Návrh na technickú zmenu

Dodávatelia, ktorí majú optimalizačné návrhy ku výrobkom, to môžu oznámiť spoločnosti Bizerba. Na tento účel je potrebné použiť výlučne „Návrh na technickú zmenu“. U príslušných výrobkov sa v prípade pozitívneho rozhodnutia spoločnosťou Bizerba uskutoční trvalá zmena.

Tento postup zabezpečí, že od začiatku zdokumentujeme všetky potrebné zlepšenia výrobkov v našom procese zmeny. Na základe týchto údajov sa uskutoční kontrola stavu veci v príslušnom vývojovom oddelení. Po kontrole stavu veci dostanete zodpovedajúcu informáciu.

 

Chceme vás poprosiť, aby ste vyplnili celý návrh na technickú zmenu.

Na tento účel použite náš PDF formulár a pošlite ho na e-mailovú adresu einkauf-support@bizerba.com.