Žiadosť o osobitné povolenie

Dodávatelia spoločnosti Bizerba majú možnosť nechať si schváliť dodanie chybných dielov, ktorých príčina je vo výrobnom procese na strane dodávateľa, podaním "Žiadosti o osobitné povolenie".

Tento postup zabezpečí, že od začiatku zdokumentujeme všetky zmeny na súčiastkách alebo konštrukčných skupinách v našich kvalitatívnych procesoch. Na základe týchto údajov nasleduje v príslušných oblastiach našej spoločnosti, ako vývoj, riadenie kvality a nákup, kontrola a monitorovanie procesu.

 

Po kontrole stavu veci dostanete zodpovedajúcu informáciu o schválení dodávky.

 

Chceme vás poprosiť, aby ste vyplnili celú žiadosť o osobitné povolenie. Na tento účel použite náš PDF formulár a pošlite ho na e-mailovú adresu support-qs@bizerba.com.