovito rozšíriteľný, flexibilný, prehľadný.

RetailControl bol špeciálne vyvinutý pre požiadavky týkajúce sa manažmentu váh a označovačov cenou. Ako nádstavba na existujúcich pobočkových štruktúrach a obchodných procesoch sa dajú váhy automatizovane nainštalovať, konfigurovať, monitorovať a udržiavať. Váhy a označovače cenou sa tak dajú efektívne začleniť do Backoffice manažmentu. Pritom poskytuje RetailControl všetky potrebné parametre na použitie váh pre správu programov založenú na profile, dizajn dotykovej obrazovky, ako aj konfigurácie - zvláštnosť manažéra váh. Výsledok: Konzekventné zníženie vynaloženého úsilia v administrácii, dokonca aj komplexných inštalačných úloh, spoľahlivý prehľad vďaka automatickej spätnej väzbe ku vykonaným aktivitám. Drahé zásahy na mieste sa preukázateľne zredukujú, prestoje sa znížia a zabezpčí sa zhodnosť údajov.

Použitie

 • Centrálne riadenie aktualizácií
 • Správa údajov založená na profiloch
 • Monitoring procesov
 • Centrálna komunikačná platforma
 • Automatizovaná inštalácia prístrojov

Zlatý klinec

 • Monitoring v reálnom čase
 • Časovo riadené priebehy
 • Integrácia do existujúcej infraštruktúry
 • Automatizované rozdeľovanie dát
 • Inventarizácia s pasom prístroja
 • Signalizácia udalostí
 • Autodiscovery - rozpoznanie a inštalácia prístroja

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

 

Vyžiadajte si cenovú ponuku

 • Centrálny monitoring transakcií prehľadne prezentovaný inteligentnou technikou filtrov
 • Hierarchický vzhľad organizačnej štruktúry, ako aj technický vzhľad komunikačných trás
 • Zoskupovanie všetkých hlásení z monitorovania podľa obchodných procesov, napr. monitorovanie prenosu a inštalácie a aktívne informovanie o stave
 • Automatizované rozdeľovanie dát prostredníctvom asistenta a časové riadenie s následnou inštaláciou na prístrojoch
 • Inventarizácia informácií o prístrojoch Bizerba ako pas prístroja. Možnosť selekcie, tlače, exportu
 • Interaktívna vzdialená obnova
 • Predplatné kategórií a tried chýb pre určité lokality a prístroje – stavové hlásenia prostredníctvom e-mailu

Operačné systémy pre počítač a server:

 • Windows 7 64 bit
 • Windows 10 64 bit
 • Windows Server 2012 64 bit
 • Linux SLES11 64 bit

64 bit support iba pre centrálu

 

Ďalšie distribúcie a virtuálne prostredia na požiadanie

 

Hardvérové odporúčania pre server

 • Procesor Intel Quad Core alebo porovnateľný
 • 16 GB RAM
 • Pevný disk s 500 GB voľného pamäťového miesta
Zladené produkty