Čelíme výzvam

Vysoká kvalita našich výrobkov, služieb a procesov je výsledkom systematického globálneho manažmentu kvality.

Povedomie o kvalite Bizerba

Podniky spoločnosti Bizerba sú certifikované podľa medzinárodných noriem – k tomu patrí napríklad ISO 9001:2015. Naša organizácia orientovaná na proces je považovaná za príkladnú, výroba je veľmi efektívna a flexibilná.

 

V zmysle kontinuálneho procesu zlepšovania kladieme veľký dôraz na operatívne zabezpečenie kvality, prostredníctvom nepretržitých zlepšovacích opatrení, analýz trhu a moderných metód riešenia problémov a riadenia kvality zabezpečujeme nepretržité zlepšovanie našich výrobkov a služieb, aby sme nadchli našich zákazníkov. Okrem toho sme naše štruktúry v celom koncerne orientovali na ploché hierarchie, jasné zodpovednosti a krátky postup prijímania rozhodnutí.

Certifikovaná kompetencia a kvalita

Kompetenciu a kvalitu spoločnosti Bizerba zabezpečujú rozmanité certifikácie, autorizácie a akreditácie, ktoré sa pravidelne kontrolujú a aktualizujú – vďaka nim sa odlišujeme od konkurencie.

 

 

 • Systém riadenia kvality certifikovaný od roku 1992 podľa ISO 9001, a aktuálne certifikovaný podľa ISO 9001:2015
 • Systém environmentálneho manažmentu 1995 podľa EMAS, od februára 2002 podľa EN ISO – 14001
 • Certifikovaný systém riadenia bezpečnosti práce podľa medzinárodného štandardu OHSAS 18001
 • Systém energetického manažmentu EN ISO – 50001 od 2014
 • Kalibračné laboratórium pre neautomatické elektromechanické váhy akreditované Nemeckou akreditačnou inštitúciou DAkkS podľa DIN EN ISO/IEC 17025:2018 od roku 1996
 • Skúšobné laboratórium pre elektromagnetickú kompatibilitu a elektrickú bezpečnosť akreditované Nemeckou akreditačnou inštitúciou DAkkS podľa DIN EN ISO/IEC 17025:2018 od roku 1991
 • Oprávnenie na vykonávanie procesu stanovenia zhody
 • Pre váhy s neautomatickou činnosťou podľa smernice EÚ 2014/31/EÚ
 • Pre váhy s automatickou činnosťou podľa smernice EÚ 2014/32/EÚ
 • Pre elektromagnetickú znášanlivosť, smernica EÚ 2014/30/EÚ
 • Pre hranice napätia smernica EÚ 2014/35/EÚ (Smernica o nízkom napätí)
 • Pre strojové zariadenia smernica 2006/42/ES
 • Pre zariadenia s ochranou proti výbuchu smernica na ochranu proti výbuchu 2014/34/EÚ
 • Uznanie Underwriters Laboratories program UL-Data-Accept pre UL60950-1 a UL508
 • Kontinuálne externé a interné kvalitatívne, bezpečnostné, energetické a environmentálne audity
 • Priebežné výrobné a podnikové inšpekcie vykonávané tuzemskými a medzinárodnými zákazníkmi, úradmi a notifikovanými orgánmi