Bizerba – rodinný podnik

Naše vedenie spoločnosti vyznáva tradičné hodnoty rodinného podniku a záleží mu na inovačnej sile vedúceho podniku na trhu.

Od svojho založenia v roku 1866 je spoločnosť Bizerba v rodinných rukách a vedenie podniku dnes zastáva piata generácia rodiny.

Výkonný riaditeľ spoločnosti Bizerba Andreas Kraut

Predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Andreas Wilhelm Kraut je súčasne spoločníkom v Bizerba SE & Co. KG.

 

Po štúdiu náuky o podnikovej ekonomike na Univerzite Erlangen-Nürnberg a po ukončení ako diplomovaný ekonóm začal svoju profesionálnu kariéru medzi rokmi 2000 a 2004 v spoločnosti Heidelberger Druckmaschinen AG v oblasti predaja. Po zmene na Bizerba bol od roku 2005 do roku 2009 konateľom v dcérskej spoločnosti v USA.

 

V roku 2009 sa vrátil späť do centrály a od roku 2011 tam ako výkonný riaditeľ riadi dynamické, rastúce smerovanie podniku. Andreas Kraut je zástupcom piatej generácie rodiny vlastníkov a k ťažiskám jeho činnosti patria témy digitalizácia a medzinárodná expanzia.