Принцип невиснажливого використання

Екологічна політика компанії Bizerba SE & Co. KG зазначена у цілях компанії та внутрішньо стосується всіх її підрозділів та співробітників і зовнішньо визначає відносини з нашими клієнтами та постачальниками, а також громадську/соціальну відповідальність.

Компанія Bizerba: принцип невиснажливого використання + довкілля

Охорона довкілля є завданням управління персоналом та співробітників
Охорона довкілля є принциповим завданням керівництва. Тому, всі керівники і співробітники однаково відповідально співпрацюють, щоб кожен день реалізовувати заходи з охорони навколишнього середовища. Центральним елементом екологічної політики компанії Bizerba є навчання та заохочування співробітників до екологічно відповідальних дій. Уповноважений службовець з питань довкілля щорічно представляє річний звіт на засіданні керівництва компанії.

 

Закони, норми та приписи
Компанія зобов’язується дотримуватися відповідних природоохоронних законів, норм та приписів. Компанія постійно співпрацює з органами влади, установами та кваліфікованими партнерами.

 

Зобов’язання перед клієнтами, співробітниками та зацікавленими сторонами
Кожного клієнта компанія Bizerba інформує, що він придбав продукт, який відповідає вимогам охорони довкілля. Це зобов’язання передбачає необхідність дотримуватися екологічних процедур та процесів у компанії.

 

Bizerba постійно інформує про екологічні аспекти продукції, пов’язані з експлуатацією, використанням за призначенням, поверненням, переробкою та утилізацією. Ми постійно визначаємо цілі та програму охорони довкілля. Ми інформуємо про природоохоронну діяльність через публікацію екологічної політики та сповіщення співробітників. У зв’язку з цим ми зобов’язані надавати звіт про наші дії щодо охорони довкілля на зборах трудового колективу та виробничої ради.

 

Продукція та процеси відповідно до вимог охорони довкілля
Під час розробки продуктів або введення нових промислових процесів перевіряються не тільки матеріали, але й принципи дії. Увесь процес виготовлення продукції оцінюється як з економічних, так і екологічних точок зору.

 

Метою системи керування охороною довкілля компанії Bizerba є постійне поліпшення охорони навколишнього середовища на виробництві. В організаційних та технічних заходах, у тому числі особових планах ліквідації аварійних ситуацій, враховано використання найкращої наявної техніки.

 

Збереження ресурсів, запобігання утворенню відходів та викидів
Під час розробки продуктів, виробництва, визначення та оцінки всієї інфраструктури вживаються заходи,що націлені на зменшення використання енергії, сировини та інших природних ресурсів. Особлива увага приділяється пошуку і можливості використання замінників.

 

Компанія уникає створення відходів, залишків, викидів, шкідливого впливу шуму, стічних вод та іншого забруднення довкілля або зводимо його до мінімуму.

Охорона довкілля є завданням управління персоналом та співробітників
Охорона довкілля є принциповим завданням керівництва. Тому, всі керівники і співробітники однаково відповідально співпрацюють, щоб кожен день реалізовувати заходи з охорони навколишнього середовища. Центральним елементом екологічної політики компанії Bizerba є навчання та заохочування співробітників до екологічно відповідальних дій. Уповноважений службовець з питань довкілля щорічно представляє річний звіт на засіданні керівництва компанії.

 

Закони, норми та приписи
Компанія зобов’язується дотримуватися відповідних природоохоронних законів, норм та приписів. Компанія постійно співпрацює з органами влади, установами та кваліфікованими партнерами.

 

Зобов’язання перед клієнтами, співробітниками та зацікавленими сторонами
Кожного клієнта компанія Bizerba інформує, що він придбав продукт, який відповідає вимогам охорони довкілля. Це зобов’язання передбачає необхідність дотримуватися екологічних процедур та процесів у компанії.

 

Bizerba постійно інформує про екологічні аспекти продукції, пов’язані з експлуатацією, використанням за призначенням, поверненням, переробкою та утилізацією. Ми постійно визначаємо цілі та програму охорони довкілля. Ми інформуємо про природоохоронну діяльність через публікацію екологічної політики та сповіщення співробітників. У зв’язку з цим ми зобов’язані надавати звіт про наші дії щодо охорони довкілля на зборах трудового колективу та виробничої ради.

 

Продукція та процеси відповідно до вимог охорони довкілля
Під час розробки продуктів або введення нових промислових процесів перевіряються не тільки матеріали, але й принципи дії. Увесь процес виготовлення продукції оцінюється як з економічних, так і екологічних точок зору.

 

Метою системи керування охороною довкілля компанії Bizerba є постійне поліпшення охорони навколишнього середовища на виробництві. В організаційних та технічних заходах, у тому числі особових планах ліквідації аварійних ситуацій, враховано використання найкращої наявної техніки.

 

Збереження ресурсів, запобігання утворенню відходів та викидів
Під час розробки продуктів, виробництва, визначення та оцінки всієї інфраструктури вживаються заходи,що націлені на зменшення використання енергії, сировини та інших природних ресурсів. Особлива увага приділяється пошуку і можливості використання замінників.

 

Компанія уникає створення відходів, залишків, викидів, шкідливого впливу шуму, стічних вод та іншого забруднення довкілля або зводимо його до мінімуму.