Een goede netwerkdekking en innovatie houdt verplichtingen in

De vaktechnische uitwisseling met klanten, fabrikanten en onderzoeksinstituten is voor ons van groot belang. Daarom engageren we ons in talrijke beroepsverenigingen, organisaties en initiatieven: