Riešenia na tému hmotnosť

Už celé generácie je názov Bizerba úzko spojený s témou „hmotnosť“. Najvyššia kvalita, inovatívne riešenia a rozsiahla ponuka služieb - to je Bizerba.

Zakladateľ spoločnosti Andreas Bizer

Bizerba ponúka zákazníkom v rámci živnosti, obchodu, priemyslu a logistiky celosvetovo jedinečné portfólio riešení hardvéru a softvéru zameraných na hlavnú veličinu „hmotnosť”.

 

Naša ponuka zahŕňa produkty a riešenia pre činnosti rezania, spracovania, váženia, inkasovania, kontroly, kompletovania a označovania.

 

Spektrum služieb dopĺňajú rozsiahle služby od poradenstva cez servis, etikety a spotrebné materiály až po lízing.

 

Od roku 1866 určuje spoločnosť Bizerba technologický rozvoj v oblasti technológie váženia a je dnes prítomná v takmer 120 krajinách.

 

Naša klientská základňa siaha od globálne pôsobiacich obchodných a priemyselných spoločností cez maloobchod až po pekárne a mäsiarstvá.

 

Hlavným sídlom koncernu, ktorý je už päť generácii v rodinných rukách, s celosvetovo okolo 4.500 spolupracovníkmi je Balingen v Bádensku-Württembersku. Ďalšie výrobné prevádzky sa nachádzajú v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Taliansku, Francúzsku, Španielsku, Číne, ako aj v USA.

 

Okrem toho Bizerba prevádzkuje celosvetovú sieť predajných a servisných miest.