Impressum

Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka

 

Opatovská cesta 10

040 01 Košice

Slovenská republika

 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Po, vložka: 288/V

 

IČO: 31961177

DIČ: 2020047117

IČ pre DPH: SK2020047117

 

Tel: +421 55 7894101

Tel./fax: +421 55 6785713

Email: info@bizerba.sk obchod@bizerba.sk

Web: www.bizerba.com

 

Servis:

Tel. dispečing: +421 55 7894103; +421 905 840241

Email: servis@bizerba.sk

 

Zodpovednosť:

Obsah týchto webových stránok kontrolujeme podľa našich najlepších možností. Nemôžeme však prevziať zodpovednosť za obsah externých prepojení. Za obsah stránok z externých prepojení je zodpovedný ich špecifický vlastník.

Všetky práva vyhradené, žiadna časť týchto webových stránok nesmie byť použitá inak ako s písomným súhlasom firmy Bizerba.