Naša spoločnosť píše dejiny: A to už vyše 150 rokov

Príbeh úspechu spoločnosti Bizerba začína pred 150 rokmi v bádensko-württembergskom meste Balingen. Až dodnes je zakladateľská rodina Krautových pevne spojená s mestom Balingen a spoločnosťou Bizerba, a to už v rámci piatej generácie. Medzičasom sa spoločnosť Bizerba stala celosvetovo pôsobiacou a v mnohých oblastiach vedúcou technologickou spoločnosťou na trhu, v ktorej sa dôležitosť pripisuje osvedčeným tradíciám a hodnotám, rovnako ako inováciám a novým nápadom.

 

Najväčšia nemecká továreň na váhy

1928

Prebudovaním na priemyselný podnik sa zo spoločnosti Bizerba s 800 zamestnancami stáva najväčšia nemecká továreň vyrábajúca váhy. Wilhelm Kraut junior, dynamický obchodník, hnacia sila a srdce spoločnosti, je pritom činorodo podporovaný svojimi mladšími bratmi, inžiniermi Erwinom a Arthurom. Tvoria základ vývoja a výroby. Wilhelm Kraut senior sprevádza spoločnosť až do 50. rokov.

Vstup do priemyselnej techniky pre váženie

1929

Úspešný program dodávok dvoma smermi začína vývojom a sériovou výrobou veľkých priemyselných váh. Pritom použité veľmi presné meracie hlavy s dvojitým kyvadlom a s 1- alebo 5-násobným obehom jazýčka sú považované za jemné mechanické zázračné diela a ich výroba bola výsadou len pre najlepších zamestnancov.

Tlačiace priemyselné váhy

1932

Spoločnosť Bizerba vyvíja prvú číslicovú tlačiareň pre priemyselné váhy a v roku 1936 vybudovala na ich výrobu v mieste materskej spoločnosti Bizerba, v meste Balingen, halu pre veľké váhy, ktorá sa využíva dodnes.

V múzeu nájdete vzácne historické svedectvá

1943

Prof. Wilhelm Kraut odovzdáva do vlastníctva mesta Balingen svoju súkromnú zbierku váh. Tvorí základný kameň pre svojho druhu jedinečné múzeum „Museum für Waage und Gewicht“ (Múzeum váh a závaží) v zámku Zollernschloss v meste Balingen, ktoré sa v roku 2005 vďaka novým priestorom a novým exponátom v podstatnej miere zväčšilo.

Priemyselné váhy so špeciálnymi funkciami

1949

Po množstve poštových, balíkových a kontrolných váhach prináša spoločnosť Bizerba so svojou prvou počítacou váhou na trh ďalší typ váh.

Bizerba-OP

1951

Patentovaná je váha Bizerba-OP – zázrak počítania na predajných pultoch. Až do 60.-tych rokov sa vyrábajú a po celom svete dodávajú státisíce kusov prvej obchodnej váhy na svete, ktorá viditeľne zobrazuje cenu ukazujúcej obchodnej váhy. Potom éra mechanických váh končí.

Nárezové stroje a stroje na spracovanie mäsa s povrchmi Eloxal

1952

V 40.-tych rokoch zavedené a na trhu úspešné vertikálne nárezové stroje sa dožívajú ďalšieho postupu vďaka slávnemu striebornému zariadeniu Bizerba Eloxal. Dôsledkom veľkého dopytu je vybudovanie nového závodu pre stroje Food-Service v meste Meßkirch.

Nové priemyselné aplikácie

1955

Realizujú sa prvé priemyselné váhy s diaľkovou tlačou hmotnosti a diaľkovým zobrazením hmotnosti.