Sürdürülebilirlik

Bizerba SE & Co. KG'nın çevre politikası, şirket hedeflerine bağlıdır ve iç ilişkilerde tüm şirket birimlerini ve çalışanları, dış ilişkilerde müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle ilişkimizi ve toplumsal/sosyal sorumluluğumuzu etkilemektedir.

Bizerba sürdürülebilirlik + çevre

Çevre koruma, yönetimin ve çalışanların görevidir
Çevre koruma, temel bir yönetim görevidir. Tüm amirler ve çalışanlar, çevre koruma önlemlerinin günlük olarak uygulanmasında eşit oranda sorumludurlar. Çalışanların çevreye duyarlı olmaları için eğitilmesi ve motive edilmesi, Bizerba'nın çevre politikasının temel bir unsurudur. Yönetim toplantısında çevre koruma görevlisi yılda bir kez çevre ile ilgili yıllık bir rapor sunar.

 

Kanunlar, standartlar, yönetmelikler
Bizerba, çevre ile ilgili yasalara, standartlara ve yönetmeliklere uymayı taahhüt eder. Makamlar, kurumlar ve nitelikli ortaklarla işbirliği devamlı olarak sürdürülmektedir.

 

Müşterilere, çalışanlara ve ilgili taraflara karşı yükümlülük
Her Bizerba müşterisinin, çevre dostu bir ürün satın aldığının bilincinde olması sağlanmalıdır. Bu yükümlülük, şirketimizdeki çevre dostu işlemlere ve süreçlere uygunluğu kapsamaktadır.

 

Bizerba; ürünlerin elleçlenmesi, kullanımı, iadesi, geri kazanımı ve bertarafıyla ilgili çevre koşulları hakkında düzenli olarak bilgi vermektedir. Düzenli aralıklarla çevre hedeflerimizi ve çevre programımızı belirliyoruz. Çevre politikasının yayınlanması ve çalışanlara duyurulmasıyla, çevre faaliyetlerimiz hakkında bilgi verilmektedir. Bu bağlamda, işletmemiz ve işletme toplantılarımızda çevre yönetimimiz ile rapor sunmayı taahhüt ediyoruz.

 

Çevre dostu ürünler ve süreçler
Ürün geliştirme ve yeni üretim süreçlerinin tanıtımı sırasında, maddeler ve süreçler incelenmektedir. Ürün geliştirme sürecinin değerlendirilmesi, ekonomik ve ekolojik bakış açısıyla gerçekleştirilir.

 

Bizerba'nın çevre yönetim sistemi, işletmenin çevre korumasını sürekli iyileştirmeyi hedeflemektedir. Belirlenen acil durum planları da dahil olmak üzere, organizasyonel ve teknik önlemlerde, mevcut en iyi teknoloji kullanılır.

 

Kaynakların korunması, atık ve emisyonların önlenmesi
Enerji, hammadde ve diğer doğal kaynakların kullanımını azaltmak için tüm altyapıdaki ürün geliştirme, üretim, tanım ve değerlendirme işlemlerinde önlemler alınır. İkame maddelerinin araştırılmasına ve olası kullanımına özel önem verilmektedir.

 

Atık, kalıntı, emisyon, gürültü kirliliği, atık su ve diğer çevre kirlilikleri önlenir veya asgariye indirilir.

Çevre koruma, yönetimin ve çalışanların görevidir
Çevre koruma, temel bir yönetim görevidir. Tüm amirler ve çalışanlar, çevre koruma önlemlerinin günlük olarak uygulanmasında eşit oranda sorumludurlar. Çalışanların çevreye duyarlı olmaları için eğitilmesi ve motive edilmesi, Bizerba'nın çevre politikasının temel bir unsurudur. Yönetim toplantısında çevre koruma görevlisi yılda bir kez çevre ile ilgili yıllık bir rapor sunar.

 

Kanunlar, standartlar, yönetmelikler
Bizerba, çevre ile ilgili yasalara, standartlara ve yönetmeliklere uymayı taahhüt eder. Makamlar, kurumlar ve nitelikli ortaklarla işbirliği devamlı olarak sürdürülmektedir.

 

Müşterilere, çalışanlara ve ilgili taraflara karşı yükümlülük
Her Bizerba müşterisinin, çevre dostu bir ürün satın aldığının bilincinde olması sağlanmalıdır. Bu yükümlülük, şirketimizdeki çevre dostu işlemlere ve süreçlere uygunluğu kapsamaktadır.

 

Bizerba; ürünlerin elleçlenmesi, kullanımı, iadesi, geri kazanımı ve bertarafıyla ilgili çevre koşulları hakkında düzenli olarak bilgi vermektedir. Düzenli aralıklarla çevre hedeflerimizi ve çevre programımızı belirliyoruz. Çevre politikasının yayınlanması ve çalışanlara duyurulmasıyla, çevre faaliyetlerimiz hakkında bilgi verilmektedir. Bu bağlamda, işletmemiz ve işletme toplantılarımızda çevre yönetimimiz ile rapor sunmayı taahhüt ediyoruz.

 

Çevre dostu ürünler ve süreçler
Ürün geliştirme ve yeni üretim süreçlerinin tanıtımı sırasında, maddeler ve süreçler incelenmektedir. Ürün geliştirme sürecinin değerlendirilmesi, ekonomik ve ekolojik bakış açısıyla gerçekleştirilir.

 

Bizerba'nın çevre yönetim sistemi, işletmenin çevre korumasını sürekli iyileştirmeyi hedeflemektedir. Belirlenen acil durum planları da dahil olmak üzere, organizasyonel ve teknik önlemlerde, mevcut en iyi teknoloji kullanılır.

 

Kaynakların korunması, atık ve emisyonların önlenmesi
Enerji, hammadde ve diğer doğal kaynakların kullanımını azaltmak için tüm altyapıdaki ürün geliştirme, üretim, tanım ve değerlendirme işlemlerinde önlemler alınır. İkame maddelerinin araştırılmasına ve olası kullanımına özel önem verilmektedir.

 

Atık, kalıntı, emisyon, gürültü kirliliği, atık su ve diğer çevre kirlilikleri önlenir veya asgariye indirilir.