Dobre prepojená sieť a zaviazanosť inovácii

Odborná vzájomná komunikácia so zákazníkmi, výrobcami a výskumnými inštitútmi je pre nás veľmi dôležitá. Preto sa angažujeme v mnohých združeniach, organizáciách a iniciatívach:

Spoločnosť Bizerba je okrem iného členom v nasledujúcich združeniach, organizáciách a iniciatívach: