Privacyverklaring

Bizerba Nederland B.V.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de bepalingen van de Duitse wet inzake de bescherming van de persoonsgegevens. Deze wettelijke info kan te allen tijde op onze website worden geraadpleegd.

 

Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan derden met uw uitdrukkelijke toestemming en alleen voor het overeenkomstige doel. Tegenover overheidsinstanties en rechtbanken hebben wij het recht uw gegevens door te geven als dat noodzakelijk is.

 

Opslag van gegevens:

 

Toegangsgegevens:

Opslag van gegevens bij toegang tot onze website;

Het IP-adres van uw computer, de datum, de opgeroepen pagina's, het poortnummer, de browserversie, de versie van het besturingssysteem, de voorgaande of doorgestuurde pagina worden geregistreerd. De opgeslagen gegevens dienen voor systeemgerelateerde en statistische doeleinden.

 

Verdergaande, persoonsgerelateerde gegevens:

Persoonsgerelateerde gegevens vormen informatie die aan bepaalde personen kan worden toegewezen. Persoonsgerelateerde gegevens zoals naam, bedrijf, adres, telefoonnummer, e-mailadres worden alleen met uw toestemming opgeslagen, bijv.wanneer u via een online-aanmelding de overeenkomstige gegevens invoert. Deze gegevens worden opgeslagen voor de interne verwerking onder naleving van de wet op de bescherming van de persoonsgegevens.

 

Gebruikersgegevens en cookies:

Informatie die vrijwillig via formulieren wordt ingegeven, moet om technische redenen worden opgeslagen. Bij de registratie van ingevulde formulieren wordt de complete inhoud van de registratie zoals datum, uur en IP-adres van de afzender van het formulier in de databank opgeslagen.

Cookies zijn tekstbestanden, cookies slaan aanmeldgegevens op en zijn voor de controle noodzakelijk. Voor geregistreerde gebruikers van het systeem die toegang hebben gekregen, wordt bij het inloggen een cookie geplaatst dat de laatste toegang van de gebruiker registreert (uur, datum en IP-adres).

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies“, tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gemaakte informatie over het gebruik van deze website door de gebruikers wordt in de regel naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. Op deze website werd de IP-ananomisering geactiveerd, zodat het IP-adres van de gebruiker van Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten van het verdrag inzake de Europese Economische ruimte vooraf wordt ingegekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door de gebruiker te beoordelen, om rapporten op te stellen over de website-activiteiten en om verdere, met het gebruik van de website en het internetgebruik verbonden dienstverleningen tegenover de website-exploitant te leveren. De in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de opslag van Cookies door een overeenkomstige instelling van uw browser-software verhinderen. Dit aanbod wijst de gebruiker er evenwel op dat het dan mogelijk is dat niet alle functies van deze website ten volle kunnen worden gebruikt.

De gebruikers kunnen bovendien de registratie van de door de cookie gemaakte gegevens en de gegevens betreffende hun gebruik van de webite (incl. hun IP-adres) aan Google, alsook de verwerking van deze gegevens door Google; verhinderen door het downloaden en installaleren van de browser-plugin die beschikbaar is op de onderstaande link. De actuele link is:

 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Wissen van gegevens:

Het wissen van de opgeslagen persoonsgegevens gebeurt als de gebruiker van de website en/of de klant zijn akkoord betreffende de opslag herroept, als deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn om het doel te vervullen waarvoor ze worden opgeslagen, of als de opslag ervan om andere wettelijke redenen verboden is. Wend u zich voor het intrekken van uw toelating tot marketing@bizerba.com. Gevens voor facturatiedoeleinden en boekhoudkundige doeleinden worden niet aangetast door het verzoek om de gegevens te wissen.

 

Recht van inlichtingen:

Als gebruiker van ons aanbod op het internet hebt u het recht van ons informatie te vragen over uw persoons- of pneudoniemgegevens die bij ons zijn opgeslagen.

Bizerba kan deze verklaring omtrent gegevensbescherming wijzigen of aanpassen om te garanderen dat voldaan is aan aanpassingen of wijzigingen in wetten en voorschriften, of om rekening te houden met actualiseringen.