Основи нашої співпраці

Наша інструкція має спонукати постачальників — наявних та потенційних — до тісної, довірчої, чесної та партнерської співпраці з компанією Bizerba.

Вона роз’яснює основні цінності, яких дотримується компанія Bizerba під час співпраці з постачальниками. Діловим партнерам, які тільки починають із нами співпрацювати, доступна важлива інформація про нашу політику якості. Вже з самого початку у них з’являється можливість цілеспрямовано впливати на якість продукції Bizerba.

1. Вступ

1.1 Мета

В умовах жорсткої національної та міжнародної конкуренції вирішальну роль відіграє висока якість. Оскільки для виробництва нашої продукції ми закуповуємо досить велику кількість деталей, якість продукції наших постачальників є невід’ємною частиною якості продукції Bizerba. Тому нам потрібні тільки своєчасні поставки високоякісної, екологічно чистої продукції, без дефектів та за конкурентними цінами.

Надійна та стабільна якість всіх поставлених деталей, матеріалів та послуг, а також оформлені належним чином документи на постачання є найважливішою складовою та обов’язковою умовою якості продукції Bizerba.

Наш принцип: помилки краще запобігати, ніж виправляти. Тому ще до початку виробництва ми разом із партнерами робимо все можливе, щоб уникнути виникнення помилок. Це можливо завдяки високому рівню організації всього ланцюга процесів поставки, а також гнучкості кожної ланки. Тільки контрольовані та ефективні процеси гарантують бездоганну якість продукції.

Спільно з постачальниками ми поставили собі мету закріпити добре налагоджені та перевірені часом робочі процеси, щоб уникнути небажаних витрат матеріалів, часу та інших ресурсів. Ця інструкція не є незмінним зведенням правил, а відображає лише наші очікування та вимоги до співпраці з постачальниками. Вона, насамперед, пов’язана з вимогами до забезпечення якості в промисловості.

 

1.2 Сфера застосування

Ця інструкція визначає, яким чином постачальники повинні взаємодіяти з компанією Bizerba для забезпечення якості матеріалів, деталей та послуг. Вона ґрунтується на нормативах DIN EN 9000ff., загальних стандартах галузі, а також на відповідних екологічних нормах.

Окрім того, ця інструкція містить умови, принципи дії та процеси, що доповнюють типові угоди із закупівлі та/або інші угоди (наприклад, про гарантії якості). Її зміст поширюється на всі ділові відносини між компанією Bizerba та її постачальниками. У разі виникнення протиріч у змісті, угода із забезпечення якості має пріоритет перед типовою угодою із закупівлі та іншими угодами, якщо немає інших індивідуальних угод.

Кампанія Bizerba очікує, що всі постачальники будуть постійно дотримуватися описаних принципів співпраці, а також повною мірою виконувати всі особливі вимоги. Постачальники несуть відповідальність за вироблену ними продукцію та поділяють із компанією Bizerba відповідальність за якість продукції Bizerba.

 

1.3 Цільова угода

Компанія Bizerba очікує від постачальників дотримання принципу «відсутності браку». Усі постачальники зобов’язуються закріпити цю мету в своїх системах управління якістю та орієнтувати на неї всі робочі процеси. Зі свого боку компанія Bizerba ставитиме індивідуальні завдання і за потреби перевірятиме досягнення цілей, порівнюючи задані та фактичні показники. При відхиленні від поставлених цілей постачальники повинні вживати відповідних заходів.

2. Система управління якістю

Здатність досягати високої якості обумовлюється тим, що кожен постачальник Bizerba повинен використовувати сучасну та ефективну систему управління якістю. Якість визначається такими нормативами:

 • ISO 9001:2000 (мінімальна вимога);
 • ISO/TS 16949 2002;
 • QS 9000, VDA або аналогічний норматив (затверджені вимоги).

Постачальники, які не виконують мінімальні вимоги ISO 9001:2000, або які не планують подальшого розвитку своєї системи, можуть підпасти під системний аудит, що проводитиме компанія Bizerba. Якщо ступінь виконання нормативів перевищує 90 відсотків, то компанія має можливість стати постачальником Bizerba.

Підрядник гарантує, що всі поставлені вироби виготовлені та перевірені відповідно до правил і вимог системи управління якістю. Також підрядник зобов’язується негайно перевірити, наскільки його система управління якістю відповідає цим вимогам.

Підрядник дотримується мінімальної вимоги стосовно законодавчих нормативів з екологічної безпеки його продукції. Bizerba рекомендує ввести систему екологічного менеджменту відповідно до DIN 1400.

3. Система управління якістю на підприємствах субпостачальників

Постачальник зобов’язує своїх субпостачальників створити та використовувати систему управління якістю аналогічного рівня, що відповідає зазначеним вище вимогам. Бездоганну якість закуповуваних ним деталей та/або деталей для надбудови, що не виробляються на його підприємстві, слід постійно контролювати та гарантувати. Bizerba має право вимагати від підрядника письмове підтвердження того, що він може поручитися за систему управління якістю свого субпостачальника. У разі виникнення проблем із якістю закуплених виробів або деталей, постачальник компанії Bizerba за потреби повинен провести аудит у свого субпостачальника.

4. Проведення аудиту

4.1 Аудит

У сертифікованих постачальників компанія Bizerba, як правило, не проводить системних аудитів, за потреби обмежуючись аудитом процесів та/або виробів. У рамках аудиту процесів Bizerba розглядає і перевіряє ланцюг робочих процесів (планування, розробка та виробництво) виробу. Результат аудиту виявляє здатність постачальника забезпечувати високий рівень якості. Якщо встановлені відхилення від якості (дефекти), постачальник має розробити план усунення дефектів та узгодити його з компанією Bizerba.

Bizerba також може провести аудит у постачальника стосовно дотримання заходів із забезпечення якості, зазначених в укладеній угоді. Для цього підрядник повинен забезпечити доступ до свого підприємства в достатній мірі та за попереднім погодженням, а також надати на цей період кваліфікованого представника свого підприємства. Результати аудиту обробляються конфіденційно. Підрядник може відмовитися від ознайомлення з виробничими процесами, що не підлягають розголошенню, а також з іншими комерційними таємницями.

 

4.2 Оцінка

Результати та рішення аудиту оцінюються відповідно до критеріїв Bizerba і поділяються на такі категорії:

 • А (> = 90 %)Постачальника допущено до виконання поставок на адресу компанії Bizerba без обмежень.
 • AB (> = 80 %)Постачальника допущено з обмеженнями. Він зобов’язується усунути виявлені аудитом відхилення від вимог у заданий термін.
 • B (> = 60 %)Постачальник допускається до поставок тільки у виняткових випадках. Він повинен усунути виявлені аудитом відхилення від вимог у заданий термін, щоб як мінімум досягти категорії АВ.
 • C (<60 %)Постачальник не допускається до поставок.

Рішення про схвалення постачальника для виконання поставок на адресу компанії Bizerba приймається відповідно до його здатності забезпечувати високий рівень якості. Схвалення продукції здійснюється за критеріями відбору зразків продукції, які зазначаються компанією Bizerba.

5. Угода про забезпечення якості (VQS)

Для забезпечення співпраці постачальника та компанії Bizerba на довгостроковій, довірчій та партнерській основі, Bizerba укладає з обраним постачальником угоду про забезпечення якості (VQS). Вона поширюється як на загальний обсяг поставки, так і на окремі вироби/групи виробів (компоненти з урахуванням специфіки виробу).

Угода VQS регулює загальну та індивідуальну співпрацю між постачальником та компанією Bizerba. Вона доповнює умови закупівель положеннями, що гарантують необхідну якість продукції. Угода про забезпечення якості укладається з постачальником до відправки технічного завдання та підписується обома сторонами.

6. Розробка продукції

Основою філософії Bizerba є принцип включення постачальника в процес розробки виробу якомога раніше, особливо коли це стосується специфічних вузлів.

Перевагою спільної розробки та кооперації від фази створення виробу до початку його серійного випуску є скорочення періоду розробки, а також якісні та економічно оптимальні рішення для обох партнерів. Вже на етапі розробки можна усунути потенційні джерела помилок та запустити стабільні й ефективні процеси. Загальні цілі:

 • скорочення часу та витрат на розробку;
 • реалізація економічних рішень виробництва;
 • мінімізація ризику помилок;
 • забезпечення своєчасного запуску технічно продуманих та вивірених виробів у серійне виробництво;
 • запобігання ризикам, пов’язаним із використанням виробу.

З цією метою постачальники обмінюються з компанією Bizerba необхідною партнерською інформацією в галузі розробок. Ця інформація є суворо конфіденційною та за жодних обставин не повинна передаватися третім особам. До такої інформації належать:

 • характеристики;
 • креслення;
 • технічні завдання або технічні умови;
 • характеристики функцій.

Постачальник може брати участь у розробці продукції Bizerba таким чином:

 • пропозиції щодо запобігання потенційних помилок;
 • скорочення витрат і вдосконалення власної продукції;
 • проведення аналізу здійсненності;
 • проведення перевірки дизайну, тестувань, верифікації;
 • аналіз можливих причин та наслідків відмов будь-якого виду;
 • планування процесів;
 • аналіз можливостей технологічного процесу та кваліфікацій;
 • план із забезпечення якості;
 • планування перевірочних та виробничих засобів.

Основою співпраці в галузі розробки продукції є професійне управління проектами з обох сторін.

7. Попереднє планування процесів та якості

Під час розробки деталей та процесів для продукції Bizerba постачальник повинен дотримуватися заданих процесів планування та дозволів, відповідно до VDA 4.3 та/або аналогічних правил. Всі послуги мають надаватися своєчасно та належним чином. Компанія Bizerba має право перевіряти процеси планування та дозволу підрядника, а також перевіряти передумови для субпостачальника.

Разом із пропозицією постачальник має передати компанії Bizerba аналіз здійсненності разом із загальним планом розробки. Альтернативою або доповненням є відправка відповідного виробу/відповідних компонентів на підставі інформації, наданої компанією Bizerba.

Для виробів та процесів, що розробляє та/або створює постачальник для компанії Bizerba, узгоджується загальна звітна форма для процесів планування та дозволів. Постачальник повинен призначити контактну особу для проектів з компанією Bizerba, яка в потрібний час буде перебувати в розпорядженні команди з проектування.

8. Можливості технологічного процесу та обладнання

8.1 Аналіз вимірювальної техніки

Перед тим, як постачальник почне серійну відправку компонентів, він повинен виконати тестування на повторюваність та відтворюваність (R & P Study). Такі тестування можуть проводитися, наприклад, за правилами VDA 5 або порівняльних методик.

 

8.2 Можливості обладнання

Все використане обладнання та вимірювальні засоби мають бути придатними для виконання необхідних функцій. Значення Cmk, що дійсні для використаних машин/пристроїв, мають отримати або самі постачальники, або зазначений виробник конкретної машини/пристрої. При значеннях Cmk нижче 1.67 необхідно вжити, а потім задокументувати коригувальні заходи.

 

8.3 Можливості технологічного процесу

Для виготовлення всіх вузлів діють ефективні та контрольовані процеси, що забезпечуються ретельним плануванням всіх етапів виробництва виробу. Значення Cpk 1.33 завжди залишається дійсним і має підтверджуватися за обраними параметрами/розмірами в рамках випробування першого зразка.

Для параметрів/розмірів нижче значення Cpk = 1.33 необхідно вжити коригувальні або інші заходи (наприклад, 100%-ний вихідний контроль) та забезпечити стабільність якості виробу, що постачається. Особливу увагу слід приділити контрольним заходам, зазначеним у специфікації.

9. Повторна сертифікація/подальший відбір зразків

Для забезпечення якості всі постачальники компанії Bizerba зобов’язані проводити повторну сертифікацію вироблених ними вузлів. Якщо деталі не поставлялися більше року, то вважається, що дія сертифікації закінчилася. У цьому випадку постачальник повинен виконати повторну сертифікацію за допомогою випробування першого зразка.

10. Процес отримання допуску

10.1 Випробування першого зразка

Перед початком серійного випуску виробів постачальник зобов’язаний своєчасно провести випробування першого зразка. Якщо немає іншої домовленості, наприклад, що форма відповідного протоколу випробувань має створюватися відповідно до вимог компанії Bizerba, то постачальник повинен керуватися вимогами VDA, т. 2. Постачальник має документувати всі технічні вимоги специфікації поставки/креслень. Залежно від виробу, протокол випробувань вихідного зразка повинен містити такі документи:

 • повністю заповнений та підписаний титульний аркуш;
 • копії креслень/специфікації поставки/технічного завдання Bizerba;
 • актуальні креслення з нумерацією всіх характеристик у належній послідовності;
 • протокол вимірювань з усіма заданими та фактичними значеннями;
 • протокол використання матеріалів з усіма заданими та фактичними параметрами матеріалів;
 • протокол функцій (результати сертифікації, кінцеві протоколи вимірів електричних параметрів);
 • технологічний процес із зазначенням місця/місць виробництва;
 • вказівки щодо безпеки виробництва (можливості технологічного процесу, можливості обладнання);
 • план управління якістю/план перевірки;
 • вказівки щодо небезпечних речовин (сертифікат безпеки ЄС);
 • дозвіл на відхилення в нестандартних випадках (попередньо узгоджується з компанією Bizerba).

Якщо не було узгоджено інше, то 25 із 100 зроблених постачальником деталей мають пройти випробування для статистичного аналізу результатів перевірки та вимірювань. Контрольні заходи та заходи перевірки узгоджуються індивідуально. Вихідні зразки, у тому числі вся узгоджена документація, запаковують в індивідуальну упаковку, маркуються кольоровою наклейкою «Вихідні зразки» та надсилаються до компанії Bizerba.

 

10.2 Дозвіл на використання

Bizerba вивчає протокол випробувань вихідного зразка на завершеність та відповідність чинним вимогам. За потреби характеристики перевіряються ще раз. Неповні протоколи випробувань, в яких виявлені недопустимі відхилення від чинних вимог, не враховуються та повертаються назад постачальнику.

 

Якщо необхідно додатково надати зразки для повторного тестування деталей із вини постачальника, постачальник бере на себе пов’язані з цим витрати. Компанія Bizerba очікує від постачальника, що вихідні зразки будуть відповідати всім вимогам. Якщо в процесі тестування зразків знову виникнуть відхилення від допустимих норм, які неможливо усунути в найкоротший час, то перед випробуваннями необхідно надати письмову заявку про обмежений дозвіл на відхилення або зміни у кресленнях/специфікаціях.

 

Можливості отримання дозволу мають бути заздалегідь узгоджені з постачальником. Виконання коригувань дозволяються при повторному наданні протоколу випробувань вихідного зразка. При цьому слід дотримуватися термінів виконання коригувань. Дозвіл на використання конструктивних вузлів надається підписом на титульному аркуші документації.

 

Утверджені відхилення позначаються. Підписаний титульний аркуш надсилається постачальнику. Вузли та деталі, які не мають такого дозволу, не допускаються для серійного постачання в компанію Bizerba.

 

10.3 Характеристики матеріалів/недозволені матеріали

Характеристики матеріалів, як правило, надаються разом із протоколом випробувань вихідного зразка. Постачальник гарантує дотримання заборон на використання матеріалів, внесених до списку заборонених компанією Bizerba, а також зобов’язується враховувати міжнародні та національні вимоги, такі як RoHS та WEEE.

11. Архівування та можливість відстеження

11.1 Архівування

Постачальник повинен зберігати всі необхідні дані протягом 15 років після закінчення серійного виробництва та надавати їх на вимогу компанії Bizerba. До таких даних належать дані вимірювань, результати проведення випробувань, а також зразки, необхідні для підтвердження узгодженої якості, особливо дані про використані матеріали та дані випробувань. У разі, якщо реєстрація компонентів вимагає більшого переліку документів, встановлюється фіксований термін архівування даних специфікації/креслення компонента.

 

11.2 Ідентифікація та можливість відстеження

За вимогою постачальник маркує всі деталі кодом відстеження, що наноситься на кожну упаковку. Якщо це неможливо або недоцільно, то слід використовувати інші способи для відстеження всіх матеріалів та процесів, дані яких можуть знадобитися в разі виникнення помилок. Підрядник надає компанії Bizerba детальну інформацію про свою систему ідентифікації або інші заходи щодо відстеження матеріалів та процесів, щоб компанія Bizerba могла в необхідному обсязі проводити власну ідентифікацію. Документацію про відстеження слід надавати компанії Bizerba щонайбільше протягом трьох робочих днів із моменту запиту. Якщо продукція постачальника містить дефектні деталі, то Bizerba має право повернути постачальнику всю партію.

12. Зміни

Постачальник повинен повідомляти про наступні зміни своєчасно, щоб компанія Bizerba за потреби могла перевірити ці зміни на збитковість:

 • технологія виробництва;
 • параметри виготовлення;
 • інструменти;
 • засоби виробництва;
 • матеріали;
 • деталі закупівлі;
 • складування на заводах-виробниках;
 • зміна субпостачальників;
 • способи або обладнання для контролю продукції, у тому числі інші заходи щодо забезпечення якості.

Зміни не можуть здійснюватися без письмової згоди компанії Bizerba. Постачальник повинен забезпечити відповідний сертифікат після отримання згоди. Аналіз можливих причин та наслідків відмов (FMEA), план управління якістю (план контролю), термін служби деталей тощо мають бути узгоджені належним чином. Перед кожним внесенням зміни у вищезгадані пункти необхідно надати вихідні зразки, обсяг яких узгоджується з компанією Bizerba. Позитивне рішення вважається дозволом на внесення змін та є завершальною стадією процесу. Перша поставка змінених деталей має здійснюватися за попереднім письмовим повідомленням. У товаросупровідних документах та на упаковці має бути однозначна інформація про те, що це перша поставка, що містить змінені деталі.

13. Постійне вдосконалення продукції

Вироби та процеси постачальника повинні відповідати сучасному науково-технічному рівню. Для забезпечення цієї вимоги постачальник повинен постійно працювати над вдосконаленням продукції, перш за все, з огляду на побажання замовників.

14. Відповідність нормам

14.1 Перевірка та контроль продукції

Постачальник несе відповідальність за якість своєї продукції. Він зобов’язується перед надсиланням продукції до компанії Bizerba здійснювати відповідну перевірку продукції та процесів відвантаження, а також при виготовленні та надсиланні продукції дотримуватися узгоджених креслень та специфікації. Основою характеристик контролю є креслення Bizerba. За потреби компанія Bizerba та постачальник можуть узгоджувати додаткові перевірки. В окремих випадках це можуть бути сертифікати відповідності для окремих поставок, а також довідки щодо відповідності нормам DIN EN 10204 або декларації виробника відповідно до чинних директив ЄС. Крім цього, підрядник перевіряє правильність маркування окремої запакованої одиниці виробу.

 

14.2 Вхідний контроль

При надходженні продукції компанія Bizerba перевіряє номер виробу за нумерацією Bizerba, а також тип і кількість виробів, а потім виконує перевірку на наявність можливих пошкоджень при транспортуванні. Компанія Bizerba не зобов’язана виконувати додаткові перевірки, за винятком зазначених вище.

15. Дефекти/невідповідність нормам

Постачальник негайно повідомляє компанію Bizerba про порушення якості його продукції. Окрім повідомлення про тип, обсяг та причину дефекту, постачальник зобов’язується вжити заходи щодо усунення даного дефекту. Підрядник повинен негайно вжити відповідні заходи, що узгоджені обома сторонами для конкретного випадку (наприклад, забезпечити вищу контрольну щільність матеріалу).

 

15.1 Рекламація

Постачальник негайно повідомляє компанію Bizerba письмово в разі наявності дефектів у поставці, якщо вони виявлені в ході роботи. Постачальник підтверджує надходження рекламацій письмово протягом двох робочих днів та забезпечує заміну якісними виробами в термін, що дозволяє компанії Bizerba не зупиняти виробничі процеси через брак потрібних деталей.

 

15.2 Повернення деталей із дефектами

Деталі, що містять дефекти, надсилаються представнику постачальника, який відповідає за забезпечення якості, з описом відповідних дефектів. Компанія Bizerba відповідає за належний відбір бракованої продукції, що забезпечує повернення постачальнику тільки деталей із дефектами з вини постачальника. Після отримання повернутого товару постачальник протягом семи днів пред’являє компанії Bizerba протокол аналізу дефекту, що містить такі пункти:

А. Причина дефекту та обґрунтування, чому це не було виявлено під час тестування та перевірок на підприємстві постачальника.

В. Оптимізований графік проведення заходів із виправлення та запобігання нових дефектів на підставі протоколу випробувань або звітів 8-D.

C. Дата повного проведення заходів щодо усунення дефектів та перевірки їх ефективності.

 

За бажанням компанії Bizerba постачальник зобов’язується провести аналіз виникнення дефекту за такими пунктами:

А. оцінка обсягу дефектних виробів (нетто);

В. аналіз виникнення дефектів на підставі перевірок робочої надійності та навантаження;

C. аналіз дефектів конкретних виробів.

 

15.3 Заходи щодо усунення дефектів

Незалежно від відправки бракованих деталей, постачальник передає компанії Bizerba актуальний протокол випробувань або звіт 8-D на весь термін усунення дефектів протягом семи робочих днів після отримання письмових рекламацій. Під час проведення заходів щодо усунення дефектів компанія Bizerba може зажадати від постачальника проведення спеціальних заходів на відповідний період (наприклад, забезпечити вищу контрольну щільність матеріалу тощо), які слід вжити протягом двох робочих днів. Постачальник бере на себе пов’язані з цим додаткові витрати, якщо дефект виник не з вини Bizerba.

 

15.4 Особливий дозвіл

Якщо дефектна продукція була надіслана постачальником, щоб забезпечити безперервність виробництва Bizerba, то до початку поставки постачальник повинен подати до компанії Bizerba заяву на особливий дозвіл. У такому випадку рішення залишається за компанією Bizerba.

16. Правові норми

У ході співпраці з постачальниками велику роль для нас має тема правових норм, у томі числі дотримання законодавства та місцевих чинних приписів. Найважливіші теми, пов’язані з дотриманням правових норм, наведені в розділі Кодекс ділової етики Bizerba.

 

Будь ласка, надішліть нам підписаний екземпляр в якості підтвердження вашої згоди з умовами Кодексу та зверніть також увагу на відповідну інформацію в нашій анкеті постачальника.