Staňte sa súčasťou úspešnej siete spoločnosti Bizerba

Naše celosvetovo aktívne nákupné organizácie stále hľadajú najlepších dodávateľov na dlhodobú a úspešnú spoluprácu.

Dodávatelia nákupných organizácii spoločnosti Bizerba

Úspech spoločnosti Bizerba závisí vo veľkej miere od efektívnosti našich dodávateľov. Preto stále hľadáme najlepších partnerov na dlhodobú a úspešnú spoluprácu.

 

Kontinuálne zlepšovanie našich výrobkov bezprostredne súvisí so spokojnosťou našich zákazníkov. Naši dodávatelia v rozhodujúcej miere prispievajú k zabezpečeniu vysokej kvality výrobkov, a tým k zabezpečeniu našich nárokov na kvalitu.

 

Spolu s našimi dodávateľmi zároveň čelíme neustále rastúcej, globálnej hospodárskej súťaži. Ak máte potešenie z vyvíjania inovatívnych nápadov, vždy konáte nákladovo efektívne a máte vysoké nároky na kvalitu, prinášate najlepšie predpoklady pre partnerský vzťah zákazníka a dodávateľa.

 

Pozývame vás, aby ste sa uchádzali o pozíciu dodávateľa v skupine Bizerba.

Štandardy kvality

K podstate podnikovej filozofie spoločnosti Bizerba patrí neustále zlepšovanie kvality ponuky. Kladieme preto dôraz na skutočnosť, aby sa všetci dodávatelia cítili zaviazaní našimi zásadami kvality, a z toho dôvodu aktívne zapájame našich partnerov do vývojového procesu.

Vzťah s dodávateľmi

Náš úspech sa zakladá na dlhodobých, dôverných a partnerských obchodných vzťahoch. Preto od našich dodávateľov očakávame prednostné zaobchádzanie, vysoký výkon, otvorenú komunikáciu a inovačnú schopnosť v spoločnom vývojovom procese.

Spokojnosť zákazníkov

Naše nákupné ciele sa orientujú na potreby a spokojnosť našich zákazníkov. Preto očakávame od našich dodávateľov to isté, čo ponúkame našim zákazníkom: kompetenciu, kvalitu, spoľahlivosť a flexibilitu. Tak môžeme spolu vytvoriť ideálne riešenie pre zákazníka.

Globalizácia

Rozhodujúce výhody výrobkov realizujeme pre našich zákazníkov vďaka medzinárodnému zameraniu nášho portfólia výrobkov a riešení a začleneniu celosvetovo efektívnych dodávateľov.

Environmentálne povedomie

Berieme našu zodpovednosť voči životnému prostrediu vážne a zohľadňujeme ju pri výbere materiálu, obaloch, likvidácii a logistike.