Naša spoločnosť píše dejiny: A to už vyše 150 rokov

Príbeh úspechu spoločnosti Bizerba začína pred 150 rokmi v bádensko-württembergskom meste Balingen. Až dodnes je zakladateľská rodina Krautových pevne spojená s mestom Balingen a spoločnosťou Bizerba, a to už v rámci piatej generácie. Medzičasom sa spoločnosť Bizerba stala celosvetovo pôsobiacou a v mnohých oblastiach vedúcou technologickou spoločnosťou na trhu, v ktorej sa dôležitosť pripisuje osvedčeným tradíciám a hodnotám, rovnako ako inováciám a novým nápadom.

 

Váženie a dávkovanie

1963

Spoločnosť Bizerba zostrojila prvé programovo riadené vážiace zariadenie na zostavenie, prípravu a výrobu zmesí.

Držíme krok s priemyselným pokrokom

1967

Spoločnosť Bizerba vyvíja pre mäsový priemysel prvé ciachované fakturačné zariadenie, ktoré píše text. Opticko-mechanická vážiaca skriňa WS 6000 dosiahla presnosť váženia, ktorá sa dovtedy v priemyselnej technike pre váženie považovala za nemožnú. Táto skriňa rozkladá plnoautomatický rozsah váženia analógovo a digitálne do 6 000 častí. O niečo neskôr nasleduje ďalej vyvinutá WS 10.000.

Nárezové stroje s ukladaním nárezov

1968

Hodina zrodu jedinečného charakteristického znaku spoločnosti Bizerba: Ukladanie nárezov bez dotyku ruky. Pre lepšiu hygienu a na predaj orientovanú prezentáciu tovaru pri rezaní nárezov.

Najväčšia váha na svete

1969

Soločnosť Bizerba buduje v Porúrí mechanickú 600-tonovú koľajovú váhu. Jej vážiace zariadenie, inovačná WS 10.000, rozkladá rozsah váženia na 10 000 častí, čím urobila prvý krok smerom k digitálnemu váženiu.

Špička v oblasti označovania cenou

1972

Vzhľadom na odzrkadľujúce sa víťazné postupovanie samoobsluhy uvádza spoločnosť Bizerba už v roku 1960 na trh prvé riešenia teplom nalepovaných etikiet. Odvtedy nepretržite stúpa dopyt po zariadeniach na označovanie cien. Na obrázku je prvé zariadenie na označovanie cenou s váhou OP.

Váha roka

1974

Elektronická obchodná váha Bizerba E 2000 je váha s „hlavičkou“ a stáva sa váhou roka. Čestný senátor Wilhelm Kraut junior (vpravo) preberá v roku 1974 s radosťou diplom.

Hybridná a digitálna technika pre priemysel

1980

Spoločnosť Bizerba vyvíja prvý priemyselný digitálny vyhodnocovací systém. Prechod z mechanických na hybridné váhy dokázali zabezpečiť priemyselné terminály MCA a MCU.

Samoobslužné váhy ako inovácia

1981

Vďaka uvedeniu produktového riešenia váhy a tlačiarne etikiet sa uchytila nová forma samoobslužného predaja. Aj samoobsluha v oblasti ovocia a zeleniny pritom dosahuje doposiaľ nedosiahnutú kvalitu.