Naša spoločnosť píše dejiny: A to už vyše 150 rokov

Príbeh úspechu spoločnosti Bizerba začína pred 150 rokmi v bádensko-württembergskom meste Balingen. Až dodnes je zakladateľská rodina Krautových pevne spojená s mestom Balingen a spoločnosťou Bizerba, a to už v rámci piatej generácie. Medzičasom sa spoločnosť Bizerba stala celosvetovo pôsobiacou a v mnohých oblastiach vedúcou technologickou spoločnosťou na trhu, v ktorej sa dôležitosť pripisuje osvedčeným tradíciám a hodnotám, rovnako ako inováciám a novým nápadom.

 

Zakladateľ spoločnosti Andreas Bizer

1866

Zámočník Andreas Bizer, narodený 2. septembra 1839, vstupuje do výrobne váh bratov Bizer v meste Ebingen, vtedy vrchný úrad Balingen, a je mestom Balingen poverený zostrojením mostovej váhy. Kým sa v následnom roku dokončí veľká behúňová váha, spoznáva na tomto mieste svoju ženu. Mestská váha je dnes vystavená v múzeu „Museum für Waage und Gewicht“ (Múzeum váh a závaží) v zámku Zollernschloss.

Z mien Bizer a Balingen vznikol názov Bizerba

1868

Andreas Bizer – teraz už remeselným mechanikom – sa stáva občanom mesta Balingen s 7. novembra necháva svoju vlastnú malú spoločnosť zapísať do obchodného registra pod názvom „A. Bizer, Fabrikation von Brücken-, Tisch- und Balkenwaagen“ (Výroba mostových, stolových a dvojramenných váh). 19. novembra 1868 sa Andreas Bizer oženil s Annou Elisabethou Wagnerovou z mesta Balingen.

Vybudovanie ciachovacieho úradu v meste Balingen pod vedením ciachovacieho úradníka Andreasa Bizera

1871

So zavedením metrickej mierovej sústavy a sústavy hmotnosti bol v meste Balingen pod vedením ciachovacieho úradníka Andreasa Bizera vybudovaný ciachovací úrad. 1881 sa manželskému páru Bizerových narodí dcéra Anna, ktorá sa v roku 1906 vydáva za budúceho profesora Wilhelma Krauta.

Profesor Wilhelm Kraut

1875

Syn klampiara, Wilhelm Kraut, prejavuje už v mladom veku svoje umelecko-technické nadanie. Ako 15-ročný úspešne zloží tovarišskú skúšku a môže navštevovať kurzy kreslenia, modelovania, geometrie, počítania a kalkulovania. Vyštuduje povolanie elektrikára pre slaboprúd. V roku 1898 preberá v meste Nürtingen technické vedenie výstavby elektrárne. Počas sanácie elektrárne mesta Balingen spoznáva svoju neskoršiu manželku, Annu Bizerovú.

Wilhelm Kraut kupuje spoločnosť Bizerba

1906

Za 25 474 zlatých mariek predáva Andreas Bizer svojmu zaťovi výrobňu váh. Spočiatku sa s 8 zamestnancami vyrábajú prevažne stolové a behúňové váhy, ktoré sa v prevažnej miere predávajú do Švajčiarska.

Nová generácia: Wilhelm Kraut junior.

1923

Wilhelm Kraut junior, neskôr čestný senátor univerzity Eberhard-Karls-Universität mesta Tübingen, preberá už v 17 rokoch vedenie firmy, keď jeho otec ťažko ochorel. Jediné, čo si so sebou na zvládnutie tejto úlohy prináša, je odborná skúška a vyznamenanie vyššej obchodnej školy Spöhrer’sche Höhere Handelsschule v meste Calw, svoj talent a mladícke nadšenie.

Prvá sklonná váha

1924

Wilhelm Kraut vyvinul spolu so svojimi majstrami Hauserom a Schlaichom prvú sklonnú váhu s vypínačom na svete. Epochálny vynález je v roku 1925 patentovaný a rýchlo sa stáva nenahraditeľným pre obchod, pretože nevyžaduje manipuláciu s jednotlivými závažiami.

Prvé mechanické obchodné váhy s vytlačením bločku

1927

Vo svojej dobe nadčasová: Technická vízia inžinierov spoločnosti Bizerba, ktorá s elektronickými váhami 60. rokov dosiahla svoju definitívnu dokonalosť.