Počítačový softvér pre váhy RetailPowerScale

RetailPowerScale – softvérový multitalent pre váhu, ktorý dokáže všetko: Predaj, inkasovanie, označovanie cenou, poradenstvo, propagácia a váženie. Štandardizovaný, otvorený a s možnosťou rozšírenia.

 

RetailPowerScale poskytuje riešenie všetko v jednom pre obchod. Od remeselnej živnosti v oblasti potravinárstva až po medzinárodného predajcu je RetailPowerScale kľúčom, ktorý vytvorí z počítačovej váhy multifunkčný prístroj.
A to zďaleka nie je všetko: Rozšírenia funkcií sú jednoducho a rýchlo k dispozícii prostredníctvom modulárnych aplikácií RetailApps. S presnou stupnicou v potrebnej funkčnosti, až do detailu upraviteľné v predlohe. Individualita sa tak spája s prednosťami štandardného softvéru, ktorý sa jednoducho začlení do existujúcej IT infraštruktúry.

 

Znižovanie prevádzkových nákladov so súčasným zvyšovaním obratov: RetailPowerScale to umožňuje. Premyslené používanie displeja obsluhy, ako aj samostatného oslovujúceho zákazníckeho displeja ponúka doteraz nevídané možnosti pri odpredaji na Point of Service. Váha sa stáva asistentom pri predaji a príručkou pre personál obsluhy, pritom však zostáva jedinečná so svojim komplexom funkcií týkajúcich sa váženia.

 

Použitie

Softvér na váženie pre všetky počítačové váhy Bizerba

 • KH II
 • KF II
 • XC
 • MC
 • KH II Pro
 • KF II Pro
 • XC II Pro
 • MC II Pro

Zlatý klinec

 • Viac času na poradenstvo poskytované zákazníkom vďaka rýchlym a intuitívnym postupom obsluhy
 • Vyššia kvalita pri oslovovaní zákazníkov vďaka používaniu displejov obsluhy ako informačnej konzoly
 • Ochrana investície vďaka integrácii do existujúceho IT prostredia, ako aj vďaka použiteľnosti aj pre počítačové váhy Bizerba predchádzajúcich generácií
 • Nižšie prevádzkové náklady vďaka zníženiu softvérových riešení
 • Znížená potreba miesta vďaka váhe, ktorá je multifunkčným prístrojom
 • Vyšší obrat vďaka cielenej reklame a impulzom Cross Selling
 • Zvýšenie efektivity vďaka automatizácii

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

Váženie:

 • Flexibilná, kedykoľvek použiteľná forma obsluhy na oddelení predaja
 • Riešenie pre viacerých operátorov
 • Striedavá obsluha (s číslami predajcov alebo číslami zákazníkov)

Samoobsluha:

 • Výber pomocou PLU čísel, textového vyhľadávania alebo obrázkov produktov
 • Hlásenie PaperNearEnd

Označovanie predbaleného tovaru cenou/etiketou:

 • Vytlačenie výživových údajov alebo alergénov
 • Automatické vytlačenie druhej etikety pri dlhších textoch

Propagácia / poradenstvo / informovanie:

 • Fotografie produktov / reklamné obrázky na zákazníckom displeji
 • Cross Selling na zákazníckom displeji
 • Zobrazenie a vytlačenie informácií o produkte
 • Podpora predaja (napr. cenové zľavy, upselling, doplnkové ponuky, couponing atď.)

Manažérske informácie:

 • Oznamovanie
 • Voľne konfigurovateľné správy
 • Manažment cien formou odstupňovaných cien, špeciálnych cien počas Happy Hour, akciových cien alebo mimoriadnych cien
 • Kontroling filiálky prostredníctvom:
  • Zaznamenávania času obsluhy
  • Prihlasovania a odhlasovania predajcov
  • Plánovania personálu prostredníctvom správ o frekvencii
  • Inventarizácia prostredníctvom režimu inventúry

Inkasovanie / označovanie:

 • Integrované riešenie POS
 • Režim zaplatenia a vyplatenia
 • Možnosti ako dobropis, kreditná karta a E-Cash

Doklad o pôvode:

 • Splnenie zákonných požiadaviek týkajúcich sa preukazovania pôvodu a vysledovateľnosti
 • Vytlačenie údajov o pôvode na etikete alebo pokladničnom bone
 • Správe o údajoch o pôvode

Softvérové moduly

 • Funkcia pokladnice
 • Zaznamenávania času obsluhy
 • Inventúra, spätné váženie, vrátenie tovaru
 • Dodacie listy, spätná dodávka, faktúra v hotovosti, objednávky
 • Doklad o pôvode
 • Video žurnál
 • Skenovanie
 • E-Cash
 • Externé obsahy, Content Flash
 • Easy Level kompenzácie sklonu
 • RetailApps
 • Súčty QR čiarových kódov
 • PowerScaleMobile

Operačné systémy Microsoft:

 • WePOS
 • POSReady 2009
 • POSReady 7

Operačné systémy Linux

 • SLEPOS10
 • BizlPOS

Podporované formáty obrazovky, displej obsluhy:

 • 12,1 " SVGA (800x600)
 • 10,1" WVGA (1024x600)
 • 15,6" (1366x768)

Podporované formáty obrazovky, zákaznícky displej:

 • 12,1 " SVGA (800x600)
 • 7" WVGA (800x480)
 • 15,6" (1366x768)

Podporované formáty obrázkov:

 • .jpg
 • .gif
 • Voliteľne súbory Flash (RetailImpact)

Dotyková obrazovka Designer:

 • RetailVision (PC)
 • RetailVisionScale (Scale)

Súbory na stiahnutie

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.

Zladené produkty