Met multifunctionele inspectiesystemen naar meer levensmiddelveiligheid

Duitsland is leidend op het gebied van de levensmiddelveiligheid. Sinds jaar en dag zorgen de fabrikanten voor een betrouwbare kwaliteitsborging volgens internationale normen.

Controle van levensmiddelen op vreemde stoffen

Als experts beweren dat tot tien procent van de fresh-foodverpakkingen niet voldoet aan alle kwaliteitseisen, bedoelen zij hier doorgaans kosmetische of functionele fouten mee. Hieronder vallen bijvoorbeeld een omgevouwen etiket, een gegolfde verpakkingsfolie of een defecte treklip.

Vervelend voor de handelaar: De inhoud is net zo vers als bij de foutloos verpakte producten, maar toch blijven deze verpakkingen in de koelkist liggen. Een typisch geval waarbij de moderne röntgen- en camera-ondersteunde systemen hun voordeel bieden.

 

Etiketten op de testbank: Het camera-ondersteunde Bizerba Vision-systeem

Bizerba beschikt over jarenlange ervaring met inspectiesystemen en biedt, naast de klassieke metaaldetectoren, nu ook röntgenscanners en camerasystemen aan. Het Bizerba-Vision-System (BVS) is een camera-ondersteund controlesysteem voor levensmiddelproducenten, waarmee het mogelijk is om

  • automatische controles van verzegelnaden uit te voeren,
  • niet-afgesloten plekken in de verpakking en vervuiling vast te stellen,
  • de juiste etiketpositie, barcodes en houdbaarheidsdatum te controleren,
  • en door middel van automatische tekstherkenning te controleren of de instructieteksten op alle etiketten juist zijn.

Vooral het herkennen van onjuiste instructieteksten is voor producenten van essentieel belang. Veel producten onderscheiden zich slechts van elkaar door minimale kenmerken, bijvoorbeeld de soort marinade. Mochten er tijdens de productie verwisselingen optreden, kan dat ernstige gevolgen hebben voor bijvoorbeeld allergiepatiënten. Onjuiste gekenmerkte producten worden door het BVS onmiddellijk herkend en met een persluchtaangedreven pusher uit het productieproces verwijderd.

 

Röntgenscanners voor de volledige doorkijk: deeltjes van glas, pvc en steen worden betrouwbaar herkend

Metaaldetectoren zijn een klassiek en onontbeerlijk onderdeel van de kwaliteitsborging. Elke dag opnieuw moet worden voorkomen dat er de volgende catastrofe optreedt: letsel bij de eindgebruiker als gevolg van vreemde deeltjes in levensmiddelen. De gebruikelijke detectoren lopen echter snel tegen het einde van hun mogelijkheden aan, bijvoorbeeld bij het vinden van metaaldeeltjes in aluminiumblikken of niet-metalen vreemde deeltjes. Met de röntgenscanner XRE van Bizerba kunnen producenten ook pvc, hout en glas in producten vaststellen.

 

Het principe van het systeem is relatief eenvoudig: Onder de transportband wordt een röntgenbuis gemonteerd. De stralen raken het product en worden door de afzonderlijke bestanddelen in verschillende mate geabsorbeerd. Boven de transportband bevindt zich een detectie-eenheid met hoge resolutie die de doorgelaten straling omzet in een elektrisch signaal. Met behulp van visualiseringssoftware ontstaat hieruit uiteindelijke een digitale röntgenafbeelding. Toegestane metaaldelen, bijvoorbeeld aluminiumclips aan worstuiteinden, kunnen hierbij worden verborgen.

 

Anders dan bij gewoonlijk toegepaste metaaldetectoren, is het met de röntgenscanner XRE dus ook mogelijk om deeltjes van glas, keramiek en steen te herkennen. Bovendien kunnen alle delen worden geïdentificeerd die de röntgenstraling als gevolg van hun dichtheid, chemische samenstelling of mechanische afmetingen anders absorberen als het omliggende product.

 

Het apparaat kan een doorvoer van 600 verpakkingen per minuut bereiken. Hierbij worden onder meer scheuren en luchtinsluitingen gedetecteerd en het apparaat voert zelfs een volledigheidscontrole uit. Op deze manier wordt bijvoorbeeld snel herkend of de yoghurtbekers in een kartonnen tray compleet zijn.

Hygiënerichtlijnen: BRC, IFS, EHEDG en HACCP

Hygiëne speelt een beslissende rol

Bizerba volgt de richtlijnen van Hygienic Design bij het ontwikkelen van nieuwe installaties. Daarmee zijn levensmiddelproducenten gewapend met het oog op alle internationale certificeringen, die steeds belangrijker worden voor een langdurige handhaving van het assortiment. Voorbeelden van deze certificeringen zijn de International Food Standard (IFS) of de richtlijnen van het British Retail Consortium (BRC).

Wij oriënteren ons bovendien aan de richtlijnen van de stichting »European Hygienic Engineering and Design Group« (EHEDG), een samenwerkingsverband van vakmensen uit de werktuigbouw- en levensmiddelindustrie, onderzoeksinstituten en gezondheidsautoriteiten, dat is gevestigd in Frankfurt am Main. Het onafhankelijke consortium werkt basisvoorschriften uit voor de hygiënisch correcte vormgeving van apparaten en onderdelen voor de levensmiddelproductie.

De Bizerba-installaties voldoen tegelijkertijd aan de richtlijnen van het systeem „Hazard-Analysis-and-Critical-Control-Points“ (HACCP), waarmee de veiligheid van gebruikers en levensmiddelen eveneens wordt gegarandeerd. In het hygiënepakket van de EU uit 2006 wordt voorgeschreven dat in de Unie alleen nog levensmiddelen verhandeld mogen worden die voldoen aan deze HACCP-richtlijnen. Producenten zijn ertoe verplicht om elk gevaar voor de levensmiddelveiligheid te analyseren en kritieke controlepunten continu te bewaken. Met optische inspectiesystemen kunnen exacte verslagen worden opgesteld, waarmee de verificatie wordt ondersteund.