Reklamný softvér RetailImpact

RetailImpact - je univerzálnym multimediálnym predajným asistentom pre lepšie spojenie so zákazníkmi. Spojené využívanie pre Vás a Vašich zákazníkov: Tovaroznalectvo, reklama a informácie o cene v reálnom čase. Cielené informácie, aktuálne, automatizovane a centrálne riadené.

Tovaroznalectvo, reklama, poradenstvo a ďalšie. Toto riešenie sprostredkováva jedinečné zážitky z nakupovania a súčasne zvyšuje prevádzkovú efektívnosť. RetailImpact Vám umožní riadiť dopyty, ako aj zlepšovať lojálnosť zákazníkov a diferenciáciu trhu. V rámci pár krokov pripravíte informácie o výrobku, reklamné a Cross Selling informácie pre displeje váh a externé displeje – vizuálne a obsahovo individuálne prispôsobené Vašej ponuke.

 

Prostredníctvom RetailImpact môžete spravovať reklamné a spotrebiteľské informácie a priamo z obslužného oddelenia tieto prideľovať viacerým displejom váh alebo obrazovkám. Poradenský výkon Vašich zamestnancov zvýšite tým, že poskytnete k dispozícii informácie, recepty, pokyny k príprave alebo informácie o alergiách. Tieto sa počas predajného rozhovoru zobrazia na displeji obsluhy váhy.

Použitie

 • Reklama a zvyšovanie obratu prostredníctvom pobádania na nákup, tlače receptu a Cross Selling na mieste predaja
 • Spojenie so zákazníkom vďaka transparentnosti
 • Tovaroznalectvo pre obsluhujúcu osobu a konzumenta
 • Informácie o produkte na zákazníckom displeji váhy
 • Zvýšenie kompetencie poradenstva vďaka informáciám o produkte v správnom čase na displeji obsluhy

Zlatý klinec

 • Jednoduchá starostlivosť a logistika obsahových a reklamných informácií
 • Vytvorenie vlastnej reklamnej šablóny pomocou Bizerba Designer RetailVision
 • Zobrazenie dynamických obsahov z databázy váhy, cien výrobkov, textov k výrobkom, všeobecných textov atď. – vďaka tomu sa vždy zobrazujú správne informácie. Odpadá nákladné nové vytvorenie obrazu.
 • Dynamické obsahy je možné pripraviť aj pre externé obrazovky.
 • Automatické zobrazovanie akciových výrobkov - výrobky z akcie sa môžu automaticky reklamovať na zákazníckom displeji. Žiadne manuálne priradenie.
 • Paralelné zobrazovanie informácií pre zákazníka na displeji predajcu
 • Voliteľné pripojenie prostredníctvom online alebo offline scenára

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

Zvýšenie obratu:

 • Reklamné oznamy na zákazníckych displejoch
 • Informácie Cross Selling
 • Informácie Active Selling
 • Automatická aktivácia a deaktivácia špeciálnych ponúk
 • Zoznamy prehrávania reklamy
 • Informácie o pôvode
 • Zobrazenie a výpis informácií o výrobku, receptov, odporúčaní, obsahových látok a alergénov

Úspora nákladov:

 • Centrálne riadenie zákazníckych displejov a displejov predajcov
 • Centrálne riadenie externých displejov
 • Automatizované priebehy, ako import a rozdelenie reklamných kampaní
 • Vyhodnotenie dôb platnosti reklamy
 • Prenájom reklamných plôch

Získavanie zákazníkov a posilnenie imidžu:

 • Zlepšenie kvality poradenstva
 • Informácie o výrobkov v správny čas na správnom mieste
 • Transparentnosť

Operačné systémy Microsoft:

Windows XP Professional SP 3, Windows 7 Professional/Ultimate, 32/64-Bit, Windows Server 2008, 32/64-bitový, Windows 8

 

Procesor

Intel Pentium Dual Core, 2 GHz alebo porovnateľný

 

Pracovná pamäť

4GB RAM

 

Kapacita pevného disku

min. 100 GB

 

Podporované formáty obrázkov:

 • .jpg
 • .gif
 • .png
 • .bmp
 • Súbory Flash

Podporované formáty videa:

 • .flv

Podpora externých displejov

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.

Zladené produkty