Zodpovednosť zaväzuje

Ako zodpovedný rodinný podnik udržiavame našu podnikovú kultúru zameranú na hodnoty ako spoľahlivosť, integrita, inovácia a orientácia na zákazníka, otvorenosť a transparentnosť.

Naše vedomie zodpovednosti sa prejavuje aj v našom kódexe správania Bizerba Code of Conduct. Bizerba Code of Conduct obsahuje stanovisko a očakávania od spoločnosti Bizerba ako zamestnávateľa a obchodného partnera.

Oboznámte sa s hodnotami našej spoločnosti a obráťte sa na nás, ak máte otázky, ak sú vám známe porušenia Bizerba Code of Conduct alebo si nie ste istí, ako sa napríklad správate v zhode s pravidlami ako obchodný partner.

 

Vaše kontaktné osoby Compliance

 

Ján Šandrej

jan.sandrej@bizerba.com