Naša spoločnosť píše dejiny: A to už vyše 150 rokov

Príbeh úspechu spoločnosti Bizerba začína pred 150 rokmi v bádensko-württembergskom meste Balingen. Až dodnes je zakladateľská rodina Krautových pevne spojená s mestom Balingen a spoločnosťou Bizerba, a to už v rámci piatej generácie. Medzičasom sa spoločnosť Bizerba stala celosvetovo pôsobiacou a v mnohých oblastiach vedúcou technologickou spoločnosťou na trhu, v ktorej sa dôležitosť pripisuje osvedčeným tradíciám a hodnotám, rovnako ako inováciám a novým nápadom.

 

Automatické označovanie 150 balení za minútu

2001

Séria GLM-I spája maximálny výkon v priemyselnej nepretržitej prevádzke so značne zlepšenými vlastnosťami obsluhy, jednoduchosti údržby a hygieny. Jej modulová konštrukcia umožňuje individuálne konfigurácie a spojenie viacerých podsystémov – ako sú ovládacie jednotky – a takmer neobmedzený výber etiketovačiek s rôznymi etiketovacími aplikáciami. Na podujatí if design award 2003 získava séria GLM-I v kategórii produktový dizajn jednu zo žiadaných označení if 2000 2001.

Krájač chleba BS 38

2003

Krájač chleba BS 38 umožňuje v predaji s obsluhou alebo v samoobslužnom servise rezanie bez oleja. Aj do priemyselnej techniky na váženie a do dátovej techniky vstupuje počítač. Vyhodnocovací terminál NT a softvér NTscale dobýjajú trh.

Multimediálne a videá prehrávajúce váhy

2004

Spoločnosť Bizerba robí z obchodných váh s počítačovou technológiou multimediálny terminál, na ktorom sa dokonca dajú prehrávať aj videá.

Slicer A 500

2006

Ďalšia novinka: Automatic Slicer A 500 s integrovanou váhou porcií na automatické riadenie hrúbky nárezu.

CWE

2007

Zvýšené zastúpenie v oblasti priemyselnej výroby cukroviniek a pečiva.

Závod v meste Hildesheim opúšťajú prvé kontrolné váhy (CWE) modulovej generácie. Dôsledne a s orientáciou na zákazníka sa zavádza a podľa ekologického auditu ES certifikuje a registruje systém environmentálneho manažérstva.

Systémové etikety TTI – zviditeľnenie chladiaceho reťazca

2007

Spoločnosť Bizerba predstavuje na výstave IFFA po prvýkrát systémovú etiketu Bizerba TTI s aplikačnou technikou. Ako jediný výrobca systémových etikiet TTI v celej Európe je spoločnosť Bizerba L&C v meste Bochum certifikovaná spoločnosťou Ciba Spezialitätenchemie. Vďaka tomu získavajú potravinársky priemysel, obchod a logistika k dispozícii praktické riešenie, ktorým sa dá zviditeľniť dodržanie chladiaceho reťazca, a tým čerstvosť, až po pokladničný terminál POS. Po rozsiahlych prevádzkových testoch hovorí všetko za celoplošné nasadenie novej technológie.

Počítačové váhy druhej generácie

2009

Stredobod a hlavný bod na Point of Sale: Inovačné váhy s dotykovou obrazovkou, ktoré v jednom riešení združujú podstatné maloobchodné úlohy – váženie, inkasovanie, propagáciu, tlač a poradenstvo. Bizerba K-Class funguje ako platforma pre multimediálne marketingové akcie a cielený Cross Selling (vzájomné predávanie a kupovanie) a taktiež ako nástroj na školenie predavačov a nástroj pre poradenstvo zákazníkov. Vybavené dvoma displejmi – na strane zákazníka a na strane predávajúceho – a modernými, grafickými tlačiarňami. Mimoriadna pridaná hodnota: Obsahy môžete úplne jednoducho načítať cez web, individuálne ich spracovať, vytvárať a z počítača nahrať do váhy.

To najlepšie z dvoch svetov spojené do jedného riešenia

2009

Do priebežnej váhy CWL Eco integrovala spoločnosť Bizerba vážiaci snímač s bezporuchovou strunovou technológiou. Firmou Pesa vyvinutý princíp váženia, ktorá patrí do skupiny Bizerba Gruppe, meria hmotu namiesto hmotnosti, čím je možné váhu kalibrovať bez ohľadu na miesto inštalácie. Rozhodujúca výhoda predovšetkým pre konštrukciu zariadení a poskytovateľov systémov.