İşbirliğimizin ilkeleri

Tedarikçi rehberimiz, mevcut ve potansiyel tedarikçilerin Bizerba ile yakın, güvenilir, adil ve ortaklığa dayalı bir işbirliğine zemin hazırlamasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Bu rehber, tedarikçilerle iş ilişkisinde Bizerba için neyin önemli olduğu hakkında bir fikir verir. Özellikle yeni iş ortakları, kalite politikamızın temel bileşenleri hakkında hızlı ve kolay bir şekilde bilgi edinebilirler. İşbirliğinin başlangıcından itibaren, Bizerba ürünlerinin kalitesini hedefe yönelik olarak etkileme şansına sahipler.

1. Giriş

1.1 Amaç

Artan ulusal ve uluslararası rekabette, yüksek kalite belirleyici bir rol oynar. Üretim sırasında çoğunlukla tedarikçiler tarafından üretilen parçalar kullanıldığından, tedarikçilerimizin kalitesi Bizerba ürün kalitesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, yüksek kaliteli, hatasız ve çevre dostu ürünlerin, rekabetçi fiyatlarla zamanında teslim edilmesini bekliyoruz.

Teslim edilen tüm parçaların, malzemelerin ve hizmetlerin hatasız olmasının ve güvenirliğinin yanı sıra doğrulanabilir bir süreç ve kalite yeteneği, Bizerba'nın yüksek kalite hedeflerine ulaşmasında önemli bir katkı sağlar.

Kurallarımız: Sonradan düzeltmek zorunda kalmamak için baştan hata yapmayın. Henüz üretim geliştirme aşamasında, ortak olarak birlikte çalışarak hataların oluşmasını etkin bir şekilde önlemeye özen gösteriyoruz. Bu, yüksek süreç kapasitesi ve tedarik zincirindeki tüm süreçlerin sürekli iyileştirilmesi ile elde edilir. Çünkü sadece kontrol edilen ve etkin süreçler hatasız ürünleri garanti eder.

Tedarikçilerimizle birlikte güvenli ve sağlam süreçler oluşturmayı ve malzeme, zaman ve diğer kaynakların boşa harcanmamasını sağlamayı görev biliyoruz. Bu kılavuz katı bir kurallar bütünü değildir, ancak tedarikçilerimizden taleplerimizi özetlemektedir. Kaliteyi sağlamak için öncelikle sektörün gereksinimlerine odaklanır.

 

1.2 Kapsam

Kılavuz, tedarikçilerin ve Bizerba'nın tedarik edilen malzeme, parça veya hizmetlerin kalitesini sağlamak için nasıl ilerlemeleri gerektiğini ortaya koyar. DIN EN 9000ff serisi standartlara, yaygın sektör standartlarına ve ilgili çevre koruma standartlarına dayanır.

Bu kılavuz ayrıca satın alma çerçeve sözleşmelerini ve/veya diğer tüm sözleşmeleri (örneğin kalite güvence anlaşmaları) tamamlayan koşulları, prosedürleri ve akışları da içerir. Bizerba ve tedarikçileri arasındaki tüm ticari ilişkilere uygulanır. Herhangi bir çelişki durumunda, kalite güvence anlaşmasının içeriği, satın alma çerçeve anlaşmasının düzenlemelerine ve özel olmayan diğer sözleşmelere göre önceliklidir.

Bizerba, tüm tedarikçilerin belirtilen prosedürleri ve yöntemleri tutarlı bir şekilde uygulamalarını ve tüm spesifik gereklilikleri tam olarak karşılamasını bekler. Tedarikçiler kendi ürünlerinden ve dolayısıyla Bizerba ürünlerinin kalitesinden de müştereken sorumludurlar.

 

1.3 Hedef anlaşması

Bizerba temel olarak sıfır hata ilkesine uyulmasını bekler. Tüm tedarikçiler, kalite yönetim sistemlerine bu hedefi dahil etmeli ve tüm süreçleri buna göre düzenlemelidir. Bizerba, münferit durumlarda özel spesifikasyonlar tanımlar ve gerekirse periyodik hedef/gerçek karşılaştırmaları yoluyla hedeflerin başarısını kontrol eder. Hedeflerden sapma olması halinde, tedarikçi tarafından önlem alınmalıdır.

2. Kalite yönetim sistemi

Kalite kabiliyeti, her Bizerba tedarikçisinin modern ve etkili bir kalite yönetim sistemi kullanmasını gerektirir. Bunların arasında:

 • Minimum gereklilik olarak ISO 9001:2000
 • ISO/TS 16949 2002
 • Kabul edilen gereklilikler olarak QS 9000; VDA veya eşdeğeri

ISO 9001:2000'in asgari gerekliliklerini karşılamayan veya sistemlerini daha fazla geliştirmeyi planlamayan tedarikçiler, Bizerba'nın sistem denetimini yaptırabilir. Eğer yerine getirme oranı yüzde 90'ın üzerindeyse tedarikçi olarak kabul edilebilir.

Yüklenici, teslim edilen tüm ürünlerin, kalite yönetim sisteminin kurallarına ve gerekliliklerine uygun olarak üretildiğini ve test edildiğini garanti eder. Bu gerekliliklerin kalite yönetim sistemi ile uyumlu olup olmadığını tespit etme görevine sahiptir.

Yüklenici, ürünlerinin çevre etkisine ilişkin asgari yasal gerekliliklere ve standartlara uymalıdır. Bizerba, DIN 1400'e göre bir çevre yönetim sisteminin kullanılmasını tavsiye eder.

3. Alt tedarikçilerde kalite yönetim sistemi

Tedarikçi, alt tedarikçilerinin yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak karşılaştırılabilir bir kalite yönetim sistemi kurmasını ve sürdürmesini sağlamalıdır. Satın alınan parçaların ve/veya harici olarak üretilen parçaların hatasız olması her zaman sağlanmalıdır. Bizerba yükleniciden, tedarikçinin alt tedarikçisinin kalite yönetim sisteminin etkinliğine kendisinin ikna olduğuna dair belgelenmiş kanıt talep edebilir. İlk ürünler veya parçaların neden olduğu kalite problemleri ortaya çıkarsa, Bizerba tedarikçisi, alt yüklenicilerine denetim yapılması imkanı sağlar.

4. Denetim

4.1 Denetim

Bizerba sertifikalı tedarikçilerde genellikle bir sistem denetimi yapmaz, ancak gerekirse bir süreç ve/veya ürün denetimini yapar. Süreç denetiminin bir parçası olarak, Bizerba bir ürünün süreç zincirini (planlama, geliştirme ve üretim) inceler ve kontrol eder. Sonuç, tedarikçinin kalite kapasitesi hakkında bilgi sağlar. Sapmalar (kusurlar) tespit edilirse tedarikçi kusurları gidermek için bir eylem planı geliştirmeli ve Bizerba'nın onayını almalıdır.

Bizerba, bu anlaşmada belirtilen kalite güvence önlemlerinin uygulanıp uygulanmadığını bir denetim ile kontrol edebilir. Yüklenici bu amaçla makul kapsamda önceden randevu ile tesislerine erişim sağlamalı ve bu sürede kalifiye bir elemanını görevlendirmelidir. Denetim sonuçları gizli tutulur. Yüklenici, gizli üretim süreçleri ve diğer ticari sırlar hakkında bilgi vermeyi reddedebilir.

 

4.2 Değerlendirme

Denetim sonuçları ve bilgileri Bizerba şartnamelerine göre değerlendirilir ve aşağıdaki sınıflara ayrılır:

 • A (>= %90)Tedarikçi, Bizerba'ya teslimat için kısıtlama olmaksızın onaylanır.
 • AB (>= %80)Tedarikçi kısıtlamalarla onaylanır. Öngörülen süre içerisinde denetimde bulunan uyumsuzlukları düzeltmekle yükümlüdür.
 • B (>= %60)Tedarikçinin sadece istisnai durumlarda teslimat yapmasına izin verilir. Öngörülen süre içerisinde en azından AB sınıflandırmasına çıkmak için denetimde bulunan uyumsuzlukları düzeltmekle yükümlüdür.
 • C (< %60)Tedarikçi teslimat için onaylanmaz

Tedarikçi onayı, tedarikçiyi yalnızca kalite kabiliyeti bakımından meşrulaştırır. Ürün onayı Bizerba tarafından tanımlanan onay ve örnekleme prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilir.

5. Kalite Güvence Anlaşması (VQS)

Tedarikçimiz ile Bizerba arasındaki işbirliğini uzun vadeli, güvene dayalı ve ortaklık temelinde kurmak için Bizerba, seçilmiş tedarikçilerle bir Kalite Güvence Anlaşması (VQS) imzalayacaktır. Bu anlaşma tüm tedarik kapsamı ya da belirli ürünler/ürün grupları (ürüne özel parça) için geçerli olur.

VQS, tedarikçi ve Bizerba arasındaki genel ve özel işbirliğini düzenler. Satın alma koşullarını, ürünlerin gerekli kalitesini garanti eden yönleriyle tamamlar. Kalite güvence anlaşması, sipariş verilmeden önce tedarikçi ile yapılır ve karşılıklı olarak imzalanır.

6. Ürün geliştirme

Bizerba'nın temel felsefesi, özellikle uygulamaya özel parçalarda tedarikçiyi geliştirme sürecine mümkün olduğunca başta dahil etmektir.

Ürün geliştirme aşamasından seri üretim başlangıcına kadar ortak geliştirme ve işbirliğinin avantajı, her iki ortak için niteliksel ve ekonomik olarak optimal çözümlerin yanı sıra daha kısa geliştirme süreleridir. Geliştirme aşamasında potansiyel hata kaynakları önlenebilir, ardından istikrarlı ve etkili süreçler takip edilebilir. Ortak hedefler:

 • Geliştirme süresini ve maliyetleri azaltmak
 • Uygun maliyetli ürün çözümlerini gerçekleştirmek
 • Hata risklerini azaltmak
 • Teknik olarak olgun ürünlerle üretimin zamanında başlamasını sağlamak
 • Ürün sorumluluğu risklerinden kaçınmak

Bu amaçla tedarikçiler, geliştirme için gerekli olan tüm bilgileri geliştirme ortaklığının bir parçası olarak Bizerba ile paylaşır. Bunlar gizli tutulmalı ve üçüncü tarafların eline geçmemelidir. Bunların arasında bulunanlar:

 • Spesifikasyonlar
 • Çizimler
 • Şartnameler
 • İşlevlerle ilgili özellikler

Tedarikçi aşağıdaki katkıları yapabilir:

 • Potansiyel hataları önlemek için öneriler
 • Maliyet düşürme ve ürün iyileştirme
 • Fizibilite çalışmaları
 • Tasarım testleri, testler, doğrulamalar
 • Hür tür FMEA
 • Süreç planlama
 • Süreç kapasitesi ve kalifikasyonlar
 • Kalite yönetim planı
 • Test ekipmanı ve işletme ekipmanı planlaması

Ürün geliştirmede işbirliğinin temeli, her iki taraf için profesyonel proje yönetimidir.

7. Süreç ve kalite ön planlaması

Bizerba için parça ve süreç geliştirirken, tedarikçi VDA 4.3 ve/veya benzeri yönetmeliklere uygun olarak tanımlanmış bir planlama ve onay sürecine uymalıdır. Buna tüm hizmetleri zamanında ve başarılı bir şekilde sunmak dahildir. Bizerba, yüklenicinin planlama ve onay sürecini ve tedarikçinin koşullarını inceleme hakkına sahiptir.

Tedarikçi teklifin yanı sıra genel bir geliştirme planı ile birlikte bir fizibilite çalışması sunmalıdır. Alternatif olarak veya ek olarak, Bizerba tarafından sağlanan bilgilere dayanarak ilgili ürün/bileşenlerin gönderilmesi mümkündür.

Tedarikçinin Bizerba için geliştirdiği ve/veya ürettiği ürünler ve süreçlerle ilgili olarak, ortak bir planlama ve onay süreci raporlama formu kararlaştırılır. Tedarikçi ayrıca, Bizerba projeleri için proje ekibinin ulaşabileceği irtibat kurulacak bir kişinin ismini vermelidir.

8. Süreç ve makine kapasitesi

8.1 Ölçüm sistemi çalışması

Tedarikçi seri bileşenleri teslim etmeden önce, test ekipmanının kapasitesi tekrarlanabilirlik ve tekrar üretilebilirlik (R&P Study) çalışmasında kanıtlanmalıdır. Bu örneğin, VDA 5 kurallarına veya karşılaştırılabilir yöntemlere göre yapılabilir.

 

8.2 Makine kapasitesi

Kullanılan tüm makineler ve ölçüm cihazları bunun için gerekli kapasiteye sahip olmalıdır. Kullanılan makine/ekipmana uygulanan Cmk değerleri, tedarikçiler tarafından saptanmalı veya makine/ekipman üreticisi tarafından belirtilmelidir. 1.67'nin altındaki Cmk değerleri için düzeltici önlemler alınmalı ve belgelenmelidir.

 

8.3 Süreç kapasitesi

Tüm bileşenlerin üretimi için etkin ve kontrollü süreçler gerekir ve ürün için dikkatli süreç planlaması ile sağlanır. İlk örnekleme sırasında seçilen parametreler/boyutlar için kanıtlanması gereken Cpk 1.33 değeri her zaman geçerlidir.

1.33 Cpk değerinin altındaki parametreler/boyutlar için, gerekli teslimat kalitesini garanti etmek amacıyla düzeltici veya diğer gerekli önlemler (ör. %100 çıkış muayenesi) başlatılmalı ve açıklanmalıdır. Spesifikasyonda belirtilen test boyutlarına özellikle dikkat edilir.

9. Yeniden kalifikasyon/takip örneklemesi

Kalite güvencesi için, tüm Bizerba tedarikçilerinin bileşenlerin yeniden kalifikasyonunu yapması gerekir. Bir yıllık süre içerisinde herhangi bir parça teslim edilmezse, onayın süresi dolmuş sayılır. Tedarikçi, daha sonra ilk örnekleme yoluyla yeni bir kalifikasyon ve onay başvurusunda bulunmalıdır.

10. Onay süreci

10.1 İlk örnekleme

Tedarikçi, seri onayından önce belirli bir zamanda ilk örneklemeyi gerçekleştirmelidir. Aksi kararlaştırılmadıkça, ilgili test raporunun sunumu VDA cilt 2'ye dayanan Bizerba spesifikasyonlarına uygun olmalıdır. Tedarikçi, teslimat spesifikasyonunun/çizimlerin tüm teknik gereklerini belgelemelidir. Ürüne bağlı olarak, ilk örnek test raporu aşağıdaki belgeleri içermelidir:

 • Tamamen doldurulmuş ve imzalanmış kapak sayfası
 • Bizerba çizimlerinin/teslimat spesifikasyonunun/şartnamesinin kopyası
 • Tüm özelliklerin mantıklı bir sırayla numaralandırıldığı güncel çizimler
 • Tüm nominal ve gerçek boyutların olduğu ölçüm raporu
 • Tüm malzeme nominal ve gerçek değerlerine sahip malzeme raporu
 • Fonksiyon raporu (kalifikasyon sonuçları, elektriksel parametrelerin son ölçüm protokolleri)
 • Bulunduğu yerin bilgileriyle beraber süreç akış planı
 • Üretim güvenilirliğinin kanıtı (süreç kapasitesi, makine kapasitesi)
 • Kalite yönetimi planı/Kontrol planı
 • Tehlikeli maddelerle ilgili kanıtlar (AT Güvenlik Bilgi Formu)
 • Sapan karakteristikler için sapma izni (Bizerba'dan önceden alınacak)

Aksi kararlaştırılmadıkça, test ve ölçüm sonuçlarının istatistiksel değerlendirmesi için 100 parça üretilecek ve bunun 25 parçası test için kullanılacaktır. Test kriterleri ayrıca kararlaştırılır. Kabul edilen tüm belgeler dahil ilk numuneler, Bizerba'ya kendi ambalajlarında teslim edilecek ve renkli bir etiket ile "İlk örnek" olarak etiketlenecektir.

 

10.2 Onay

Bizerba, ilk örnek test raporunu bütünlük ve gereksinimlere uygunluk açısından inceler. Gerekirse özellikler tekrar kontrol edilir. Onaylanmamış sapmalar içeren eksik muayene raporları daha fazla işlenmez ve tedarikçiye iade edilir.

 

Tedarikçinin sorumlu olduğu yeniden örnekleme gerekliyse, tedarikçi işlem masraflarını üstlenmek zorunda kalabilir. Bizerba ilk örnek parçaların tüm gereksinimleri karşılamasını bekler. Örneklemenin yapılması sırasında kısa vadede düzeltilemeyecek sapmalar meydana gelirse, ilk örneklemeden önce sınırlı bir sapma veya çizim/spesifikasyon değişikliği için yazılı bir talep yapılmalıdır.

 

Onay olasılığı tedarikçi tarafından önceden açığa kavuşturulmalıdır. Düzeltmelerin uygulanması, ilk örnek test raporunu tekrar sunarak onaylatılmalıdır. Anlaşılan düzeltme tarihlerine uyulmalıdır. Parça onayı kapak sayfasındaki imzayla gerçekleşir.

 

Onaylanmış sapmalar not edilir. İmzalı kapak sayfası tedarikçiye gider. Bu onay olmadan Bizerba'ya seri teslimat yapılamaz.

 

10.3 Malzeme bilgi sayfaları/Yasaklanmış maddeler

Prensipte malzeme veri sayfaları ilk örnek test raporu ile birlikte sunulmalıdır. Tedarikçi, Bizerba'nın madde yasağı listesine göre madde yasaklarına uymayı ve RoHS ve WEEE gibi uluslararası ve ulusal gereksinimleri dikkate almayı garanti eder.

11. Arşivleme ve geri izlenebilirlik

11.1 Arşivleme

Tedarikçi, seri üretimin tamamlanmasından sonra tüm gerekli bilgileri en az 15 yıl boyunca açık bir şekilde düzenlenmiş olarak saklayacak ve Bizerba'nın istemesi halinde temin edecektir. Bunların arasında ölçülen değerler ve test sonuçları ve ayrıca anlaşılan kaliteyi, özellikle malzeme üretimi ve test verilerini kanıtlamak için gerekli olan örnekler bulunur. Bileşenlerin daha kapsamlı bir şekilde belgelenmesi gerekirse, bunlar için arşiv süresi bileşen spesifikasyonunda/çiziminde belirtilir.

 

11.2 Etiketleme ve geri izlenebilirlik

Talep üzerine tedarikçi, tüm parçaları her temel ambalajda bir izleme koduyla işaretler. Bu mümkün veya uygun değilse, hata durumunda tüm malzeme ve süreç adımlarını izlemek için diğer uygun önlemler alınmalıdır. Yüklenici, Bizerba'ya etiketleme sistemi veya diğer önlemleri hakkında bilgi verir, böylece Bizerba kendi değerlendirme sürecini gerekli ölçüde başlatabilir. İzlenebilirlik belgeleri, talepten itibaren üç iş günü içinde Bizerba'ya verilmelidir. Tedarikçinin verdiği ürünler arasında hatalı parçalar varsa, Bizerba tüm partiyi reddedebilir.

12. Değişiklikler

Tedarikçi, aşağıdaki değişiklikleri zamanında bildirmelidir, böylece Bizerba olası yan etkileri inceleyebilir:

 • Üretim yöntemi
 • Üretim parametreleri
 • Takımlar
 • Ekipmanlar
 • Malzemeler
 • Tedarik parçaları
 • Üretim yeri değişimi
 • Alt yüklenicilerin değişimi
 • Ürünleri veya diğer kalite güvence önlemlerini test etmek için prosedürler veya cihazlar

Değişiklikler, Bizerba'nın yazılı izni olmaksızın gerçekleştirilemez ve izin verildikten sonra tedarikçi tarafından kalifikasyon sağlanmalıdır. FMEA, kalite yönetimi planı (kontrol planı), parça ömrü vb. buna göre uyarlanmalıdır. Yukarıdaki noktalarda herhangi bir değişiklikten önce ilk örnekleme gereklidir, bunun kapsamı Bizerba ile kararlaştırılır. Olumlu karar değişiklik onayı sayılır ve işlemin sonucu olarak kabul edilir. Değiştirilen parçaların ilk teslimatı yazılı olarak bildirilmelidir. Teslimat belgelerinde ve ambalajda, bunun değiştirilmiş parçaların ilk teslimatı olduğu açıkça belirtilmelidir.

13. Sürekli iyileştirmeler

Tedarikçinin ürünleri ve süreçleri en güncel bilim ve teknoloji seviyesinde olmalıdır. Tedarikçi bunu sağlamak için diğer şeylerin yanı sıra ilgili geri bildirim raporunu dikkate alarak sürekli bir iyileştirme süreci yürütmelidir.

14. Uyumluluk

14.1 Ürün testi ve izleme

Tedarikçi, ürünlerinin kalitesinden sorumludur. Bizerba'ya göndermeden önce ilgili ürüne ilişkin kararlaştırılmış çizimlere veya spesifikasyona uymak için uygun süreç kontrollerini ve mal çıkışı denetimlerini gerçekleştirmeyi taahhüt eder. Test edilecek özelliklerin esası Bizerba'nın çizimidir. Bizerba ile tedarikçi arasında ek testler kararlaştırılabilir. Bu, münferit durumlarda ayrı teslimatlar için uyumluluk sertifikaları olabilir ve DIN EN 10204'e göre uyumluluk belgeleri veya ilgili AB direktiflerine uygun olarak üreticinin beyanları olabilir. Ayrıca yüklenici, ambalaj biriminin doğru etiketlendiğini kontrol edecektir.

 

14.2 Giriş muayenesi

Bizerba ürünleri aldıktan sonra Bizerba parça numarasını ve ürünlerin tipini ve miktarını kontrol eder ve bunlarda herhangi bir nakliye hasarı olup olmadığını kontrol eder. Bizerba'nın tedarikçiye karşı yukarıda belirtilen denetimlerden başka yükümlülüğü yoktur.

15. Kusur/Uyumsuzluk

Tedarikçi, Bizerba'yı ürünlerindeki kalite bozuklukları hakkında derhal bilgilendirir. Buna nitelik, kapsam ve nedenin yanı sıra düzeltici önlemler de dahildir. Her iki tarafın ilgili vaka için tanımladığı özel önlemler yüklenici tarafından hemen uygulanır (örneğin daha yoğun kontrol).

 

15.1 Şikayetler

Tedarikçi, normal iş akışında bu tür kusurları fark ettiği anda, teslimattaki kusurları Bizerba'ya derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Tedarikçi iki iş günü içerisinde şikayetlerin alındığını yazılı olarak teyit eder ve Bizerba'da üretimin durmasını önlemek için kusursuz ürünlerle değiştirilmesini düzenler.

 

15.2 Reddedilen parçaların ele alınması

Reddedilen parçalar, ilgili bilgilerle birlikte tedarikçinin Kalite Güvence (QA) sorumlusuna geri gönderilir. Bizerba, reddedilen parçalara uygun bir ön seçim yapar, böylece sadece red sebebi tedarikçi olan parçalar iade edilir. Tedarikçi parçaları aldıktan sonra, yedi iş günü içerisinde aşağıdaki noktaları içeren bir hata analizi raporu sunar:

A. Kusurun nedeni ve bunların yüklenicinin tesislerinde yapılan testler ve denetimler sırasında neden tespit edilemediği

B. Denetim raporu veya 8-D raporuna dayanan düzeltici ve önleyici eylemlerin uygulanması için optimize edilmiş bir takvim

C. Düzeltici eylemleri tam olarak uygulama ve etkinliğini test etme tarihi

 

Bizerba tarafından talep edildiğinde, tedarikçinin ilgili arıza analizini yapması gerekir

A. tahmini net üretim kayıpları

B. Güvenilirlik ve yük testlerinden kaynaklanan arızalar

C. Sahadaki arızalar

 

15.3 Düzeltici eylemler

Reddedilen parçaların gönderilmesinden bağımsız olarak, tedarikçi, yazılı şikâyetleri aldıktan sonra yedi çalışma günü içinde tüm düzeltme süresi ve Bizerba'nın güncel bilgileri için bir test raporu veya 8-D raporu sunar. Düzeltici eylemler yürürlüğe girene kadar, Bizerba iki iş günü içinde uygulanması gereken, makul bir süre için tedarikçiden özel eylemler (daha yoğun denetim vb.) talep edebilir. Sonuç olarak, kusura Bizerba'nın neden olduğu ortaya çıkmadıkça, ek maliyetler tedarikçi tarafından karşılanacaktır.

 

15.4 Özel onay

Bizerba'da üretim sürekliliğini sağlamak için tedarikçi tarafından kusurlu ürünlerin teslim edilmesi gerekiyorsa, teslimattan önce Bizerba'dan özel bir onay talep edilmelidir. Bizerba karar verme hakkını saklı tutar.

16. Uyum

Tedarikçilerimizle çalışırken, yasalara ve şirket içi düzenlemelere uyuma özel önem veriyoruz. En önemli uyum konularını Bizerba Code of Conduct sayfasında bulabilirsiniz.

 

Lütfen buradaki düzenlemeleri onayladığınızın bir işareti olarak bize imzalı bir kopya gönderin ve ayrıca tedarikçi anketimizdeyer alan ilgili pasajları da dikkate alın.