Naša skúsenosť určuje štandardy

Sme dlhodobo a zodpovedne pôsobiaca rodinná spoločnosť zachovávajúca tradície. Vychádzajúc z našej kľúčovej kompetencie v oblasti technológie krájania a váženia ponúkame dnes našim zákazníkom celosvetovo jedinečné portfólio výrobkov a riešení pozostávajúcich z hardvéru, softvéru a služieb.

Vízia, misia a základné myšlienky

Ako globálne pôsobiaca technologická spoločnosť sa nechávame viesť cieľom a požiadavkami dosahovať čo najlepšie výsledky týkajúce sa ergonómie, hygieny, bezpečnosti a efektivity. Pokladáme sa za tvorcov našich trhov a stanovujeme štandardy odvetvia. Pritom každý deň pracujeme na zlepšovaní našich výrobkov a riešení v spolupráci s našimi zákazníkmi a vzhľadom na technologický pokrok. Tak vznikajú inovácie, ktoré sa stávajú novými štandardmi.

 

Aby sme túto požiadavku splnili, uplatňujeme vo vývoji a výrobe najvyššie kvalitatívne normy a celosvetovo platné technologické štandardy. Naším cieľom je poskytnúť našim používateľom výsledky, ktoré sa jednoducho ovládajú a sú optimalizované na individuálny účel použitia. Týmto spôsobom podporujeme našich zákazníkov v čo najlepšej miere pri zabezpečení efektívnosti a úspešnej práci.

 

Tento nárok nasledujú aj centrálne prvky našej podnikovej filozofie:

Naša vízia

 

»The Open World of Finest Weighing Solutions. Since 1866.« Toto je naša vízia, ktorá nás vedie, ukazuje nám smer a zhŕňa to, čo reprezentujeme.

Open World

„Open World“ opisuje náš cieľ a náš nárok, použitím otvorených štandardov vytvárať otvorené systémy, ktoré je možné najlepšie integrovať a použiť u našich zákazníkov. S „Open World“ sa myslí aj náš vnútorný postoj: Považujeme sa za otvorených ľudí a sme zvedaví na svet. Sme globálne činným podnikom s globálne činnými zamestnancami.

 

Finest

„Finest“ vyjadruje našu požiadavku na kvalitu. Chceme dosahovať najlepšie výsledky a vďaka tomu byť úspešní. Naši zákazníci sa môžu spoľahnúť na kvalitu a dôverovať tomu, že v spoločnosti Bizerba dostanú najlepšie riešenie pre ich požiadavky.

 

Weighing

Našou ústrednou kompetenciou je oblasť váženia. Začali sme s ním v roku 1866 a dnes sme jedným z vedúcich špecialistov na celom svete. Vychádzajúc z tejto ústrednej kompetencie sme naše portfólio vytvorili a pevne etablovali v príbuzných oblastiach, ako technológie rezania, vyznačovania alebo inšpekcie, a v oblasti etikiet. V tejto dráhe dôsledne pokračujeme.

 

Solutions

Máme požiadavky na vývoj riešení, ktoré pozostávajú z hardvéru a softvéru, spotrebných materiálov, ale aj z poradenstva, sprievodných služieb a z finančných ponúk. Táto šírka portfólia robí spoločnosť Bizerba jedinečnou vo svojom odvetví.

 

Since 1866

Rokom založenia spoločnosti Bizerba je „Since 1866“. Iba málo podnikov môže o sebe povedať, že úspešne pracuje už tak dlhú dobu. Pre nás je súčasťou našej vízie, našej tradície preniesť skúsenosti a spoľahlivosť voči našim zákazníkom sebavedomo do budúcnosti.

Naša misia

Misia

 

Naša misia ukazuje smer pre naše podnikateľské konanie. Tu definujeme zásady, podľa ktorých sa Bizerba vyvíja obsahovo, technologicky a obchodne.

Kde sú naše cieľové trhy

Pre celý svet vyvíjame riešenia pre zákazníkov v obchode a v priemysle. Tieto sa zakladajú na našich rozsiahlych skúsenostiach so zaobchádzaním s čerstvými potravinami. Naše technológie výnosne prenášame do ďalších odvetví.

 

Kde leží náš vlastný príspevok

Sme rodinným podnikom. Už desaťročia vytvárame naše trhy s inováciami ukazujúcimi smer v oblasti hardvéru, softvéru a služieb. Pritom vytvárame štandardy v oblastiach váženia, rezania, etiketovania, riadenia a inšpekcie. Naši zákazníci profitujú z našej integrovanej ponuky profesionálneho poradenstva a služieb.

 

Ako sa odlišujeme od konkurencie

Jedinečná presnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť našich výrobkov poskytujú našim zákazníkom najvyššie zhodnotenie a bezpečnosť investície. Chápeme sa ako vedúca spoločnosť v oblasti technológií a pri vývoji našich riešení na mieru vždy nasledujeme pravidlo optimalizácie procesov našich zákazníkov a zvýšenia ich efektívnosti.

 

Čo je našou internou misiou

Našim cieľom je, aby sme si prostredníctvom dlhodobého a profitujúceho rastu zaistili našu finančnú nezávislosť. Snažíme sa o maximálne možnú spokojnosť zákazníkov. Naši zamestnanci sú otvorení všetkému novému a aktívne prežívajú naše hodnoty podniku vyrastajúce v piatich generáciách.

Naše základné myšlienky

Základné myšlienky

 

S našimi hodnotami a základnými myšlienkami vytvárame všeobecný rámec pre naše konanie. Tieto pritom odzrkadľujú situáciu a tradíciu nášho podniku.

Spoločnosť

Pracujeme v spoločnom zmysle. Z tohto postoja sa koncentrujeme na celkový úspech a na rast nášho podniku, pre dobro našich zákazníkov.

 

Orientácia na zákazníka

Orientujeme sa na úžitok zákazníka. Naši zákazníci sú stredobodom nášho myslenia, našej komunikácie a nášho podnikového konania. Každá interakcia so zákazníkom predstavuje pridanú hodnotu.

 

Sila inovácií

Investujeme do nových myšlienok a kreatívnych riešení pre našich zákazníkov a zvyšujeme tým ich úžitok. Učíme sa z chýb a tým sa ďalej vyvíjame.

 

Záväznosť

Sme spoľahliví, čestní a dôslední. Stojíme si za tým, čo povieme, a projekty a úlohy dovedieme do úspešného konca – pre našich zákazníkov, partnerov a kolegov.

 

Skúsenosti

Sme rodinným podnikom zameraným na budúcnosť. Investujeme dlhodobo, pracujeme s vášňou a kontinuitou z generácie na generáciu a naše skúsenosti využívame na vytváranie hodnôt pre našich zákazníkov.

 

Udržateľnosť

Konáme s uvedomovaním si ochrany zdrojov a životného prostredia. Aby sme to dosiahli, vyvíjame technológie, ktoré aj našim zákazníkom umožnia konať udržateľne.

 

Otvorenosť

Prežívame kultúru dôvery ovplyvňovanú otvorenosťou. Navzájom vychádzame s rešpektom, poskytujeme spätnú väzbu a vždy sa snažíme porozumieť iným.

 

Zodpovednosť

Konáme lojálne a s orientáciou na výkon pre dobro podniku. V tomto zmysle preberáme zodpovednosť za naše úlohy, ako aj voči našim zákazníkom a kolegom.